Куйбіда Христина Ігорівна

Посада: доцент кафедри класичної філології

Телефон (робочий): (032) 239-41-38

Електронна пошта: khrystyna.kuybida@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

“Дослідження структурно-семантичних особливостей класичних мов”.

Курси

Публікації

 1. Хуторна Х.І. Структурні типи складних приметників типу бахувріхі в гомерівському епосі // Мова і культура.- К.,2007.-т.VI(94). – Вип.9. – С.252-258.
 2. Хуторна Х.І. Сполучуваність складних прикметників з номінаціями тварин в епосі Гомера// Мовні і концептуальні картини світу. – К.: КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2007.- Випуск 22.-Частина ІІ. – С. 155-165.
 3. Хуторна Х.І. Структурно-семантичні моделі складних прикметників з першим компонентом на позначення невизначеної кількості πολυς (на матеріалі Гомерівського епосу).// Мовні концептуальні картини світу: – 2008. – Вип. 23. – Ч. ІІІ. – С. 131-137.
 4. Хуторна Х.І. Семантичні особливості складних прикметників на позначення оцінки в епосі Гомера// Мовні і концептуальні картини світу. – К.: КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2008.- Випуск 24.-Частина ІV. – С. 21-29.
 5. 5) Куйбіда Х.І. Сполучуваність складних прикметників з номінаціями людей в епосі Гомера/ Х.І. Куйбіда// Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). Кіровоград: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2009. – Випуск 81(1). – С. 94-99.
 6. Куйбіда Х.І. Семантичні особливості складних прикметників типу бахувріхі в епосі Гомера/ Х.І. Куйбіда //  Філологічні науки. – Суми: Сум ДПУ ім. Макаренка, 2009. – С. 343-355.
 7. Куйбіда Х.І. Сполучуваність складних прикметників з номінаціями людей в епосі Гомера / Христина Ігорівна Куйбіда // Наукові записки / МОіНУ; Українська спілка германістів вищої школи; Кіровоградський державний пед. ун‑т імені Володимира Винниченко. – Випуск 81 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 94–99.
 8. Куйбіда Х.І. Семантичні особливості складних прикметників типу бахувріхі в епосі Гомера / Христина Ігорівна Куйбіда // Філологічні науки. – Суми : Сум ДПУ ім. Макаренка, 2009. – С. 343–355.
 9. Куйбіда Х.І. Складні прикметники на позначення простору в епосі Гомера / Христина Ігорівна Куйбіда // Іноземна філологія. Український науковий збірник / МОіНУ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Випуск 122. – С. 93–99.
 10. Куйбіда Х.І. Композитні прикметники поем Гомера в складі порівнянь / Христина Ігорівна Куйбіда // Наукові записки / МоіНМтаСУ; Українська спілка германістів вищої школи; Кіровоградський державний пед. ун‑т імені Володимира Винниченко. – Випуск 96 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. [Матеріали п’ятої Міжнародної наково-практичної конференції “Мова і світ: дослідження та викладання”]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 94–99
 11. Оліщук Р. Л., Куйбіда Х. І. Дериваційний потенціал складних прикметників в гомерівському епосі / Р. Л. Оліщук, Х. І. Куйбіда // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 565: Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2011. – С. 105–109.
 12. Куйбіда Х.І. Образ епічних героїв гомерівського епосу (у світлі складних прикметників) / Христина Ігорівна Куйбіда // Древнее Причерноморье. Сборник научных статей. – Выпуск X / Глав. ред. И.В. Немченко. – Одесса: ФЛП «А.С. Фридман», 2013. – С. 363-368.
 13. Куйбіда Х.І. Складні прикметники кількості: структура та семантика (на матеріалі гомерівського епосу) / Христина Ігорівна Куйбіда // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип.46. – С. 100–102.
 14. Куйбіда Х.І. Предикативне вживання похідних прикметників у мові епічних поем Гомера / Христина Ігорівна Куйбіда // Актуальні проблеми романо-германської філології. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2014. – С. 93-95.
 15. Куйбіда Х.І. Художні означення в епосі Гомера (на матеріалі похідних прикметників) / Христина Ігорівна Куйбіда // Studia Linguistica: збірник наукових праць. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип.8. – С. 87–92.
 16. Куйбіда Х.І. Категорія кількості та її лексичне вираження у давньогрецькій мові (на матеріалі гомерівського епосу) / Христина Ігорівна Куйбіда // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип.55. – С. 135–137.
 17. Хуторная К.И. Семантичесские особенности сложных прилагательных типа бахуврихи в эпосе Гомера / Кристина Игоревна Хуторная // Materialele colocviului comemorativ international “TRADITIE SI MODERNITATE ABORDAREA LIMBAJULUI” . – Бельци : 2006. – С.199-201.
 18. Куйбида К.И. Характеристика героев гомеровского эпоса сложными прилагательными / Кристина Игоревна Куйбида // Кондаковские чтения – ІІІ. Человек и эпоха: античность – Византия – Древняя Русь. – Белгород : Изд-во БГУ, 2010. – С. 11–16.
 19. Куйбіда Х.І. Зображення тварин в гомерівському епосі (у світлі художніх означень) / Христина Ігорівна Куйбіда // Кондаковские чтения – ІV : античность – Византия – Древняя Русь. – Белгород : Изд-во БГУ, 2013. – С. 17–23.
 20. Хуторна Х. Аретей з Каппадокії / Христина Хуторна // Лексикон античної словесності / за ред. М. Борецького, В. Зварича. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 77.
 21. Хуторна Х. Ахілл Татій / Христина Хуторна // Лексикон античної словесності / за ред. М. Борецького, В. Зварича. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 101.
 22. Хуторна Х. Герод Аттік, Клавдій / Христина Хуторна // Лексикон античної словесності / за ред. М. Борецького, В. Зварича. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 155-156.
 23. Хуторна Х. Деціан / Христина Хуторна // Лексикон античної словесності / за ред. М. Борецького, В. Зварича. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 208.
 24.  Хуторна Х. Емілій Аспер / Христина Хуторна // Лексикон античної словесності / за ред. М. Борецького, В. Зварича. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 249.
 25. Хуторна Х. Іоанн Касіан / Христина Хуторна // Лексикон античної словесності / за ред. М. Борецького, В. Зварича. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 284.
 26. Хуторна Х. Метеля Нумідійський, Квінт Цецілій / Христина Хуторна // Лексикон античної словесності / за ред. М. Борецького, В. Зварича. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 402.
 27.  Хуторна Х. Опілл, Аврелій / Христина Хуторна // Лексикон античної словесності / за ред. М. Борецького, В. Зварича. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 433.
 28. Хуторна Х. Пелагоній / Христина Хуторна // Лексикон античної словесності / за ред. М. Борецького, В. Зварича. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 459
 29. Хуторна Х. Сервій, Ніканор / Христина Хуторна // Лексикон античної словесності / за ред. М. Борецького, В. Зварича. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 538.
 30. Хуторна Х. Стертіній Авіт / Христина Хуторна // Лексикон античної словесності / за ред. М. Борецького, В. Зварича. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 560.
 31. Хуторна Х. Церіалій, Юлій / Христина Хуторна // Лексикон античної словесності / за ред. М. Борецького, В. Зварича. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 640.
 32. Хуторна Х. Цецілій / Христина Хуторна // Лексикон античної словесності / за ред. М. Борецького, В. Зварича. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 641-642.
 33. Хуторна Х. Цецілій Метелл Македонський, Квінт / Христина Хуторна // Лексикон античної словесності / за ред. М. Борецького, В. Зварича. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 642.
 34. Куйбіда Х.І. Структура, семантика і функціонування похідних прикметників у поемах Гомера “Іліада” та “Одіссея”: дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.14 “класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / Христина Ігорівна Куйбіда; Львівський національний університет ім. І.Франка. – Львів, 2013. – 376 с.
 35. Куйбіда Х.І. Структура, семантика і функціонування похідних прикметників у поемах Гомера “Іліада” та “Одіссея”: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.14 “класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / Христина Ігорівна Куйбіда; Львівський національний університет ім. І.Франка. – Львів, 2013. – 20 с.

Опубліковані тези доповідей на конференціях:

1)  Семантичесские особенности сложных прилагательных типа бахуврихи в эпосе Гомера//  Materialele colocviuluicomemorativ international “TRADITIE SI MODERNITATEABORDAREA LIMBAJULUI” . – Бельци, 2006. – С.199-201.

2) Semantic features of compound adjectives of the type bahuvrihi in the epos of Homer. Електронна публікація –www. lomonosov-msu.ru/2008/22_5.pdf

 

Брала участь у конференціях:

1) Міжнародна конференція «Мова і культура» ім.Бураго. (Київ, червень 2006).

2) ” Наукові читання, присв”ячені 130-річчю від дня народження професора І.В.Шаровольського “(жовтень 2006, Інститут філології Київського

національного університету ім. Т.Шевченка).

3) Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених “Світоглядні горизонти філології: традиції та сучасність”(квітень 2007р., Інститут філології Київського національного університету ім. Т.Шевченка).

4) Міжнародна наукова конференція  «Національна культура у парадигмах семіотики, мовознавства, фольклористики»(жовтень 2007р., Інститут філології

Київського національного університету ім. Т.Шевченка).

5) Міжнародна наукова конференція «Класична філологія на сучасному етапі» до 70 річчя проф. Содомори А.О.) Львів, 2008

6) Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Москва, МГУ им. Ломоносова. Квітень, 2008.

7) Міжнародна конференція “Актуальні проблеми історії Стародавнього світу” (Київ, 2009).

 

 

Біографія

З 2004р – асистент кафедри класичної філології.

2004-2008рр. – аспірант кафедри класичної філології.

2016-доцент кафедри класичної філології

Член редколегії фахового видання «Софія Київська: Візантія. Русь. Україна» (Київ).

Різне

Рецензування дисертації

Савула А.М. «Категорія інтенсивності атрибутивної ознаки в латинській мові (на матеріалі латинської поезії епохи Августа)». 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови».

Монографія:

Куйбіда Х. Ад’єктиви в гомерівському епосі / Христина Куйбіда; наук.ред. Р.Л. Оліщук. – К.: Видавець Олег Філюк, 2015. – 348с.

Підручник:

Куйбіда Х. І. Латинська мова для математиків та фізиків: підручник / М.Б.Домбровський, О.А.Вацеба, Х.І.Куйбіда, М.А.Тсомпаніс; наук. ред. канд. філол. наук Л.М.Глущенко, канд. філол. наук Б.В.Чернюх // Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 254с.

Рецензія

Куйбіда Х. І. [Рецензія] //Демків Ю., Сікора Л. Практична граматика: Прикметник. Прислівник. / Юлія Демків, Лілія Сікора // Дрогобич : Видавничий відділ Дрог. Держ. Педаг. Ун-ту ім.І.Франка, 2014. – 58с.

Розклад