Куйбіда Христина Ігорівна

Посада: доцент кафедри класичної філології

Телефон (робочий): (032) 239-41-38

Електронна пошта: khrystyna.kuybida@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

“Дослідження структурно-семантичних особливостей класичних мов”.

Публікації

1) Хуторна Х.І. Структурні типи складних приметників типу бахувріхі в гомерівському епосі // Мова і культура.- К.,2007.-т.VI(94). – Вип.9. – С.252-258.

2)  Хуторна Х.І. Сполучуваність складних прикметників з номінаціями тварин в епосі Гомера// Мовні і концептуальні картини світу. – К.: КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2007.- Випуск 22.-Частина ІІ. – С. 155-165.

3) Хуторна Х.І. Структурно-семантичні моделі складних прикметників з першим компонентом на позначення невизначеної кількості πολυς (на матеріалі Гомерівського епосу).// Мовні концептуальні картини світу: – 2008. – Вип. 23. – Ч. ІІІ. – С. 131-137.

4) Хуторна Х.І. Семантичні особливості складних прикметників на позначення оцінки в епосі Гомера// Мовні і концептуальні картини світу. – К.: КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2008.- Випуск 24.-Частина ІV. – С. 21-29.

5) Куйбіда Х.І. Сполучуваність складних прикметників з номінаціями людей в епосі Гомера/ Х.І. Куйбіда// Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). Кіровоград: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2009. – Випуск 81(1). – С. 94-99.

6) Куйбіда Х.І. Семантичні особливості складних прикметників типу бахувріхі в епосі Гомера/ Х.І. Куйбіда //  Філологічні науки. – Суми: Сум ДПУ ім. Макаренка, 2009. – С. 343-355.

 

Опубліковані тези доповідей на конференціях:

1)  Семантичесские особенности сложных прилагательных типа бахуврихи в эпосе Гомера//  Materialele colocviuluicomemorativ international “TRADITIE SI MODERNITATEABORDAREA LIMBAJULUI” . – Бельци, 2006. – С.199-201.

2) Semantic features of compound adjectives of the type bahuvrihi in the epos of Homer. Електронна публікація –www. lomonosov-msu.ru/2008/22_5.pdf

 

Брала участь у конференціях:

1) Міжнародна конференція «Мова і культура» ім.Бураго. (Київ, червень 2006).

2) ” Наукові читання, присв”ячені 130-річчю від дня народження професора І.В.Шаровольського “(жовтень 2006, Інститут філології Київського

національного університету ім. Т.Шевченка).

3) Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених “Світоглядні горизонти філології: традиції та сучасність”(квітень 2007р., Інститут філології Київського національного університету ім. Т.Шевченка).

4) Міжнародна наукова конференція  «Національна культура у парадигмах семіотики, мовознавства, фольклористики»(жовтень 2007р., Інститут філології

Київського національного університету ім. Т.Шевченка).

5) Міжнародна наукова конференція «Класична філологія на сучасному етапі» до 70 річчя проф. Содомори А.О.) Львів, 2008

6) Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Москва, МГУ им. Ломоносова. Квітень, 2008.

7) Міжнародна конференція “Актуальні проблеми історії Стародавнього світу” (Київ, 2009).

Біографія

З 2004р – асистент кафедри класичної філології.

2004-2008рр. – аспірант кафедри класичної філології.

2016-доцент кафедри класичної філології

Член редколегії фахового видання «Софія Київська: Візантія. Русь. Україна» (Київ).

Різне

Рецензування дисертації

Савула А.М. «Категорія інтенсивності атрибутивної ознаки в латинській мові (на матеріалі латинської поезії епохи Августа)». 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови».

Розклад