Ладанівська Ірина Юріївна

Наукові інтереси

  • підготовка майбутніх вчителів іноземних мов до професійної діяльності в умовах змішаного навчання;
  • практичний курс англійської мови.

Публікації

  1. Ladanivska I. Pros and cons of blended learning / I. Ladanivska // Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки [Scientific Bulletin of Flight Academy. Section: Pedagogical Sciences]. – Кропивницький : ЛА НАУ, 2021. – Вип. 9. – С. 178–181.
  2. Ладанівська І. Ю. Онлайн – навчання в умовах Covid-19 каратнину: нові завдання – старі принципи / І. Ю. Ладанівська // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи». – Полтава : Астрая, 2021. – C. 241-245.

Біографія

2017 диплом бакалавра з відзнакою, ЛНУ імені Івана Франка, спеціальність “Англійська мова та література”
2018 диплом магістра факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)».

Кваліфікація – магістр філології, викладач англійської і німецької мов та світової літератури.

2019 диплом бакалавра, ЛНУ імені Івана Франка, спеціальність “Право”
2016 навчання у Бамберзькому університеті (м. Бамберг, Німеччина)

Професійна діяльність:

з 2020 – дотепер асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка

Нагороди

2019 – стипендія на студентський обмін з Тюбінгенським університетом Еберхарда Карла (м. Тюбінген, Німеччина)

Розклад