Швець Галина Володимирівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: halyna.shvets@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Наукові інтереси

 • методика викладання іноземної мови та світової літератури;
 • викладання іноземної мови за допомогою ІТ-технологій;
 • білінгвальне та мультилінгвальне вивчення іноземних мов;
 • стилістика англійської мови;
 • англійська література ХХ – поч. ХХІ ст.;
 • фемінізм у літературі;
 • відображення питань «право на життя» у світовій культурі, зокрема у вітчизняній та світовій літературі.

Публікації

Навчальні посібники та підручники:

 1. Баглай О.І., Гуляк О.Б., Матвіїв-Лозинська Ю.О., Никитенко О.Д., Швець Г.В. Оволодіння навиками іноземної комунікації (англійської) майбутніми фахівцями туристично-економічної сфери : навч. посіб. для І курсу. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – 116 м. : іл., табл. – Бібліогр.: 114 с. (15 назв). – ISBN 978-966-919-351-3.
 2. Баглай О.І., Гуляк О.Б., Матвіїв-Лозинська Ю.О., Швець Г.В. Оволодіння навиками іноземної комунікації (англійської) майбутніми фахівцями туристично-економічної сфери : навч. посіб. для ІІ курсу. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – 142 с. : іл., табл. – Бібліогр.: 140 с. (15 назв). – ISBN 978-966-919-352-0.

Вибрані статті:

 1. Halyna Shvets. Displaying the right to life standpoint in Japanese literature (on the pro-life issue of abortion). / H. Shvets // Мовні та концептуальні картини світу : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – Вип. 45. – с. 360. – С. 260-266.
 2. Ihor Bochan, Oksana Kliuvak, Halyna Shvets. W drodze do nowego paradygmatu gospodarki // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, tom 15, rocznik VIII, numer 1/2019; Sucha Beskidzka, 2019; ISSN 2084-8722, 50-59. (індексується в Index Copernicus)
 3. Швець Г.В. «Про‑життєва» література як спосіб заохочення до читання. // Іноземна філологія. Український науковий збірник. Вип. 126. Ч. 2. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 267 с. – С. 207-213. – ISSN 2078-340X.
 4. Швець Г.В. Дослідження текстів української літератури з погляду життєвої позиції «право на життя» (проблема аборту та дітозгубництва). // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки. № 2 (261) січень 2013. – Частина 2. Луганськ: Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» – 248 с. – С. 230-236.
 5. Швець Г.В. Кохання, що руйнує, vs Любов, яка зцілює (до про‑життєвого питання абортів у літературі). – Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип. XXVII. – Ч.1. – 536 с. – С. 229-238.
 6. Швець Г.В. Ненароджена дитина в сучасних гуманістичних концепціях (до про‑життєвого питання аборту). // Сучасні літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність: літературні виміри. Збірник наукових праць. – Вип. 10. Гол. ред. Н.О. Висоцька. – К: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 516 с. – С. 474-484.
 7. Швець Г.В. Особи і не-особи у романі Дж Стейнбека «Про мишей і людей» (аналіз з погляду позиції «право на життя»). // Кременецькі компаративні студії : [науковий часопис / ред.: Д. Чик, О. Пасічник]. – 2019. – Вип. IX. – ISSN 2311-262X. – 386 с. (С. 191-201) (індексується в Index Copernicus)
 8. Швець Г.В. П’єси Юджина О’Ніла у світлі позиції «право на життя» (до про‑життєвого питання аборту в літературі). – Світова література на перехресті культур і цивілізацій. Збірник наукових праць. Вип. 7. – Ч.1. – Сімферополь: Кримський Архів, 2013. – 308 с. – С.247-254.
 9. Швець Г.В. Текст і сучасність. Життєва позиція „право на життя”. // Питання літературознавства: науковий збірник / гол. ред. О.В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 87. – 416 с. – ISSN 2306-2908. – С. 348-360. – DOI: 31861/pytlit2013.87.348
 10. Швець Г.В. Трактування цінності життя літераторами та кіномитцями. // Наукові записки. Художня література і кінематограф: проблеми інтерактивності. – Випуск 110. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КПДУ ім. В. Винниченка, 2012. – 160 с. – С.141-147.

Наукова біографія

2013 – дотепер здобувач кафедри світової літератури факультету іноземних мов ЛНУ ім І. Франка. Тема дисертаційного дослідження (на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн): «Трансформація про-життєвої літератури в англомовному художньому дискурсі ХХ ст.». Науковий керівник – к.філол.н., доц. Поліщук Н.Ю. (кафедра світової літератури факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка
2008 диплом магістра ЛНУ ім І. Франка.
2007 диплом бакалавра ЛНУ ім І. Франка

Професійна діяльність:

2021 – дотепер асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету ім. І. Франка
2019 –2021 старший викладач англійської мови, заступник завідувача кафедри іноземних мов Львівського інституту економіки і туризму
2014 –2019 викладач-стажист кафедри іноземних мов Львівського інституту економіки і туризму
2013 –2021 завідувач кабінету Інтернет-забезпечення інтенсивного вивчення іноземних мов кафедри іноземних мов Львівського інституту економіки і туризму

Різне

Участь у методичних семінарах та вебінарах від видавництв “Dinternal”, «Лінгвіст».

Методичні матеріали

Розклад