Звітна науково-методична конференція професорсько-викладацького складу

01.05.2015 | 10:16

26 лютого 2015 року на факультеті іноземних мов відбулась звітна науково-методична конференція професорсько-викладацького складу ЛНУ імені Івана Франка, у якій взяли участь викладачі кафедри іноземних мов для природничих факультетів.

Теми доповідей

Підсекція германських та романських мов:

 1. Шляхи збагачення англомовної термінології охорони довкілля. Ас.Саламаха М. Я.
 2. Національно-мовна специфіка концептуалізації дійсності. Ас. Боднар І. М.

Підсекція лінгвостилістики та лінгвістики тексту:

 1. Комунікативні тактики літературно-критичних статей. Ас. Брона О. А.

Підсекція методики викладання іноземних мов:

 1. Розвиток навичок аудіювання. Ст.викл.Тимчишин Л. С., доц. Ратич М. Т.
 2. Реферування фахових текстів природничого напрямку. Доц. Жовнірук З. Л., доц. Ісаєва Г. Т.
 3. Готовність до іншомовного спілкування як складова процесу вивчення іноземних мов студентами природничого профілю. Ас. Плахтина Н.В.
 4. Новітні підходи до стимулювання комунікативної ініціативи у майбутніх фахівців туристичного спрямування. Ас. Бійчук В. Ю.
 5. Використання інформаційних комунікативних технологій у навчанні студентів немовних спеціальностей ділової іноземної мови. Ас. Тинкалюк О. В.
 6. Роль самостійної роботи у навчанні німецької мови як другої іноземної на економічному факультеті. Ст. викл. Микитка І. С.
 7. Про захист дипломних робіт англійською мовою на факультеті прикладної математики та інформатики університету. Доц. Винник О. Ю.
 8. Особливості професійно-орієнтованого навчання іноземної мови майбутніх фахівців з туризмознавства. Ас. ІвасівН.С.

Підходи до планування навчального курсу “Іноземна мова за професійним спрямуванням”. Ас. Кокор М. М.