Силабуси навчальних дисциплін (глибинні знання)

Основні напрями лінгвістичних досліджень XIX-XXI століть
Західноєвропейський роман ХХ століття
Поетика прозових жанрів (на прикладі західноєвропейських літератур Нового і Новітнього часу)
Методи перекладознавчих досліджень
Аналіз англомовного дискурсу
Жанри і жанровий аналіз