Римська дидактична поезія

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Інк21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Інк21

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

 

      Курс спрямований на вивчення повчальних творів, яким надається художня форма для легшого сприйняття і засвоєння філософських, релігійних, морально-етичних та інших наукових знань, ідей.

 

Результати навчання:

знати:

що таке римська дидактична поезія, її різновиди та будову твору; представників дидактичної поезії та їхні стилістичні особливості.

 

вміти:

розрізняти жанри дидактичної поезії та їхні особливості; характеризувати та встановлювати тему дидактичного твору; розуміти суть дидактизму, яку заклав автор.