Домбровський Роман Остапович

Посада: доцент кафедри класичної філології

Телефон (робочий): (032) 239-41-38

Електронна пошта: roman.dombrovskyj@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

словотвір  у пізній  латині,  рецепції  античності  в  українській  літературі.

Курси, які  читаються: латинська  мова,  теоретична  граматика  латинської  мови,  народна  латина.

Курси

Вибрані публікації

 1. Античні  байки  в  опрацюванні  Григорія  Сковороди // Іноземна  філологія. – 1978.- Вип. 49.;
 2. Латинські  граматики  про  демінутивність  і  демінутиви // Іноземна  філологія. – 1978.- Вип. 55;
 3. Демінутивний  суфікс – ulu-  у  пізній  латині // Вісник  Львівського ун-ту. Серія  іноземні  мови. – 2000. – Вип. 8.
 4. Теоритичні засади навчання латинської вимови/Р.О.Домбровський,Н.Г.Ревак//Іноземна філологія.-2012.-Вип.124.-с.213-218
 5. Структурно-семантичні та стилістичні особливості демінутивів у Григорія Турикого/Р.О.Домбровський,Н.Г.Ревак//Іноземна філологія.-2013.-Вип.125.-с.184-190
 6. Античні байки в переспівах Микити Годованця/Р.О.Домбровський,О.Ю.Назаренко//Іноземна філологія.-2013.-Вип.-125.-с.191-198 
 7. Класична філологія у Львівському університеті(1946-2013)/Р.О.Домбровський,Б.В.Чернюх//Вісник Львівського університету.Серія історична.-2013.-Вип.49.-с.340-349
 8. Демінутиви у пізьньолатинських авторів/Р.О.Домбровський,Н.Г.Ревак//Іноземна філологія.-2014.Вип.127.-Ч.1.-с.173-179
 9. Походження,ускладнення та дистрибуція пізньолатинського демінутивного суфікса -culu/Р.О.Домбровський//Пристрасть науки,упоряд.:М.Латик,Г.Матвіїв.-Львів:ЛНУ ім.І.Франка,2012.-с.351-367
 10. Андрій Содомора-есеїст(до 75-річчя від дня народження)/Р.О.Домбровський//Вісник Львівського університету.Серія іноземні мови.-2014.-Вип.22.-с.218-224
 11. Античні,середньовічні та візантійські байки у переспівах микити Годованця/Р.О.Домбровський,О.Ю.Назаренко//Іноземна філологія.-2015.-Вип.128.-с.198-202
 12. Терміни на позначення дієслівних часів в античних та українських граматиків/Р.О.Домбровський,Н,Г,Ревак// Іноземна філологія.-2016.Вип.129.-с.183-189
 13. Домбровський Р. Слово про батька / Роман Домбровський // Дзвін. – 2017. – №12. – С. 219-223.
 14. Домбровський Р. Терміни на позначення дієслівних категорій способу і виду в античних та українських граматиків / Роман Домбровський, Ольга Назаренко // Docendo discimus : ювілейний збірник на пошану Сулима Володимира Трохимовича / упор. Б Максимчук, А. Паславська, Т. Пиц. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 136-143.

Біографія

1970-1975 – студент факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана. Класична філологія.

1970-1974 – викладач латинської мови Золочівського медучилища

1974-1976 – старший бібліограф відділу рукописів Львівської наукової біліотеки НАМ України імені Василя Стефаника

1976-1984 – асистент кафедри класичної філології Львівського національного університету імені Івана Франка

1982 – захистив кандидацьку на тему: “ Суфікси суб’єктивні оцінки у пізній латині ”

1984 – отримав звання доцента кафедри класичної філології

2000 – збірника “ Іноземна мова”

Роман Домбровський, філолог-класик. Читає курс лекцій з теоретичної граматики латиської мови та спецкурс з народної латини.

Різне

Нагороджений грамотою за багаторічну сумлінну працю та значні здобутки у науково-педагогічний діяльності(10 вересня 2016 року)

Розклад