АНТОЛОГІЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ-ХХ ст.

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1018доцент Войтюк С. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1018Іна-51МОдоцент Войтюк С. М.

Опис курсу

Мета курсу – надання слухачам можливості поглибити знання про англомовну художню літературу, авторами якої є провідні письменники ХІХ-ХХ ст.

Завдання курсу  –  актуалізація і удосконалення практичних навичок слухачів читати, аналізувати, презентувати та обговорювати запропонований обсяг матеріалу у контексті тематичної прагматики спецкурсу.

Тематика спецкурсу містить 15 позицій, розрахованих на 36 академічних годин, і охоплює художні тексти різних жанрів, написані у ХІХ-ХХ ст.

Рекомендована література

ТЕКСТИ

1.Florence Nightingale. Cassandra (written,1852-59; published, 1928).

2.Oscar Wilde. The Importance of Being Earnest (performed, 1985; published, 1899).

3.Bernard Shaw. Mrs.Warren’s Profession (written, 1893; published 1898).

4.E.M.Forster. The Road from Colonus (1911).

5.Virginia Woolf. The Mark on the Wall (1921). Modern Fiction (1925). A Room of One’s Own (1929). Professions for Women (published,1942). A Sketch of the Past (written, April1939 – November 1940; published, 1978).

6.James Joyce. The Dead (1914).

7.D.H.Lawrence. Odor of Chrysanthemums (1911, 1914). The Horse-Dealer’s Daughter (1922). Why the Novel Matters (1936).

8.Katherine Mansfield. The Daughters of the Late Colonel (1922).

9.George Orwell. Politics and the English Language (1946, 1947).

10.Samuel Beckett. Happy Days (1961).

11.Doris Lessing. To Room Nineteen (1963).

12.Edna O’Brien. Sister Imelda (1981).

13.Harold Pinter. The Dumb Waiter (1960).

14.Tom Stoppard. The Real Inspector Hound (1968).

15.Susan Hill. How Soon Can I Leave? (1973)

 Basic Sources

  1. Abrams M.H. (ed.) The Norton Anthology of English Literature. – Fifth Ed. – 2. – NY; London, 1986.
  2. Войтюк С.М. Асоціативне значення слова як чинник комунікативної прагматики художнього тексту / С.М.Войтюк // Наукові записки Міжнародного гуманітарного ун-ту. – Одеса: Наукове видання, 2010. – С.50-53.
  3. Войтюк С.М. Стилістика у стислому викладі. Навчальний посібник англійською мовою С.М.Войтюк – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014.
  4. Галич О., Назарець В., Васильєв Є.Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. Олександра Галича. − К. : Либідь, 2006.
  5. Домбровський Володимир / Володимир Домбровський. Українська стилістика і ритміка. Українська поетика. – Дрогобич, 2008.
  6. McCarthy M. Discourse Analysis for Language Teachers / M.McCarthy. – Cambridge: Cambridge Univ.Press, 1991.
  7. Turner G.W. Stylistics / G.W.Turner. – L.: Penguin Books, 1975.
  8. Underhill, James W. Creating Worldviews: Metaphor, Ideology and Language / James W.Underhill. – Ediburgh Univ.Press, 2011.
  9. Verdonk, Peter. Stylistics / Peter Verdonk. – Oxford: Oxford Univ.Press, 2003.

Силабус:

Завантажити силабус