Атестаційний екзамен з практики перекладу з другої іноземної мови (іспанської, магістри, переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1190Лесько Х. С.

Опис курсу

Атестаційний іспит на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти є іспитом, що підсумовує здобуті магістрантом знання та навики упродовж навчання за нормативною дисципліною «Практика перекладу з 2-ої іноземної мови (іспанської)».

Завдання атестаційного іспиту:

 • перевірка навиків письмового та усного перекладу фахових текстів за різними тематиками;
 • перевірка мовної компетенції, зокрема, здатності логічно і аргументовано висловлюватися;
 • перевірка теоретичних знань, зокрема, знань з граматики іспанської мови.

Після вивчення курсу студенти повинні знати основі теоретичні та практичні засади для здійснення професійного перекладу з іспанської мови на українську і навпаки та досягти наступних результатів:

 • знати: усі важливі граматичні структури в іспанській мові, їхні конкурентні форми, а також шляхи передачі їх українською мовою; лексичний запас з іспанської мови, включаючи сталі вирази, ідіоми, цитати, найважливіші синонімічні ряди, особливості вживання семантично споріднених слів відповідно у різних комунікативних ситуаціях; головні перекладацькі стратегії для перекладу різножанрових творів з іспанської мови на українську і навпаки.
 • вміти: застосовувати на практиці здобуті теоретичні та практичні знання; вільно спілкуватися та писати іспанською мовою у різних комунікативних ситуаціях, у т. ч. у академічній та професійних сферах; правильно проаналізувати текст для його подальшого перекладу, визначити його структурні, композиційні та мовно-стилістичні особливості; під час перекладу вміти правильно обрати перекладацькі стратегії з метою відтворення усіх особливостей вихідного тексту.

Рекомендована література

Базова література

 1. Цимбалістий Ігор. Підготовка до ЗНО для вступу в магістратуру. Іспанська мова = Preparación al examen de selectividad para los estudios de Máster. Lengua española : навч. посібник / Ігор Цимбалістий, Оксана Кушнір, Світлана Осєчко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 216 с.
 2. Осєчко Світлана. Іспанська граматика у вправах. Середній рівень. Gramática española en ejercicios. Nivel intermedio : навч. посібник / Світлана Осєчко, Оксана Кушнір, Ігор Цимбалістий. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 228 с
 3. Marín Nuevo Ven 3. Libro del alumno / Marin F., Morales R., Unamuno de M. – Madrid: Edelsa, 2018. – 157 p.
 4. Marín F. Nuevo Ven 3. Libro de ejercicios / Marin F., Morales R., Unamuno de M. – Madrid: Edelsa, – 64 p.
 5. Castro Viúdez F. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 3 / Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. – Madrid: SGEL, 2017.
 6. Álvarez Merlo Prácticas de lengua española. Español para extranjeros: niveles medio y superior / Rafael Álvarez Merlo, Emilio Alejandro Núñez Cabezas. – Madrid: VG Ediciones, 2014.

Допоміжна література

 1. Paloma Trenado, Clara Miki Kondo, Concha Moreno Gramática Superior C1/C12. – Madrid : Anaya, 2020. – 343 p.
 2. Kushnir O., Mayevska О., Osyechko S. Lecturas graduadas (Niveles A2 / B1 / B2) = Читання різного рівня складності (A2 / B1 / B2). / O. Kushnir, O. Mayevska, S. Osyechko. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019.– 184 c.
 3. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (B2) [Cano Ginés , Díez de Frías P., Estébanez Villacorta C., Garrido Ruiz de los Paños A.]. – Madrid: Edelsa, 2018.
 4. Palomino M. Ángeles. Dual: pretextos para hablar / Palomino M. Ángeles. – Madrid: Edelsa, 2018. – 224 p.
 5. Moreno C. Temas de gramática (nivel superior) / Moreno C. – Madrid: SGEL, 2017. – 307 р.
 6. Medina Montero C. G. Sin duda. Usos del español: teoría y práctica comunicativa / Medina Montero C. G. – Madrid: SGEL, 2016.

Інформаційні ресурси

http://cervantesvirtual.es

http://www.virtual-spain.com/literatura_espanola-contemporanea.html

http://www.aecid.es/web/es/bibliotecas/revistas/hispanica/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму