ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
918доцент Войтюк С. М.Іна-51М, Іна-52М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
918Іна-51Мдоцент Войтюк С. М.
Іна-52Мдоцент Войтюк С. М.

Опис курсу

Мета курсу – надання слухачам можливості поглибити знання з питань історичного і країнознавчого розвитку драматургії і театру країн (Велика Британія, Сполучені Штати Америки), мову яких вони вивчають.

 Завдання курсу  –  актуалізація і удосконалення практичних навичок слухачів сприймати, аналізувати, презентувати та обговорювати запропонований обсяг матеріалу у контексті тематичної прагматики спецкурсу.

 Тематика курсу містить 60 позицій, розрахованих на 36 академічних годин, і охоплює матеріал про зaгальні характеристики драматургічного твору як літературного жанру та про розвиток драматургії і театру у Великій Британії і Солучених Штатах Америки на основі класичного спадку Стародавньої Греції і Римської Імерії. До програми залучені теми про такі визначні у контексті розвитку світової культури періоди, як  драма в епоху Єлизавети І, театр в епоху Шекспіра, англомовна драма абсурду, театральне мистецтво на Бродвеї  та про таких корифеїв сценічної майстерності, як Елізабет Тейлор, Ванесса Редгрейв та ін.

Рекомендована література

  1. Altenbernd Lynn, Lewis Leslie L. A Handbook for the Study of Drama.
  2. Gassner John, Quinn Edward, eds. The Reader’s Encyclopedіa of World Drama. – L., 1970.
  3. Nicoll British Drama. – L., 1978.

Силабус:

Завантажити силабус