Друга іноземна мова (іспанська, 4 курс, заочне навчання, англійська філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Іспит
8Контрольна робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
728Лисюк  В. В.
836Лисюк  В. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Друга іноземна мова (іспанська)» є формування і розвиток іспаномовної професійної комунікативної компетентності у студентів. Це, відповідно, передбачає оволодіння студентами іспанською мовою як засобом комунікації в усній і письмовій формах у соціально-побутовій, соціально-культурній та професійній сферах на основі здобутих знань про систему іспанської мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур, сформованих мовленнєвих, навчальних, когнітивних умінь і навичок та комунікативних стратегій, а також формування здатності будувати ефективні мовленнєві діяльності та поведінку.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 4 . Libro del lumno. – Madrid: SGEL, 2007.
 2. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 4 . Cuaderno de ejercicios. – Madrid: SGEL, 2007.
 3. Prada M., Salazar D., Molero C.M. Uso interactivo del vocabulario (nivel B2-C2). – Madrid: Edelsa, 2012.

Додаткова література:

 1. Cano Ginés A., Díez de Frías P., Estébanez Villacorta C., Garrido Ruiz de los Paños A. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (B2). – Madrid: Edelsa, 2008.
 2. Alzugaray P., Barrios Mª José, Hernández C. Preparación Diploma de Español. Nivel Intermedio B2. – Madrid: Edelsa, 2008.
 3. Francisca Castro. Uso de la gramática española. Nivel intermedio – Madrid: EDELSA, 2006. – 163 p.

Інформаційні ресурси:

 1. http://www.cervantes.es/default.htm
 2. https://www.holaquetal.com/es_ES/web/hqt/spanish-materials
 3. http://www.auladiez.com/ejercicios/index.html
 4. http://www.aprenderespanol.org/
 5. http://www.redmolinos.com/

Силабус:

Завантажити силабус