Друга іноземна мова (іспанська, 4 курс, заочне навчання, англійська філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Залік
8Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
736Жох І. П.
828Жох І. П.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Друга іноземна мова (іспанська)» є формування і розвиток іспаномовної професійної комунікативної компетентності у студентів. Це, відповідно, передбачає оволодіння студентами іспанською мовою як засобом комунікації в усній і письмовій формах у соціально-побутовій, соціально-культурній та професійній сферах на основі здобутих знань про систему іспанської мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур, сформованих мовленнєвих, навчальних, когнітивних умінь і навичок та комунікативних стратегій, а також формування здатності будувати ефективні мовленнєві діяльності та поведінку.

Після завершення цього курсу студент повинен:

знати теоретично і практично заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми;

вміти: практично використовувати реальну «живу» мову; розуміти широкий спектр складних та об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення; швидко і спонтанно висловлюватися без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження; гнучко та ефективно користуватися мовою у суспільному житті, навчанні та з професійними цілями; чітко, логічно, детально висловлюватися (усно та письмово) на знайомі теми або теми особистих інтересів; вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири; аналізувати іспанською мовою морфологічні та синтаксичні явища.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 4 . Libro del lumno. – Madrid: SGEL, 2007.
  2. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 4 . Cuaderno de ejercicios. – Madrid: SGEL, 2007.
  3. Prada M., Salazar D., Molero C.M. Uso interactivo del vocabulario (nivel B2-C2). – Madrid: Edelsa, 2012.

Додаткова література:

  1. Cano Ginés A., Díez de Frías P., Estébanez Villacorta C., Garrido Ruiz de los Paños A. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (B2). – Madrid: Edelsa, 2008.
  2. Alzugaray P., Barrios Mª José, Hernández C. Preparación Diploma de Español. Nivel Intermedio B2. – Madrid: Edelsa, 2008.
  3. Francisca Castro. Uso de la gramática española. Nivel intermedio – Madrid: EDELSA, 2006. – 163 p.

Інформаційні ресурси:

  1. https://marcoele.com/
  2. https://videoele.com/
  3. https://www.ailmadrid.com/es/
  4. https://www.profedeele.es/

Силабус:

Завантажити силабус