Формування компетенцій перекладача

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Шум’яцька О. М.Інм21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Інм21Присяжнюк  О. І.

Опис курсу

Мета курсу: навчити студентів формулювати різножанрові повідомлення іноземною мовою та ідентифікувати конкретні типи текстів.

Завдання:
навчити студентів:
– розрізняти різні типи комунікативних ситуацій, їхні характерні особливості;
– застосовувати в усному та письмовому мовленні відповідно до стилістичної норми мовні та стилістичні засоби;
– застосовувати в усному та письмовому мовленні оптимальні способи відтворення комунікативних стратегій у перекладі;
– добирати лексику в вихідній та цільовій мові для досягнення комунікативного ефекту;
– застосовувати мовні знання у практичних ситуаціях.
– працювати в міжнародних проектах та міжкультурних ситуаціях.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати принципи взаємодії мови, суспільства та його культури;
вміти:
– застосовувати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів українською та іноземною мовами;
– уміти розрізняти різні типи комунікативних ситуацій, їхні соціолінгвістичні особливості,
– розрізняти різні типи комунікативних ситуацій, їхні соціолінгвістичні особливості, застосувати в усному та письмовому мовленні у відповідності до стилістичної норми мовно-стилістичні засоби, культурно-марковані одиниці;
– послуговуватися теоретичними положеннями щодо жанрової специфіки текстів для їх застосування у практиці перекладу;
– застосовувати в усному та письмовому мовленні оптимальні способи відтворення комунікативних стратегій у перекладі.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму