Грецька палеографія

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820професор Чернюх Б. В.Інк41

Опис курсу

Мета курсу – дати студентам уявлення про розвиток грецької
рукописної справи, оформлення тексту у різні історичні періоди,
основи критики і герменевтики рукописних текстів, історією та теорією
текстології, папірології і кодикології…
Завдання: навчити працювати з рукописними грецькими документами,
виробити у студентів навики перекладу, критики та герменевтики
грецьких рукописних джерел.
Після завершення цього курсу студент буде :
– знати: види грецького рукописного письма, особливості оформлення тексту у
різні історичні періоди, основні збірки і колекції грецьких рукописів, основи
критики і герменевтики рукописних текстів, основи папірології та кодикології;
розуміти мову як систему комунікації у ході її історичного розвитку;
методологію студій у галузі філології, фахову термінологію; основні сучасні
методи, аналізи та прийоми лінгвістичного аналізу.
– вміти: розрізняти різновиди грецьких рукописних шрифтів, відчитувати,
перекладати та інтерпретувати грецький рукописний текст, , аналізувати і
відрізняти первинний текст від видозміненого, визначати допущені автором
тексту помилки; інтерпретувати та аналізувати оригінальний грецький
текст.

Рекомендована література

1. Звонська Л. Л. Грецька епіграфіка і палеографія..-Київ: ВПЦ «Київський
університет», 2016.-310 с. (режим доступу:
http://shron1.chtyvo.org.ua/Zvonska_Lesia/Hretska_epihrafika_i_paleohrafiia.pdf)
2. Gardthausen V. Griechische Palaeographie.- Bd. I.-Leipzig: Veit&Comp., 1911 (режим
доступу: https://archive.org/details/griechischepalae01garduoft/page/n5)
3.Gardthausen V. Griechische Palaeographie.- Bd. IІ.-Leipzig: Veit&Comp., 1911 (режим
доступу: https://ru.calameo.com/read/00010704404ee95a1d504)
4. Clemens R., Graham T. Introduction to Manuscript Studies.-Cornell: Cornell University
Press, 2007. —310 p.
5. Фонкич Б. Л. Исследования по греческой палеографии и кодикологии: IV—XIX
вв.- М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2014. —888 с.
6. Thompson E. M. An introduction to Greek and Latin palaeography.-Oxford: Clarendon
Press, 1912.-624 p. (режим доступу:
https://archive.org/details/greeklatin00thomuoft/page/n4)
Додаткова література:
1. Сучалкін О. Грецькі рукописи: Каталог рукописів XIV-XVIII ст. з фондів ЦНБ
ХНУ і м. В . Н . К аразіна.-Харків, 2003 (режим доступу: http://wwwicsl.
univer.kharkov.ua/pages/publication/greek/greekmanuscript.pdf);
2. Чернухін Є. Грецькі рукописи у зібраннях Києва: каталог.-К., 2000
3. Чернухін Є. Грецька рукописні спадщина в Києві. Історіографія та огляд
матеріалів IV-XX ст. –К., 2002
4. Tschernjuch B/ Die griechischen Palimpseste in der Sammlungen der
Ukraine//Rinasacimento virtuale.-Bratislava,
5. Bischoff B. Latin Palaeography: Antiquity and the Middle Ages.-Cambridge:
Cambridge University Press, 1990. — 353 p. (режим доступу:
https://www.twirpx.com/file/1943820/)
6. Pestman P.W., David M., Van Groningen A. The New Papyrological Primer.- Leiden,
New York, Köln: Brill, 1994. — XXII, 318 p. (режим доступу:
https://www.twirpx.com/file/2201710/)
7. Люблинская Д.А. Латинская палеография.- М.: Высшая школа, 1969 – 232 с.
(режим доступу: https://www.twirpx.com/file/728859/)
8. Палеография, кодикология, дипломатика.-М., 2013 (режим доступу:
https://www.academia.edu/2780065)
Веб-ресурси:
1. https://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=kurzauswahl&l=de&adr=mdz1.bibbvb.
de/~db/ausgaben/uni_ausgabe.html?projekt=1157525975&recherche=ja&ordnung=
sig
2. https://www.academia.edu/Documents/in/Greek_Palaeography
3. https://spotlight.vatlib.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму