Іноземна мова (англійська) (для студентів першого курсу економічного факультету, спеціальність – міжнародна економіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає
29Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
196Журавська У. Є.
доцент Наняк Ю. О.
Дережицька Т. В.
Рудковська О. В.
296Журавська У. Є.
доцент Наняк Ю. О.
Дережицька Т. В.
Рудковська О. В.

Опис курсу

Мета курсу полягає в ознайомленні з основами граматики англійської мови, формуванні необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами.

Завдання курсу полягає у формуванні професійного мислення. Поаспектний виклад навчального матеріалу та система різноманітних вправ спрямовані на опанування основ англійської мови.

Рекомендована література

Базова

 1. Evans V. Upstream B2+. Upper Intermediate : student`s book / Virginia Evans, Bob Obee. – Newbury : Express Publishing, 2013. – 264 p. : ill.
 2. Evans V. Upstream B2+. Upper Intermediate : workbook / Virginia Evans, Bob Obee. – Newbury : Express Publishing, 2013. – 136
 3. Dooley, J. Grammarway 4 :English Grammar Bookwith answers / J. Dooley, V. Evans. – 4-th impr. – Newbury: Express Publishing, – 278 p.
 4. Milton J. A Good Turn of Phrase: Advanced Practice in Phrasal Verbs and Prepositional Phrases Student’s Book / Milton, B. Blake, V. Evans. – Newbury: Express Publishing, 2000. – 98 p.
 5. Milton J. A Good Turn of Phrase: Advanced Idiom Practice Student’s Book / Milton, V. Evans. – Newbury: Express Publishing, 2000. – 51 p.

 

 

Допоміжна

 1. The economist http://www.economist.com/
 2. Financial Times http://www.ft.com/home/europe
 3. The Guardian (Business section) http://www.theguardian.com/uk/business
 4. Ted Talks https://www.ted.com/
 5. Baker M. In other words: A Coursebook on Translation. – London and New York: Routledge, 1992. – V. XII. – 304 p.
 6. Newmark P. A Textbook of Translation. – New York; London: Prentice Hall, 1988. – XII. – 292 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму