Історія античного мистецтва

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
248доцент Назаренко О. Ю.Інк11

Опис курсу

Мета: поняття про античне мистецтво. Джерела вивчення античного мистецтва.
Мистецтво Еллади. Архітектура класичної епохи. Архітектура елліністичної епохи. Грецька
культура класичної епохи. Елліністична епоха. Реалізм елліністичного мистецтва.
Скульптура пергамської школи. Родоська школа. Скульптурний портрет. Грецький живопис.
Грецьке мамерство. Римське мистецтво. Мистецтво Етрурії. Мистецтво Риму. Архітектура
часів ранньої республіки (V –VІІ ст. до н.е.). Мистецтво кінця республіки ( ІІ-І ст. до н.е.).
Портретне мистецтво. Мистецтво епохи Августа і перших імператорів (І ст. до н.е. – поч.. І
ст. н.е.) Мистецтво кінця І ст. н.е. – поч.. ІІ ст. н.е. Монументальне мистецтво епохи флаїв і
Трояна. Розвиток портретної скульптури. Мистецтво періоду кризи та занепаду Римської
імперії. Вплив провінційних елементів на римське мистецтво. Античне мистецтво та його
вплив на розвиток Європейського мистецтва.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: предмет, об’єкт та завдання курсу «Історія античного мистецтва», основні
положення праць вчених, які розробляли теоретичну базу дисципліни; методи дослідження
історії античного мистецтва та методику опису пам’ятників античного мистецтва; базові
поняття історії античного мистецтва, які складають їх концептуальну основу; особливості та
тенденції розвитку античного мистецтва.
вміти: вільно користуватися системою знань з історії античного мистецтва; зіставляти
явища античного мистецтва з явищами інших культур;

Рекомендована література

1. Л. Глущенко, О. Назаренко, І. Романюк «Історія античної культури» Частина 1. Львів, 2018
2. Б.Р. Виллер Искуство Древней Греции. Наука , М., 1972
3. Н.А. Сидорова Из Истории мирового искуства. Искуство Эгейського мира., М. «Искуство»,
1972
4. О.В. Тутушева, В.С. Забелина Античная розписна керамика. М., «Искуство», 1985
Інформаційні ресурси
1. https://www.perseus.tufts.edu/
2. http://ancientrome.ru/art/artworken/art-search-e.htm
3. https://www.history.com/topics/ancient-history/ancient-greek-art
4. https://www.oxfordartonline.com/page/roman-art-and-architecture

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму