Історія перекладознавства: становлення і розвиток

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Шмігер Т. В.Інп31, Інп32, Інп33, Інп34

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Інп31
Інп32
Інп33
Інп34

Опис курсу

Мета – Точно визначати терміни, пов’язані з історією перекладознавства, як-от перекладознавча історіографія, перекладознавча бібліографія, методи історичних досліджень тощо. Опанувати періодизацію перекладознавчих досліджень. На основі наукознавчого аналізу, орієнтуватись у своєрідностях тієї чи іншої епохи перекладознавства.

Завдання полягає у введенні студентів у нову для них сферу перекладознавства, перш за все з теоретичного боку, внаслідок чого студенти  розвивають своє розуміння головних положень цієї науки, ознайомлюються з відповідною метамовою і починають оперувати нею репродуктивно.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • підходи до історії перекладознавства,
 • головні публікації з перекладознавчої бібліографії,
 • основні постаті української наукової історії,
 • внесок українських науковців у світове перекладознавство.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • аналізувати тексти із погляду історіографії перекладознавства;
 • класифікувати підходи до перекладних явищ ув історичній перспективі;
 • визначати елементи документа базові для наукового періоду;
 • розпізнавати функцію джерела в історіографії перекладознавства.

Рекомендована література

 1. Проблеми літературознавства і художнього перекладу / упоряд. О.Купчинський. – Львів : Вид-во НТШ, 1997. – 287 с. – (Праці сесій, конференцій НТШ; № 4).
 2. Українське перекладознавство ХХсторіччя : бібліографія / ЛНУ імені Івана Франка, НТШ ; уклав Т. Шмігер ; [автори передм. : Р. Зорівчак, Т. Шмігер ; наук. ред. Р. Зорівчак]. – Львів, 2013. – 626 с.
 3. Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя / Т. Шмігер ; передм. Р. Зорівчак. – Київ : Смолоскип, 2009. – 342 с.
 4. Adams A. Proteus – his lies, his truths. Discussion on literary translation. – New York, DH Northon, 2011. – 172 p.
 5. Cohen J. M. English translators and translations. – London, Book League, 2002. – 310 p.
 6. Delisle J., Woodsworthh J (eds.). Translators through history. – Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins, 1995. – 323 p. – (Benjamins translation library; Vol. 13).
 7. Holmes J. The nature of translation: essays on the theory and practice of literary translation. – The Hague, Mouton, 1970. – 310 p.
 8. Kally M. G. The true interpreter: A History of Translation Theory and Practice in the West. – Oxford: Blackwell, 1939. – 203 p.
 9. Lefevere A. Translating poetry: Seven strategies and a blue print. – Amsterdam: Van Gorcum, 1975.
 10. Nord Ch. Text analysis in translation: Theory, methodology and didactic application of the model for translation-oriented text analysis / Ch. Nord ; [trans. from German by Ch. Nord & P. Sparrow]. – Amsterdam : Atlanta, Ga, 1991. – 250 p.
 11. Robinson D. The translator’s turn / D. Robinson. – London ; Baltimore : The John Hopkins Univ. Press, 1991. – 318 p.
 12. Steiner G. After Bable: Aspects of Language and translation. – London, Oxford Univ. Press, 1975. – 302 p.
 13. Translation – theory and practice : A historical reader / ed. by D. Weissbort (Univ. of Iowa) & A. Eysteinson. (Univ. of Iceland).– Oxford, USA : Oxford Univ. Press, 2006. – 650 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму