Шмігер Тарас Володимирович

Посада: докторант кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Електронна пошта: taras.shmiher@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

перекладознавство (зокрема історія перекладознавства, критика перекладу); когнітивна лінгвістика; викладання англійської мови; семантика

Курси

Публікації

Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя / Передм. Р. Зорівчак. – Київ: Смолоскип, 2009. – 342 с.
Українське перекладознавство ХХ сторіччя : бібліографія / ЛНУ ім. Івана Франка, НТШ ; уклав Т. Шмігер ; [автори передм. : Р. Зорівчак, Т. Шмігер ; наук. ред. Р. Зорівчак]. – Львів, 2013. – 626 с.
Шмігер Т. Погляди Роналда Ленекера на когнітивну семантику як модель перекладознавчого аналізу («Слово некоего калугера о чьтьи книг» в сучасних українсько- та англомовних перекладах) // East European Journal of Psycholinguistics. – 2016. – Vol. 3, no. 1. – P. 102-117. –
http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.60197
Šmiger T. Designing a History of Translation Studies: A Case Study for Ukraine // Translation Theories in the Slavic countries / ed. by A. Ceccherelli, L. Constantino, C. Diddi. – Salerno, 2015. – P. 67-82.
Shmiher T. Translation Quality Assessment at the Crossroads of Ethnolinguistics and Ethnography: Taras Shevchenko ’s Irzhavets in English Translations // Vertimo studijos. – Vilnius, 2014. – No. 7. – P. 82-95.
Shmiher T. Is textual analysis possible in the postcolonial theory of translation? // Studia Translatorica. – Wrocław ; Dresden, 2013. – Vol. 4: Kompetenzen des Translators: Theorie – Praxis – Didaktik / Hrgs. von I. Bartoszewicz und A. Małgorzewicz. – P. 249-259.
Шмігер Т. Застосування теорії релевантності в критиці перекладу: “КиєвоПечерський патерик” англійською мовою // Іноземна філологія. –
2013. – Вип. 125. – С. 100-109.
Шмігер Т. Давня українська література в англомовних перекладах: Історико-бібліографічний огляд // Записки НТШ. – Львів, 2012. – Т.
263: Праці Філологічної секції. – С. 703-713.
Shmiher T. The Cognitive Foundations of Translation Studies Analysis: Translating the Concept of Grace from the Sermon on Law and Grace of Hilarion of Kyiv // Іноземна філологія. – 2011. – Вип. 123. – С. 185-212.

Біографія

  1. 1997-2002 – студент перекладацького відділу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.
    2002-2003 – викладач англійської мови на кафедрі іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.
    2003-2006 – аспірант кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка.
    2006-2010 – асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка.
    З 2010 р. – доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка