Шмігер Тарас Володимирович

Посада: професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: taras.shmiher@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

перекладознавство (зокрема історія перекладознавства, критика перекладу); когнітивна лінгвістика; викладання англійської мови; семантика

Курси

Вибрані публікації

Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя / Передм. Р. Зорівчак. – Київ: Смолоскип, 2009. – 342 с.

Українське перекладознавство ХХ сторіччя : бібліографія / ЛНУ ім. Івана Франка, НТШ ; уклав Т. Шмігер ; [автори передм. : Р. Зорівчак, Т. Шмігер ; наук. ред. Р. Зорівчак]. – Львів, 2013. – 626 с.

Шмігер Т. Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами / Передм. Р. Зорівчак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 508 с.

Shmiher T. A History of Ukrainian translation studies : study guide. – Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, 2021. – 179 p.

 

Shmiher T. St. Petro Mohyla’s Catechism in Translation: A Term System via the Prism of Axiological Modelling and Cultural Matrix // Languages – Cultures – Worldviews: Focus on Translation / ed. by A. Głaz. – S.l. : Palgrave Macmillan, 2019. – P. 211-236.

Шмігер Т. В. Особливості перекладу давньої української літератури // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород, 2019. – Вип. 7, т. 2. – С. 99-103.

Shmiher T. The historical and epistemic perspectives of translation quality assess­­ment in Ukraine // Вісник Львівського університету. Сер. філол. – Львів, 2019. – Вип. 70. – С. 409-419.

Шмігер Т. Джерела перекладознавчої концепції Пантелеймона Куліша // Слово і час. – 2019. – № 9. – С. 3-10.

Біографія

1997-2002 – студент перекладацького відділу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.
2002-2003 – викладач англійської мови на кафедрі іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.
2003-2006 – аспірант кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка.
2006-2010 – асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка.

2010-2021 – доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2021 р. – професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Розклад