Шмігер Тарас Володимирович

Посада: доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Електронна пошта: taras.shmiher@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

перекладознавство (зокрема історія перекладознавства, критика перекладу); когнітивна лінгвістика; викладання англійської мови; семантика

Курси

Публікації

 1. Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя / Т. Шмігер ; передм. Р. Зорівчак. – Київ : Смолоскип, 2009. – 342 с.
 2. Українське перекладознавство ХХ сторіччя : бібліографія / ЛНУ ім. Івана Франка, НТШ ; уклав Т. Шмігер ; [автори передм. : Р. Зорівчак, Т. Шмігер ; наук. ред. Р. Зорівчак]. – Львів, 2013. – 626 с.
 3. Шмігер Т. Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами : монографія / Т. Шмігер ; передм. Р. Зорівчак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 510 с.

 

 1. Shmiher T. St. Petro Mohyla’s Catechism in Translation: A Term System via the Prism of Axiological Modelling and Cultural Matrix // Languages – Cultures – Worldviews: Focus on Translation / ed. by A. Głaz. – S.l. : Palgrave Macmillan, 2019. – P. 211-236.
 2. Šmiger T. Designing a History of Translation Studies: A Case Study for Ukraine // Translation Theories in the Slavic countries / ed. by A. Ceccherelli, L. Constantino, C. Diddi. – Salerno, 2015. – P. 67-82.
 3. Shmiher T. Translation Quality Assessment at the Crossroads of Ethnolinguistics and Ethnography: Taras Shevchenko ’s Irzhavets in English Translations // Vertimo studijos. – Vilnius, 2014. – No. 7. – P. 82-95.
 4. Shmiher T. Is textual analysis possible in the postcolonial theory of translation? // Studia Translatorica. – Wrocław ; Dresden, 2013. – Vol. 4: Kompetenzen des Translators: Theorie – Praxis – Didaktik / Hrgs. von I. Bartoszewicz und A. Małgorzewicz. – P. 249-259.

 

Біографія

 1. 1997-2002 – студент перекладацького відділу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.
  2002-2003 – викладач англійської мови на кафедрі іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.
  2003-2006 – аспірант кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка.
  2006-2010 – асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка.
  З 2010 р. – доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Розклад