Історія України

Тип: Нормативний

Кафедра: історичного краєзнавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
122Іна11, Іна12, Іна13, Іна14, Іна15, Іна16

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
122Іна11
Іна12
Іна13
Іна14
Іна15
Іна16

Опис курсу

Мета курсу: поглиблення знань в галузі вітчизняної історії, зокрема закономірностей виникнення і розвитку української нації та державності на території України, найсуттєвіших здобутків культури українського народу, його місця та ролі у контексті світової цивілізації.
Набуті знання допоможуть студентам краще орієнтуватися у сучасних суспільно-політичних процесах, що відбуваються в Україні та адекватно визначати у них своє місце, сприятимуть формуванню політичної культури й гуманітарних цінностей.
Завдання: студенти повинні навчитися критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, аналізувати фактологічний матеріал, виявити вміння робити його порівняння тааналіз, показати розуміння загальних тенденцій розвитку українських земель в умовах конкретної історичної епохи.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму