Латинська мова (німецька філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232Інк21доцент Пилипів О. Г.

Рекомендована література

Основна література:

1.Мисловська Л.В., Пилипів О. Г. Латинська мова. Підручник для вищих навчальних закладів / Л. В. Мисловська, О. Г. Пилипів – Львів, 2019.-200с.

  1. Оленич Р. М., Оленич І..Р, Чернюх Б. В.. Латинська мова: Навч.посібн / Р.М. Оленич,. І.Р.,Оленич, Б. В.Чернюх . -Вид.2-ге, виправл. і доповн.-Львів : Світ, 2008.- 472с.:іл..

3.. Ревак Н. Г., Сулим В. Т. Латинська мова (для неспеціальних факультетів).Підручник / Н. Г. Ревак., В.Т. Сулим  – Вінниця: Нова Книга, 2011.-440с.

4.Сафроняк О.В., Волощук В.М, Волощук М.В. Латинська мова : підручник / Олексій Васильович СафронякВасиль Михайлович ВолощукМарія Володимирівна Волощук. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка , 2015.– 457 с.

Допоміжна

  1. Вацеба О. А., Олійник Л. Р. Lectura Latina :Навчальний посібник /. О. А. Вацеба, Л. Р. Олійник Л. Р.-Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.− 200с.іл.
  2. Інформаційні ресурси

 

  1. leopoli.ua

www.ancientlibrary.com

Силабус:

Завантажити силабус