Літературні студії

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Маєвська О. Т.Іні51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Іні51Мдоцент Маєвська О. Т.

Опис курсу

Курс «Літературні студії» спрямований на ознайомлення студентів із літературним процесом Іспанії кінця ХХ століття – початку ХХІ століття. Основну увагу зосереджено на прозовій творчості сучасних іспанських авторів та на множинності тем і способів їх зображення у сучасному мультикультурному та різновекторному світі. Важливо, що магістерський курс надає можливість студентам поглиблювати знання з іспанської мови на основі сучасного художнього тексту та продовжує курси іспанської національної літератури, що вивчалися на бакалаврській програмі.

Силабус:

Завантажити силабус