Літературні студії (французька мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Стецько Я. Т.Інф51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Інф51Мдоцент Стецько Я. Т.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студент зміг:

визначати особливості французького художнього письма різних часових періодів. Проводити мовні, літературні, міжмистецькі паралелі між творами і авторами французької і української національних літератур, а також вміти прослідкувати окремі як логічно зумовлені, так і несподівані паралелі, що простежуються між митцями і їх творами різних хронологічних епох та різних (найбільше, української і французької) національних культур.

Окремої ваги надається вивченню перекладацьких трактувань творів, що вивчаються в межах курсу.

Вибір авторів, що розглядаються в межах курсу, зумовлений певними біографічними, естетичними, стилістичними паралелями, що уможливлюють їх паралельне вивчення.

Рекомендована література

– R. Lancray-Javal, J. Vassevière. Manuel d’analyse des textes. Histoire littéraire et poétique des genres. 3 édition. Armand Colin. 2023.

– H. Ostrovieck-Bah. L’analyse de texte littéraire. Principes et pratiques. Grand format. 2023.

– L. Hébert. Introduction à l’analyse des textes littéraires. Classiques Garnier. 2023.

– D. Labreure. Céline. Le médecin écrivain. Bartillat. 2023.

– Агеєва В. Марсіани на Хрещатику. Літературний Київ початку ХХ століття. Київ: Видавництво «Віхола». 2023.

– Thibaudat J.-P. Louis-Ferdinand Céline, le trésor retrouvé. Paris: Editions Allia. 2022.

– St. Schverter, C. Gravet. L’erreur culturelle en traduction. Lectures littéraires. Grand Format. 2020.

Florence Bistagne. “ Traduire Rabelais : pour une archéologie des traductions en italien, anglais, espagnol ”. L’Année rabelaisienne, Classiques Garnier, 2019, 3, p. 373-382. hal-02610620

– Домонтович В. Спрага музики. Київ: Видавничий Дім «Комора». 2017.

– Мішель Монтень. Проби. Переклад з французької та примітки Анатоля Перепаді. Харків: «Фоліо». 2012. 443 с.

– Ф. Рабле. Ґарґантюа та Пантаґрюель. Переклад з старофранцузької та примітки Анатоля Перепаді. Харків: «Фоліо». 2012. 634 с.

– Агеєва В. Поетика парадокса. Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича: монографія. Київ: Факт, 2006. 432 с.

– BECKER, Colette. Zola, un critique gourmet dans: La cuisine de l’œuvre au xixe siècle : Regards d’artistes et d’écrivains [en ligne]. Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, 2013 (généré le 04 octobre 2022). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pus/2876>. ISBN : 9791034404933. DOI : https://doi.org/10.4000/books.pus.2876.

– MARQUER, Bertrand (dir.) ; REVERZY, Éléonore (dir.). La cuisine de l’œuvre au xixe siècle : Regards d’artistes et d’écrivains. Nouvelle édition [en ligne]. Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, 2013 (généré le 04 octobre 2022). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pus/2777>. ISBN : 9791034404933. DOI : https://doi.org/10.4000/books.pus.2777.

– Cоломія Павличко. Пристрасть і їжа: особиста драма Михайла Коцюбинського в кн.. Соломія Павличко. Теорія літератури. Київ. Видавництво Соломії Павличко «Основи». 2002. С. -505-525.

– Шевельов Ю. Шостий у ґроні: В. Домонтович в історії української прози. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології: у 2 т. Харків: Фоліо, 1998. Т. 2. С. 98‒135.

– Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі: монографія. Київ: Либідь, 1997. 447 с.

– Загоруйко Ю. Митець незвичайної долі (Віктор Петров-Домонто-вич). Слово і час. 1992. № 7. С. 10‒16.

– Céline. Voyage au bout de la nuit. Editions Gallimard. 1952. 636 p.

– Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, dans À la recherche du temps perdu, tome I, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1954.

-Marcel Proust, Du côté de chez Swann, in À la recherche du temps perdu, tome I, op. cit., p. 97.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Літературні студії

Завантажити силабус