Менеджмент перекладацьких проектів

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Бриська  О. Я.Інп51М

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Інп51МБриська  О. Я.

Опис курсу

Aims and objectives: The course aims at the development of managerial skills including a wide variety of translation project aspects. The students are familiarized with the key roles and responsibilities of a translation project manager with a keen introspect into the peculiarities of project types in the language industry so that they are able to analyze, describe and incorporate them into their application.

Description: The course is organized the way that presents the students both with the peculiarities of management styles. The students learn the concept of project lifecycle and the specifics of a translation project stages of work to be able to apply them in practice.

Мета – визначати терміни, пов’язані з управлінням перекладацьких проектів, як-от проектний менеджмент, принципи роботи різних за структурою агенцій лінгвістичних послуг, методи підходу до складання проектів тощо. Опанувати методику роботи з проектами. На основі аналізу життєвого циклу проекту визначати напрями роботи з перекладом різножанрових текстів.

Завдання полягає у введенні студентів у нову для них сферу перекладознавства, а саме прикладну галузь менеджменту перекладацьких проектів, внаслідок чого студенти  розвивають своє розуміння головних положень цієї науки, ознайомлюються з відповідною метамовою і починають оперувати нею репродуктивно.

Рекомендована література

1.    Dunne Keiran J., Dunne Elena S. (Eds). Translation and Localization Project Management: The Art of the Possible. — John Benjamins Publishing Company, 2011. — 431 p. — (American Translators Association Scholarly Monograph Series).

2.    Project Management Methodologies: Selecting, Implementing, and Supporting Methodologies and Processes for Projects. – Information Resources Management Association. – IRI, 2015. – V. 1-4.

3.    Bassnett-McGuire S. Translation Studies / S. Bassnett-McGuire. – London ; New York : Methuen, 1980. – 160 р.

4.    Nord Ch. Text analysis in translation: Theory, methodology and didactic application of the model for translation-oriented text analysis / Ch. Nord ; [trans. from German by Ch. Nord & P. Sparrow]. – Amsterdam : Atlanta, Ga, 1991. – 250 p.

5.    Robinson D. The translator’s turn / D. Robinson. – London ; Baltimore : The John Hopkins Univ. Press, 1991. – 318 p.

Силабус: Менеджмент перекладацьких проектів для ДВВ другого (магістерського) рівня

Завантажити силабус