Методика викладання перекладу та іноземної мови у вищій школі

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Брегман  С. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Іна-51МТарапацька Л. М., Молчко О. О.

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів із головними методами, засобами та організаційними формами навчання перекладу, дати уявлення про загальні принципи організації навчання перекладу, професійної компетенції перекладача та викладача перекладу, методики навчання перекладу. Завдання – навчити студентів умінню застосовувати отримані теоретичні знання у процесі професійної діяльності, розвинути навички володіння засобами, прийомами та методами професійної діяльності викладача перекладу, стратегіями перекладу на практиці.

Результати навчання:

  • знати: головні методи, засоби та організаційні форми навчання перекладу; загальні принципи організації навчання перекладу та професійні компетентності викладача перекладу, відмінності між різними методиками навчання перекладу.
  • вміти: застосувати отримані теоретичні знання у процесі професійної діяльності; критично аналізувати навчальний процес та обирати навчальний матеріал з погляду їхньої ефективності; використовувати сучасні освітні та інформаційні технології х метою підвищення свого професійного рівня; працювати із матеріалами з низки джерел, узагальнювати фактичний матеріал, робити аналітичні висновки.