Літвіняк Олександра Володимирівна

Посада: доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Електронна пошта: oleksandra.litvinyak@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: lingua.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Сучасні тенденції у перекладознавстві, українська перекладознавча школа ХХ-ХХІ ст., професійна підготовка перекладачів, зокрема методика викладання усного перекладу, контрастивна лінгвістика, переклад літератури для дітей.

Курси

Вибрані публікації

 1. Пилипчук О.«Ельдорадо Е. А. По» в інтерпретаціях Г. Кочура та Ю. Покальчука / О. Пилипчук // Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку: до 100-річчя від дня народження Майстра. – Львів, 2009. –  С. 202-206.

 

 1. Пилипчук О. Еквівалентність у контрастивному аналізі з погляду професора Ю. О. Жлуктенка / О. Пилипчук // Іноземна філологія. – 2011. – Вип. 123. – С. 163-169.

 

 1. Пилипчук О. В. Професор Юрій Олексійович Жлуктенко як теоретик контрастивної лінгвістики / О. В. Пилипчук // Studia Germanica et Romanica. – Донецьк, 2011. – Том 8, № 3 (24). – 105-113.

 

 1. Пилипчук О. Перекладознавчі погляди професора Юрія Олексійовича Жлуктенка / О. Пилипчук // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – 2012. – Вип. 19. – С. 342-347 с.

 

 1. Пилипчук О. Питання теорії і практики перекладу в науковому доробку професора Юрія Олексійовича Жлуктенка / О. Пилипчук // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – 2012. – Вип. 104 (1). – С. 287-291.

 

 1. Пилипчук О. В. Професор Юрій Олексійович Жлуктенко як перекладач наукової літератури: загальні аспекти / О. В. Пилипчук // Studia Germanica et Romanica. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 2 (26). – С. 127 – 135.

 

 1. Пилипчук О. «Порівняльна граматика англійської та української мов» професорів Ю. О. Жлуктенка (1960) і А. Е. Левицького (2008) / О. Пилипчук // Іноземна філологія, 2012. – Вип. 124. – С. 136-146.

 

 1. Leopolis Consulari. Сторінками історії консульського Львова / пер. на англ. О. Пилипчук. – Львів : Літопис, 2013. – 276 с.

 

 1. Пилипчук О. Перекладознавчі погляди професора Юрія Олексійовича Жлуктенка в контексті досліджень радянської школи перекладознавства // Іноземна філологія. – 2013. – Вип. 125. – С. 150 – 158.

 

 1. Пилипчук О. З історії формування соціолінгвістичної термінології: зіставна характеристика відповідників У. Вайнрайха та Ю. Жлуктенка // Мова і суспільство. – 2013. – Вип. 4. – С. 131 – 137.

 

 1. Litviniak O. V. Scholarly legacy of professor Yuriy Oleksiyovych Zhluktenko in the context of linguistic research in the 1950s – 1980s // Studia Germanica et Romanica. – 2014. – Т. 11, № 1 (31). – С. 121 – 131.

 

 1. Пилипчук О. Внесок професора Юрія Олексійовича Жлуктенка в дослідження фразеології / О. Пилипчук // Słowo.Tekst.Czas XII. – Szcecin-Greifswald, 2014. – Т. 1. – С. 306-313.

 

 1. Litviniak O. Professor Yuriy Zhluktenko’s Contributon to Methodology of Language Teaching / O. Litviniak // Іноземна філологія. – 2014. – Вип. 127, Ч. 2. – С. 247-252.

 

 1. Невідкладна військова хірургія / пер. з англ. А. Кордіяк / Я. Варес (р. 13), Б. Коссак (р. 31), Н. Кучумова (р. 11, 32), Г. Лелів (вступ, р. 2, 3, 4, 5), Р. Лесик (р. 29, 30), О. Літвіняк (р. 12, 19, 34, 35, дод. 1) та ін. – Львів : Наутілус, 2015. – [Режим доступу до  онлайн-версії] . – http://www.aumf.net/emergencywarsurgery/ukr.html

 

 1. Літвіняк О.В.“Біле ікло” Джека Лондона: посіб. для читання і перекладу / О.В. Літвіняк. – К. : Знання, 2015. – 126 с. (2,5 друкованих аркуші).

 

 1. Litvinyak O.Yuriy Zhluktenko as an Educator / O. Litvinyak // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2015. – Vol. III (29), Iss. 57. – P. 6–8.

 

 1. Пилипчук О. Перекладознавчі погляди професора Юрія Олексійовича Жлуктенка / О. Пилипчук // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – 2014. – Вип. 22. – С. 170–

 

 1. Пилипчук О. Перша розвідка з контрастивної лінгвістики в українському мовознавстві / О. Пилипчук // Пристрасть науки / упроряд. М. Латик, Г. Матвіїв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 122–132.

 

 1. Літвіняк О. Людський вимір українського мовознавства: постать Юрія Олексійовича Жлуктенка (31.08.1915 – 04.02.1990) / О. Літвіняк // Каменяр. – 2015. – № 4–5. – С. 12.

 

 1. Litvinyak O. Translation Quality Assessment as Viewed by Professor Yuriy O. Zhluktenko / O. Litvinyak // Science and Education a New Dimension. Philology. – 2015. – Vol. III (16), Iss. 70. – P. 21-23.

 

 1. Літвіняк О. В. Роль Юрія Олексійовича Жлуктенка у поступі української філологічної думки / О. В. Літвіняк // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 16-23.

 

 1. Літвіняк О. Languages in Contact У. Вайнрайха в російському перекладі Ю. Жлуктенка / О. Літвіняк // Іноземна філологія. – 2015. – Вип. 128. – С. 104 – 112.

 

 1. Літвіняк О. Постать Юрія Жлуктенка в українській лінгвокультурі / О. Літвіняк // Дивослово. – 2015. – № 10. – С. 37-39.

 

 1. Ґатто Дж. Т. Прихована програма обов’язкової шкільної освіти. Отуплення / Дж. Т. Ґатто ; пер. з англ. О. Літвіняк. – Львів : Літопис, 2016. – 100 с.

 

 1. Літвіняк О. В. Внесок професора Юрія Олексійовича Жлуктенка у розвиток перекладознавства і контрастивної лінгвістики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук ; спец. 10.02.16 – «Перекладознавство» / Олександра Володимирівна Літвіняк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с.
 2. Літвіняк О. В. «Серце темряви» Джозефа Конрада : посібник для читання і перекладу / О. В. Літвіняк. – Київ : Знання, 2016. – 95 с.

 

Біографія

2009 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Здобула диплом магістра за спеціальністю «англо-український переклад». З 2009 до 2010 р. працювала лаборантом на кафедрі перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2010-2013 рр. навчалася в аспірантурі за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. З 2013 р. асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура. У грудні 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Внесок професора Юрія Олексійовича Жлуктенка у розвиток перекладознавства і контрастивної лінгвістики в Україні».

Методичні матеріали

Розклад