Міграційна німецькомовна література

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Назаркевич Х. Я.Інн51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Інн51Мдоцент Назаркевич Х. Я.

Опис курсу

Мета – ознайомити студентів з пластом літератури, характерним для мультикультурної німецькомовної літератури останньої третини ХХ – початку ХХІ століття.

Завдання курсу:

 • ознайомити студентів з історичними, соціальними та культурними передумовами появи в німецькомовному просторі літературних творів, написаних мігрантами або, згодом, письменниками з міграційним підґрунтям
 • показати розмаїття тем, які хвилюють міграційних письменників, і на прикладі рецепції їхніх творів (літературні премії, критика тощо) засвідчити їхнє значення в загальній літературній та культурній картині німецькомовної літератури
 • продемонструвати динаміку розвитку цієї літератури: від психотерапевтичного ефекту до якнайширшого суспільного резонансу.

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • причини й історію появи міграційної літератури в німецькомовному літературному контексті;
 • твори найважливіших лауреатів літературної премії імені Адальберта Шаміссо;
 • рецепцію творів авторів з міграційним бекґраундом у німецькомовному світі;
 • основні теми, принесені в німецькомовну літературу авторами-мігрантами.

вміти:

 • розпізнавати різні культурні нашарування в міграційних текстах;
 • проводити постколоніальний аналіз тексту;
 • визначати новизну літературних прийомів для німецькомовної літератури.

Рекомендована література

Базова

 1. Топоси культур і спогадів. Упорядник: Х. Дяків. Львів: ВНТЛ-Класика, 2008. – 311 с.
 2. Arnold Heinz Ludwig (Hrsg.). Literatur und Migration. München, 2006.
 3. Migrantenliteratur. Arbeitstexte für den Unterricht. Hrsg. Von Peter Müller u. Jasmin Cicek. Stuttgart: Philipp Reclam jun. , 2007. – 187 S.
 4. Nazarkewytsch Ch. Immigrantenliteratur im deutschsprachigen Raum / Chrystyna Nazarkewytsch // Топоси культур і спогадів. Упорядник: Х. Дяків. Львів: ВНТЛ-Класика, 2008. – 274-286.
 5. Schami R. Damals dort und heute hier / Rafik Schami. Hrsg. v. Erich Jooß. Freiburg i. Br.: Verlag Herder, 1998. – 221 S.
 6. Weinrich H. Um eine deutsche Literatur von außen bittend / Harald Weinrich // Merkur. Zeitschrift für europäisches Denken. Jahrgang 37. München, 1983. – S. 911-920.

 

Літературні твори:

Gaponenko M. Wer ist Martha? / Marjana Gaponenko. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2014.

Khider A. Ohrfeige / Abbas Khider. München: Carl Hanser Verlag, 2016. – 224 S.

Petrowskaja K. Vielleicht Esther / Katja Petrowskaja. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2014. – 258 S.

Stanišić S. Wie der Soldat das Grammophon reparierte / Saša Stanišić. München: Luchterhand, 2006.

 

Інтернет-ресурси

 1. https://heimatkunde.boell.de/dossier-migrationsliteratur-eine-neue-deutsche-literatur

http://www.bosch-stiftung.de/de/projekt/adelbert-von-chamisso-preis-der-robert-bosch-stiftung

Силабус:

Завантажити силабус