Назаркевич Христина Ярославівна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Електронна пошта: Khrystyna.Nazarkevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: myaccount.google.com

Наукові інтереси

  • Сучасний літературний текст (проблеми модифікації традиційного жанру роману)
  • Перекладознавство (українсько-німецькі перекладацькі зв’язки)
  • Перекладацька діяльність

Курси

Публікації

Наукові публікації в зарубіжних виданнях

 

Nazarkevyč Ch. Übersetzungen in der geschrumpften literarischen Welt der Sowjetukraine / Chrystyna Nazarkevyč // Übersetzungslandschaften. Themen und Akteure der Literaturübersetzung in Ost- und Mitteleuropa / hrsg. v. Schamma Schahadat und Štepan Zbytovsky [Reihe Interkulturalität. Studien zur Sprache, Literatur und Gesellschaft]. – Bielefeld : transcript Verlag, 2016. – S. 79–92.

 

Наукові публікації у вітчизняних фахових  виданнях

 

Назаркевич Х. Я. Перекладацькі перипетії п’єси «Патетична соната» / Назаркевич Х.Я. // Наукові записки Кіровоградського Державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Випуск 154 (1). – Кіровоград : КДПУ, 2017. – С. 363–368.

 

Наукові публікації в інших вітчизняних виданнях

 

Назаркевич Х. Усміхнений «іконоборець». Ієромонах-студит отець Севастьян Дмитрух / Христина Назаркевич // Звичайні незвичайні священики / [упоряд. Василь Карп’юк]. – Брустури : Дискурсус, 2017. – С. 7–11.

Назаркевич Х. Франко & Co: львівський перекладацький цех / Христина Назаркевич // Львів – місто натхнення. Література : ілюстрований літературно-енциклопедичний путівник / [упоряд. Ольга Муха]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. – С. 344–352.

Назаркевич Х. Що варто перекладати [Електронний ресурс] / Христина Назаркевич. – Режим доступу : http://litakcent.com/2016/04/13/shho-varto-perekladaty/ . – Назва з екрана.

Назаркевич Х. Перекладацькі двійники: „Traumnovelle“ А. Шніцлера / Христина Назаркевич // Non progredi est regredi: збірник на пошану професор Паславської А.Й. / [упоряд. В. Сулим, М. Смолій, Х. Дяків]. – Львів : ПАІС, 2013. – С. 200–213.

Nazarkewytsch Ch. „… Ich würde mich als ukrainische Schriftstellerin deutscher Sprache bezeichnen…“ / Chrystyna Nazarkewytsch //  DaFiU. – 2013. – № 26. – S. 78–81.

Nazarkewytsch Ch. Von der Textphorik zu der Universitätskabbala: Wende um Wende in einem Leben / Chrystyna Nazarkewytsch //  DaFiU. – 2013. – № 26. – S. 87–89.

Nazarkewytsch Ch. Leipzig liest die Ukraine / Chrystyna Nazarkewytsch //  DaFiU. – 2013. – № 26. – S. 98–101.

 

Переклади

Рот Йозеф. Євреї: дороги і бездоріжжя / Йозеф Рот. Міста і люди / переклад Олесі Яремчук і Христини Назаркевич. – Чернівці: Книги-ХХІ,  2019. – С. 167-255.

Водін Н. Вона була з Маріуполя / Наташа Водін / Пер. з нім. Х. Назаркевич. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2019. – 336 с.

Карнер Д. А. Сміх крізь сльози. Єврейський театр у Східній Галичині і на Буковині / Доріс А. Карнер ; [пер. з нім. Х. Назаркевич]. – Друге видання. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2018. – 200 с.

Дутлі Ральф. Остання подорож Сутіна / Ральф Дутлі ; [пер. з нім. Х. Назаркевич]. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2017. – 272 с.

Кульман Торбен. Армстронг. Неймовірні пригоди Мишеняти, яке літало на Місяць / Торбен Кульман ; [пер. з нім. Х. Назаркевич]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. – 128 с.

Ґаус К.-М. Зникомі європейці. Слідами сефардів Сараєва, ґотшейських німців, арберешів, лужичан і арумунів / Карл-Маркус Ґаус ; [пер. з нім. Х. Назаркевич]. – Київ : Темпора, 2016, – 288 с.

Ерпенбек Дженні. Прокляття дому / Дженні Ерпенбек / ; [пер. з нім. Х. Назаркевич]. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2016. – 160 с.

Кульман Торбен. Ліндберґ. Історія неймовірних пригод Мишеняти-летуна / Торбен Кульман ; [пер. з нім. Х. Назаркевич].  – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 98 с.

Ракуза Ільма. Море моря. Фрагменти спогадів / Ільма Ракуза ; [пер. з нім. Х. Назаркевич]. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2015. – 280 с.

Вендланд Анна Вероніка. Русофіли Галичини. Українські консерватори між Австрією та Росією, 1848-1915 / А. В. Вендланд ; [пер. з нім. Х. Назаркевич]. – Львів : Літопис, 2015. – 688 с.

Дах Ганс фон. Тотальний опір. Інструкція з ведення малої війни для кожного / майор Ганс фон Дах ; [пер. з нім. Х. Назаркевич]. – Частина перша. – Львів : Астролябія, 2014. – 159 с.

Дах Ганс фон. Тотальний опір. Інструкція з ведення малої війни для кожного / майор Ганс фон Дах ; [пер. з нім. Х. Назаркевич]. –Частина друга. – Львів : Астролябія, 2014. – 224 с.

Біографія

У 1986 р. закінчила ЛНУ ім. І.Франка.

1986 – 1987 рр. працювала лаборантом кафедри класичної філології.

1991-1999 рр.  була асистентом кафедри німецької філології.

1989 – 1991 рр. навчалась в аспірантурі.

У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію  “Лінгвостилістична структура романів Г.Белля /проблема архітектоніки макротексту/.

З 1999 р. доцент кафедри німецької філології.

Бере активну участь у літературних подіях, зокрема у Львівському Форумі видавців, німецько-українських письменницьких зустрічаї «Міст з паперу», книжковому ярмарку в Лейпцигу тощо.

Читає теоретичний курс теорії і практики перекладу, курси з перекладу художньої та науково-технічної літератури, спецкурс з німецької літератури, а саме:

  • Інтерпретація новітніх літературних текстів.
  • Художня німецькомовна література Швейцарії у ХХІ стсолітті
  • Усний переклад
  • Редагування перекладу
  • Міграційна німецькомовна література

Розклад