Мистецтво перекладу і теорія інтерпретації (англо-український переклад)

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
81Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810доцент Одрехівська І. М.Інп41, Інп42, Інп43, Інп44

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета курсу “Мистецтво перекладу і теорія інтерпретації” – ознайомити з основними методологічно-стильовими орієнтирами  в перекладі, дати загальні відомості про найвагоміші тенденції, напрями та школи світової герменевтики, окреслити варіативність у стратегічних підходах до перекладацької інтерпретації, допомогти засвоїти принципи функціонально-дескриптивного текстуального аналізу, виробити навики різнорівневої перекладацької інтерпретації першотвору.

Лекції проводяться у форматі діалогу на основі аналізу різностильових перекладацьких інтерпретацій та обговорення перекладацьких проектів в Україні 21 сторіччя.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • здійснювати цілісний та аспектний (з увагою на прикладне застосування окремих категорій) аналіз перекладних творів;
 • оцінювати творчість перекладачів у контексті розвитку методологічно-стильових принципів культури перекладу;
 • опрацьовувати й давати оцінку різним теоретико-критичним оглядам сучасного перекладознавства.

Рекомендована література

 

 1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [за ред. М. Зубрицької]. – 2-ге вид., доп. – Львів : Літопис, 2002. – 831 с.
 2. Зубрицька М. Homo legens : читання як соціокультурний феномен /
  М. Зубрицька. – Львів : Літопис, 2004. – 352 с.
 3. Коломієць Л.В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу : (на матеріалі перекладів з англійської, ірландської та американської поезії) : монографія / Л. В. Коломієць. – Київ : Вид.-полігр. центр “Київський університет”, 2004. – 522 с.
 4. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту : навч. посіб. / В.А. Кухаренко. –
  Вінниця : Нова книга, 2004. – 272 с.
 5. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики) : навч. посіб. / А.М. Науменко. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 416 с.
 6. Hatim B., Munday J. Translation: An advanced resource book / Basil and Jeremy Munday. – London and New York: Routledge, 2004. – 373 p.
 7. Rethinking Translation: Discourse, Subjectivity, Ideology / ed. by L. Venuti. – London ; New York : Routledge, 1992. – 204 p.
 8. Routledge Encyclopedia for Translation Studies / ed. by Mona Baker. – Routledge, 2001.
 9. Stolze R. The hermeneutical approach to translation / R. Stolze // Vertimo Studijos. – 2012. – № 5. – 30–42.
 10. Stolze R. The Translator’s ApproachIntroduction to Translational Hermeneutics : Theory and Examples from Practice / Radegundis Stolze. – Berlin: Frank & Timme, 2011. – 296 p. 
 11. The Translation Studies Reader / ed. by L. Venuti. – 2nd – London ; New York : Routledge, 2000. – 524 p.

Матеріали

Lecture by Professor Susan Bassnett on Translating Fiction @ University of Birmingham

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму