Одрехівська Ірина Миколаївна

Посада: доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, завідувач Центр англомовної академічної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Електронна пошта: iryna.odrekhivska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

 • крос-культурні та медіакомунікації,
 • cоціологія та герменевтика українського перекладу 20 – 21 ст.,
 • новітні тенденції в перекладознавстві та лінгвістиці,
 • студії рецепції перекладної літератури в інокультурному просторі

Курси

Публікації

ORCID ID: 0000-0002-2568-877

Зарубіжні колективні монографії

 • Odrekhivska, Iryna (2021) “Historiosophy of Translation: Reflecting on Ukrainian Translation Conceptualizations (from Ivan Franko to Maksym Strikha).” The Situatedness of Translation Studies. Temporal and Geographic Dynamics of Theorization. Boston: Brill, 2021. Chapter 3: pp. 34 – 59. https://doi.org/10.1163/9789004437807_004
 • Odrekhivska, Iryna (2020) “The Power of Translation in the Powerless Habsburg Galicia, or How the Ruthenian (Ukrainian) Identity Translated Itself until 1848.” In Lucyna Harmon and Dorota Osuchowska (eds.) Translation and Power. Berlin: Peter Lang, 79 – 86.
 • Odrekhivska, Iryna (2019) “The Metaturn in Translation Studies, and the Images of Knowledge on Translation.” In Michal Organ (ed.) Translation Today: Literary Translation in Focus. Berlin: Peter Lang, 167-177.
 • Odrekhivska, Iryna (2017) “In the Realm of Translation Studies in Ukraine: Re-visiting Victor Koptilov’s Translation Concept.” In Larisa Schippel and Cornelia Zwischenberger (eds) Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation (Studies). Berlin: Frank & Timme, 513–532.
 • Odrekhivska, Iryna (2012) “Prof. Victor Koptilov’s Scholarship in Translation Didactics: Advancing Translation Studies in the 20th-century Ukraine.” In Łukasz Bogucki and Michael Deckert (eds) Teaching Translation and Interpreting: Advances and Perspectives. Cambridge Scholars Publ., 175–188.

Статті у закордонних наукометричних перекладознавчих журналах (Scopus)

 • Odrekhivska, Iryna (2017) “Consolidating Anton Popovič’s “metacommunicational context of translation” as a conceptual cluster.” World Literature Studies, 9: 2, 57–67.
 • Odrekhivska, Iryna (2017) “Translation Editology: Conceptualizing the Unknown Known Interdisciplinary Area of Translation Studies.” Respectus Philologus, 31, 92– 100. DOI: 10.15388/respectus.2017.31.36.09
 • Odrekhivska, Iryna (2016) “Anti-illusionist Trend in Drama Translation: Re-framing Jiří Levý’s Concept.” Mutatis Mutandis, 9:2, 247–266.

Вибрані статті у фахових журналах України

 • Одрехівська, Ірина (2020) “Аналітична модель дослідження рецепції української літератури в інокультурному просторі: уроки учителя професорки Роксолани Петрівни Зорівчак.” Іноземна філологія, 133, 173-183.
  DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2020.133.3181
 • Одрехівська, Ірина (2016) “Поетика В. Коптілова в інтерсуб’єктивному просторі перекладацької інтерпретації.” Науковий вісник Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки, 5 (2), 49–52.
 • Одрехівська, Ірина (2016) “Новаторство Віктора Коптілова – історика українського перекладу.” Наукові записки Кіровоградського держ. пед. ун-ту. Серія: Філологічні науки, 144, 194–200.
 • Одрехівська, Ірина (2014) “Діалогізм перекладознавчих концепцій Григорія Кочура та Віктора Коптілова в онтологічному вимірі української культури другої половини ХХ століття.” Іноземна філологія, 127 (2), 124–135.
 • Одрехівська, Ірина (2014) “Перекладознавча школа професора В. Коптілова: її ґенеза і контекст.” Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія, 9, 163–166.
 • Одрехівська, Ірина (2013) “Модель критики перекладу в рамках перекладознавчої концепції проф. В. Коптілова.” Іноземна філологія, 125, 123–129.
 • Одрехівська, Ірина (2013) “Переспів-реконструкція як жанр поетичного перекладу : (на матеріалі українського переспіву “Трістана та Ізольди” проф. В. Коптілова).” Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер.: “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”, 1071 (75), 157– 164.

Біографія

Короткі біографічні дані: 

2001 – 2002: навчання в США за програмою академічного обміну FLEX, Woodland High School

2003 – 2007: навчання на бакалаврській програмі з філології (переклад), факультет іноземних мов, Львівський національний університет імені Івана Франка

2008: диплом магістра філології (Львівський національний університет імені Івана Франка)

2010: диплом магістра міжнародних економічних відносин (Львівський національний університет імені Івана Франка)

2015: захист кандидатської дисертації в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (наук. керівник – проф. Роксолана Зорівчак)

2015 – 2018: асистентка кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура
Львівський національний університет імені Івана Франка

березень 2017 – квітень 2017: гостьова лекторка (спецкурс з перекладознавства), Кафедра семіотики
Тартуський університет, Естонія

травень 2018 – червень 2018: лекторка літньої школи Інституту перекладознавства імені Юджина Найди, Фундація Сан Пелегріно, Італія

вересень – грудень 2018: стипендіатка постдокторської програми Coimbra, Інститут теоретичного та прикладного перекладознавства Ґрацький університет імені Карла і Франца, Австрія

2018 – досі: доцентка кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура
Львівський національний університет імені Івана Франка

лютий 2019 – червень 2019: наукова співробітниця дослідницької програми імені Вейна Вуцініча, Центр східноєвропейських студій Стенфордський університет, США

березень 2022 – вересень 2022: асоційована дослідниця Інституту славістики Польської академії наук, Польща

лютий 2022 – досі: керівник Центру англомовної академічної та крос-культурної комунікації Львівського національного університету імені Івана Франка

Проєктна діяльність: 

вересень 2022 – керівниця міжнародної програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників “Крос-культурна та професійна комунікація” 

квітень – червень 2022 – координаторка міжнародної програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників “Англомовна академічна комунікація” за підтримки Дому Європи.

червень 2022 – співорганізаторка міжнародної конференції “Translation as Resistance: The Politics of Intercultural Mediation in East-Central Europe” (7 червня 2022 року) за підтримки міжнародної мережі “History and Translation”

травень – вересень 2021 – координаторка реалізації грантової програми EST Book Grant від Європейського перекладознавчого товариства в Львівському національному університеті імені Івана Франка.

квітень – липень 2019 – співорганізаторка та лекторка першої міжнародної перекладацької майстерні LitTransformer мережі креативних міст ЮНЕСКО (Львів, Україна) у співпраці з Університетом Айови, США та Офісом “Львів – місто літератури ЮНЕСКО”

Різне

Доповіді на закордонних міжнародних конференціях / International conference papers:
1. “The Translator as Agent of Cultural Change: Translators’ Teloi in the 19th-20th-century Ukrainian Literary Periodicals”
International Conference Staging the Literary Translator,
University of Vienna, Centre of Translation Studies.
Vienna, 17-19 May, 2018.
2. “Complexity-driven Approach to Translation in “the Other Europe”: How Ukrainian Culture Translates Itself.”
4th International conference Translation: Sameness, Likeness and Match,
Vilnius University, Directorate-General for Translation, European Commission.
Vilnius, 5-6 October, 2017.
3. “The Role of Translation Anthologies in the Polish Context.”
International Workshop Retracing the History of Literary Translation: New Areas and Methods of Research in the Polish Context, Jagiellonian University and Adam Mickiewicz University of Poznan,
Krakow, 27-29 September, 2017.
4. “Retranslation as a Force of Cultural Evolution.”
International Conference Retranslation in Context III, organized by the Centre for Literature in Translation (CLIV) and Ghent
University.
Ghent, 7-8 February, 2017.
5. “Contemporary Ukrainian Magnum Opus in German and English Translations: Contesting the Boundaries of Centrality and Marginality.” International conference Small is Great. Cultural Transfer through Translating the Literatures of Smaller European Nations,
Eötvös Loránd University; KU Leuven.
Budapest, March 2016.
6. “V. Koptilov – J. Holmes – A. Popovič: A Three-Dimensional Trajectory of Translation Theorizations.”
International conference Some Holmes and Popovič in all of us? The Low Countries and The Nitra Schools in the 21st сentury,
Constantine the Philosopher University in Nitra and KU Leuven.
Nitra, October 2015.
7. “Textual, Authorial and Socio-Cultural Identity in Translation: Four Ukrainian Translations of Paul Valéry’s Le cimetière marin.” International conference Mirrors of Translation Studies II: Translation & Interpreting Shifts: Identity Shifts,
Institute of Translation and Interpreting, Faculty of Arts, University of Prešov.
Prešov, 6-7 October 2015
8. “Translation Multiplicity through the Prism of Translation Sociology.”
International conference Authenticity and Imitation in Translation and Culture,
Warsaw School of Social Sciences and Humanities.
Warsaw, Poland, 7-9 May 2015.
9. “Victor Koptilov’s Model of Translation Criticism: Concepts, Procedures and Methods.”
International conference Translata 2014.
Innsbruck, October 2014.
10. “Prof. Victor Koptilov’s Scholarship in Translation Didactics: Advancing Translation
Studies in the 20th-century Ukraine.”
International conference Teaching Translation andInterpreting (TTI 2011), Unviersity of Lodz.
Lodz, October 2011.

Методичні матеріали

 • Одрехівська Ірина, Наняк Юлія. Практикум з економічного перекладу = Handbook of Economic Translation Practice : навч. посібник / Ірина Одрехівська, Юлія Наняк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 152 с.
 • Два атестовані англомовні курси на платформі Moodle (www.e-learning.lnu.edu.ua):

(1) Основні напрямки сучасних лінгвістичних досліджень (4 курс)

(2) Рецепція української літератури в англомовному світі (2 курс)

 

Розклад