Новолатинська епіграфіка

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Домбровський М. Б.Інк21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Інк21доцент Домбровський М. Б.

Опис курсу

Латинські написи на будівлях, похованнях, у настінному розписі залишала не тільки античність, але й середньовіччя, ренесанс і пізніші епохи. Саме цим післяантичним написам, збереженим на території України присвячено курс. На конкретних прикладах (найчастіше зі Львова, Львівщини, Галичини) студенти познайомляться з різними типами і функціями написів, навчаться через написи «відчитувати» концепцію храмового розпису і встановлювати можливі його візуальні джерела, художні впливи. Курс познайомить з традиційними елементами і прийомами основних епіграфічних жанрів, з поетикою і ключовими мотивами епітафії тощо. Для майбутніх екскурсоводів, краєзнавців, істориків, мистецтвознавців, філологів. Потрібна принаймні елементарна знайомість з основами латинської мови.

Силабус:

Завантажити силабус