Основи послідовного перекладу

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
4доцент Наняк Ю. О.

Опис курсу

Викладання курсу служить для ознайомлення студентів з основами знань про послідовний переклад та розвитку практичних навиків усного перекладу. Його мета полягає у формуванні професійного мислення, а також ознайомленні з основами послідовного перекладу.

В результаті вивчення цього курсу студент повинен:

        знати: суть і проблематику послідовного перекладу; основну термінологічну базу для послідовного перекладу при відтворенні тексту українською та англійською.

         вміти: послідовно перекладати; знати різні підходи до застосування послідовного перекладу; самостійно розширювати та застосовувати теоретичні знання та практичні вміння.

Рекомендована література

Базова

 1. Максімов С.  Є.  Усний  двосторонній  переклад  (англійська  та  українська мови): навчальний посіб. К.: Ленвіт, 2007. –С. 102-126.
 2. Максімов С.Є. Навчання усного двостороннього перекладу як діяльності в умовах утрудненої   багатомовної   комунікації   //   Вісник   ХНУ   імені В. Н. Каразіна. – 2007. – No 772. – С. 20-23.

 

Допоміжна

 

 1. Ребрій О.  В.  Перекладацький  скоропис:  посібник  для  навчання  усного послідовного перекладу з англ. мови. – Вінниця: Поділля, 2002. – 112 с.
 2. Сачава О.С. Переводческая скоропись: теория и практика:  учеб. пособие / О.С. Сачава. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 41 с.
 3. Максімов С.  Є.  Усний  двосторонній  переклад  (англійська та  українська мови): навчальний посіб. – К.: Ленвіт, 2007. – С. 107-113.
 4. Радчук В.Д. Функції перекладу // Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. – 2006. – No 741. – С. 183-191.
 5. Сачава О.С. Методические рекомендации по переводческой  скорописи.  – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 35 с.
 6. Черноватий Л.М.,    Ганічева    Т.В.  Психологічні    аспекти    підготовки майбутніх    перекладачів  // Вісник  ХНУ  імені  В.Н.  Каразіна. – 2003. – No 611. – С. 224-227.
 7. Henderson, John. Note-taking for consecutive interpreting Source: Babel, v. 22, no. 3, 1987, pp. 107-116. –Access mode: http://www.scribd.com/doc/ 21559105/John-a-Henderson-Note-Taking-for-Consecutive-Interpreting
 8. Gillies, Andrew Note-taking for Consecutive Interpreting, Translation Practices Explained : Vo lume 8. Manchester: St Jerome. – Access mode: http://interpreters.free.fr/consecnotes/notinglists.htm
 9. Glickman, Adina. TAKING NOTES: Evaluate Your Present Note-Taking System –Access mode: http//www.law.harvard.edu/current/student-services/taking_notes.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму