Переклад офіційно-ділових документів

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732Інм41доцент Лесечко Б. В.

Опис курсу

Мета полягає у: вивченні основ перекладу офіційно-ділових документів як особливого виду текстів, формуванні знань та навиків перекладу офіційно-ділових документів.

Основне завдання курсу – дати перекладачеві ключ до перекладу офіційно-ділових документів, ознайомитися із параметрами, видами та структурою офіційно-ділових документів.

В результаті вивчення даного курсу студент має знати:

 • визначення письмового перекладу, його структурних відмінностей від інших форм перекладу;
 • основні види офіційно-ділових документів;
 • структуру та реквізити офіційно-ділових документів;
 • загальні вимоги до оформлення перекладених документів;
 • принципи побудови, написання та аналізу текстів офіційно-ділового стилю.

Вміти:

 • послуговуватися теоретичними положеннями щодо жанрової специфіки текстів для їх застосування у практиці перекладу;
 • застосовувати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів українською та іноземною мовами;
 • адекватно перекладати тексти офіційно-ділового стилю з урахуванням мовностилістичних та жанрово-композиційних особливостей вихідної та цільової культур;
 • розрізняти види документів з притаманними їм особливостями будови та мовного оформлення;
 • знаходити, обробляти та аналізувати інформацію у словниках, системах машинного перекладу та пошукових базах;
 • ефективно використовувати контекст, різні типи словників, інтернет-ресурси.

Рекомендована література

1. Документознавство: Навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. — К. : Знання, 2007. — 398 с. 2. Загальне документознавство: Навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. — К. : Ліра-К, 2008. — 393 с.
3. Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Теорія і практика перекладу німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 596 с.
4. Honig H. G., Kußmaul P. Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. – Tübingen: Narr, 1996. – 236 S.
15
5. Fluck H-R. Fachsprachen. – Francke Verlag München, 1976. – 241 S.
6. Snell-Hornby M. et al. (Hgg.). Handbuch Translation. – Tübingen: Stauffenburg, 1999. – 432 S.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус