Пізньолатинська проза

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Чернюх Б. В.Інк31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632Інк31професор Чернюх Б. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

 Курс спрямований на розвиток навиків перекладу та аналізу текстів пізньолатинської прози на матеріалі роману Апулея «Метаморфози, або Золотий осел». Даний твір репрезентує особливості літературного руху ІІ ст. до н.е. – другої софістики з її схильністю до пишномовності, зловживання  мовностилістичними та риторичними засобами. Крім того, у творі присутні вже деякі риси, які яскраво проявляться у пізній латині: багатство демінутивів, вульгаризми, грецизми, своєрідність синтаксичних конструкцій тощо.

 Результати навчання:

знати: лексику з опрацьованих розділів роману «Золотий Осел» Апулея, функції відмінків та структурні особливості складнопідрядних речень і синтаксичних конструкцій в романі, мовностилістичні засоби роману, послідовність основних операцій при перекладі та аналізі визначених уривків роману.

вміти: перекладати без словника відомий текст та зі словником невідомий текст роману «Золотий Осел», визначати функції відмінків, типи підрядних речень, синтаксичні конструкції, стилістичні фігури та тропи, народно-розмовні елементи.

Рекомендована література

Базова

  1. Apulei Metamorphoseon libri XI (будь-яке видання)

Допоміжна

  1. Боровский Я.М. Учебник латинского языки для гуманитарных факультетов университетов/ Я.М. Боровский, А.В. Билдирев Изд.4. доп. И. – М.: Высшая школа, 1975, – 479 с.
  2. Звонська Л.Л. Латинська мова /Л.Л. Звонська, В.М. Шовковий. – К.: Знання, 2006. – 711с.
  3. Маркиш С.П. О языке и стиле Апулея/ С.П. Маркиш// Апулей. Апология. Метаморфозы. Флориди. – М.: Изд-во АН СССР, 1959 – с. 373-376.
  4. Соболевский С.И. Грамматика латинского язика. Часть теоретическая/ С.И. Соболевский. – М., 1998 – 431 с.

Інформаційні ресурси

  1. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/30917/Lucius-Apuleius
  2. http://classics.mit.edu/Apuleius/apol.html
  3. http://www.thelatinlibrary.com/apuleius.html
  4. http://platopagan.tripod.com/apuleius.htm

Матеріали

Пізньолатинська проза (силабус)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус