Антична поетика

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
86Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
840Інк41професор Содомора А. О.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

У курсі методом повільного читання і філологічної герменевтики на конкретних поетичних зразках розкривається природа античної поетики.

 Результати навчання:

 • знати:

Здобувачі повинні знати картину літературного процесу епохи Августа, основні фігури і тропи, засоби поетичної мови.

 • вміти:

Читати поетичні твори написані різними віршованими розмірами; вирізняти мовностилістичні засоби та інформацію історичного та реально-прагматичного характеру; реалізувати навики поетологічного аналізу та аналізу версифікаційних особливостей літератури

Рекомендована література

Базова:

 1. Содомора А. Студії одного вірша.— Львів, 2006
 2. Содомора А. Жива античність. – Львів, 2012.
 3. Содомора А. Афористичні етюди. Львів, 2016
 4. Білецький О.І. Антична література. Хрестоматія. — К., 1968.
 5. Квінт Горацій Флакк. Твори.— К., 1982
 6. Тіт Лукрецій Кар. Про природу речей.—К., 1988
 7. Публій Овідій Назон. Метаморфози. —К., 1985 (Харків, 2006; 2008)

Допоміжна:

 1. Пащенко Н. І., Пащенко В. І. Антична література.—К., 2003
 2. Маслюк В.П. Латиномовні поетики і риторики XVII — першої половини XVIIІ ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. – К., 1983 http://litopys.org.ua/masluk/mas.htm
 3. Чижевський Д. Українське літературне бароко. К., 2003
 4. The Cambridge History of Literary Criticism – vol. 3 : Renaissance. – Cambridge, 2008

Інформаційні ресурси

 1. Ізборник: Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації – http://izbornyk.org.ua/
 2. The Latin Library: http://www.thelatinlibrary.com (латинські тексти)
 3. Bibliotheca Augustana: http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html (тексти)
 4. IntraText Digital Library: http://www.intratext.com/Catalogo/ (тексти + конкорданції)
 5. Perseus Project: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman (тексти, інші матеріали)
 6. Bibliographia Latina selecta: http://mvdpoel.ruhosting.nl/bibliografie/indexgeneralis.htm

Матеріали

Антична поетика (силабус)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус