Письмо (репродуктивні навички)

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Шаповалова  І. В.Іна21, Іна22, Іна23, Іна24, Іна25, Іна26

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Іна21Шаповалова  І. В.
Іна22Шаповалова  І. В.
Іна23Шаповалова  І. В.
Іна24Шаповалова  І. В.
Іна25Шаповалова  І. В.
Іна26Шаповалова  І. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб грамотно передати інформацію у письмовому вигляді. Тому у курсі представлено як огляд автентичних текстів, так і інструментів (кліше, фрази та терміни),які потрібні для написання листа, статті та інших видів письмових робіт.
Дисципліна «Письмо (репрордуктивні навички)» є вибірковою дисципліною з спеціальності Філологія для освітньої програми бакалавра , яка викладається в 4 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Письмо (репрордуктивні навички)» є оволодіння студентами вмінням писати різні види письма, аналізуючи, підсумовуючи, розширючи подані текст/повідомлення,   використовуючи різні типи речень та кліше, структуруючи  та логічного викладаючи інформацію.

 

Рекомендована література

Baigent M. Natural English Reading &Writing Skills. Upper-Intermediate resource book, Oxford University Press, 2002

Bailey S. Academic Writing A Handbook for International Students, 2003

Bixby J., Scanion J. Skillful Reading &Writing 3 (Upper-Intermediate), Macmillan Education, 2013

Stephens M. Practise Advanced Writing, Longman, 1992

Virginia Evans Successful Writing: Student’s book Upper-Intermediate, Express Publishing, 1997

Силабус:

Завантажити силабус