Спеціальні дискурси: політичний дискурс: політична промова

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Курпіль О. С.Іна41, Іна42, Іна43, Іна44, Іна45, Іна46

Опис курсу

Дисципліна «Rhetoric and Discourse of Political Speeches» є завершальною

нормативною/вибірковою дисципліною із спеціальності  035.01 філологія

для освітньої програми бакалавр , яка викладається в другому

семестрі в обсязі _?__ кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною

Системою ECTS).

____________________________. .

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання із

політичного дискурсу, зокрема, його окремого жанру, політичної

промови. Курс формуватиме компетентність аналізувати політичну

промову з точки зору дискурсу, риторики, семантики та комунікативної

лінгвістики. Така компетентність дасть змогу визначати успішну та

неуспішну промову. Студенти знатимуть структуру, стиль, прийоми та

механізми жанру політичної промови. Це допоможе набути вміння

писати політичні промови (speechwriting). Критичний огляд

найпопулярніших історичних та сучасних промов, а також обов’язкове

опрацювання двадцяти із них в аудіозаписах, закріпить компетентність

студентів у цій галузі. Перевірка вміння проводиться у форматі написання

політичної промови з актуальних питань сьогодення та письмового

розгорнутого аналізу окремо взятої політичної промови.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Rhetoric and Discourse of

Political Speeches» є ознайомлення студентів із теоретичними

засадами жанру політичної промови, а також прищеплення компетентності

аналізувати та написати політичну промову, залучаючи як історичні, так

і сучасні надбання політичних промов, та методів їх дослідження.

 

Рекомендована література

  1. Jonathan Charteris-Black. Analysing political Speeches: Rhetoric, Discourse

and Metaphor. London, 2016.

  1. The Routledge Handbook on Language and Politics. Ed. by R.Wodak, B.Forchner

Додаються також інтернет-джерела:

millercenter.org › the-presidency › presidential-speeches

http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm

https://www.americanrhetoric.com/top100speechesall.html

Силабус:

Завантажити силабус