Спеціальні дискурси: мова права та фінансів

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Дейчаківська О. В.Іна41, Іна42, Іна43, Іна44, Іна45, Іна46

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб  надати студентам необхідні знання, обов’язкові для роботи у сфері юриспруденції. Тому, вивчаючи даний курс,  студент повинен засвоїти предметні знання, на яких ґрунтуються відповідні юридичні тексти;   знати термінологічні одиниці, що використовуються для позначення компонентів згаданих предметних знань в обох мовах, задіяних у процесі перекладу;  адаптуватися до стилістичних особливостей текстів відповідної сфери в обох мовах, задіяних у процесі перекладу.
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Право» є ознайомити студентів з фоновими та  предметними знаннями; мовним, зокрема термінологічним матеріалом, та перекладацькими діями,   які зможуть забезпечити в майбутньому вміння виконувати переклад на рівні автоматизму. Ціль – забезпечення засвоєння   студентами юридичної термінології, а також власне перекладацьких навичок  для перекладу текстів у галузях: конституційного права,  цивільного права,  кримінального права, сімейного права і т.д.

 

Рекомендована література

  1. Карабан В.І., Мейс Дж. Теорія та практика перекладу з української мови на англійську – Вінниця: Нова Книга,  2005.
  2. Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності : підручник для студ. вищих закладів освіти  за спеціальністю “ Переклад” –  Вінниця: Нова Книга, 2013.
  3. Черноватий Л. М. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людини. – Вінниця: Нова Книга, 2006.
  4. Черноватий Л. М. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного управління США. – Вінниця: Нова Книга, 2006.
  5. Черноватий Л. М. Переклад англомовної юридичної літератури – Вінниця: Нова Книга, 2017.
  6. Карабан В.І. Українсько-англійський юридичний словник – Вінниця:  Нова Книга, 2003.
  7. Каraban V. І.  English-Ukrainian Law Dictionary –  Vinnytsia – Nova Knyha, 2004.

Силабус:

Завантажити силабус