Дейчаківська Олександра Володимирівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Електронна пошта: oleksandra.deychakivska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

історія англійської мови
контрастивна граматика
синтаксична варіативність у синхронії
міжкультурний аспекти вивчення іноземних мов
актуальні проблеми перекладу
художній переклад

Організації
• IATEFL Ukraine
• TESOL Ukraine

Курси

Вибрані публікації

Близько 60 публікацій, зокрема

  1. Давньоанглійська мова = Old English. Навч. посібник /О. Дейчакіська, Ю. Завгороднєв – Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2017 – текст англ. – Бібліогр.: c. 120 ISBN 978 -617- 10- 0356-9
  2. Присудкова модель VcopAdj англійської мови та її українські відповідники//Іноземна філологія – Львів, 1996 –  Вип. 110 –  с. 143-150
  3. Семантико-синтаксичні властивості  дієслів- зв’язок англійської мови. Ibid. Львів, 1999 –  Вип. 111   –  с. 54-59
  4. Лексична сполучуваність дієслів у функції зв’язки в англійській мові ( у співав). Львів, 2001 – Вип. 112 –  с. 122-125
  5. Складений іменний присудок в англійській мові :тенденції розвитку. Львів, 2011 – Вип. 123 – с. 87-93
  6. Проблема відмежування складеного дієслівного присудка від простого дієслівного із кваліфікативним синтаксичним поширенням. – Львів, 2012 –  вип.124 –  с. 27-33

Іноземна філологія: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/index

  1. Eргативні дієслова – компоненти макрополя копулятивності// Наукові записки Кіровоградського ДПУ –  Кіровоград,2012 – Вип. 105(1) – с. 322-325

www.kspu.kr.ua/download/nz_2012_105_1.pdf

7.Metaphoric Nature of English Idioms with the Meaning of “Space”// Наукові записки Кіровоградського ДПУ – Кіровоград,2013 –  вип. 115 – с.114-117

www.kspu.kr.ua/download/nz_2013_115.pdf

8.Англійська мова як культурний універсам// Наукові записки Кіровоградського ДПУ –  Кіровоград, 2015 –  Вип. 137 – с. 470-473

www.kspu.kr.ua/images/download-files/inmov/nz-137.pdf

  1. 9. Семантичні особливості структури Vcop+Adj// Наукові записки Кіровоградського ДПУ – Кіровоград, 2016 –  Вип. 146 – с. 525-529

www.kspu.kr.ua/images/download-files/inmov/naukovi-zapiski/V_146_1.pdf

Переклади.

В. Вулф “ Герцогиня і ювелір” – “Всесвіт” – К., 2011 –   №1-2 – с. 242-247

В. Вулф “ Пані у дзеркалі” –  “Всесвіт”   – К., 2013 – №5-6 – с. 190-194

В. Вулф “ Прожектор” –  “ Всесвіт” –  К., 2013 –  №5-6 –  с. 194-197

Наукова біографія

• диплом з відзнакою ЛДУ ім. Івана Франка/1986 р., філолог, викладач, перекладач англійської мови,
• кандидат філологічних наук (10.02.04 германські мови), Київ, 1997

1999 доцент кафедри англійської філології
1993-1996 аспірант кафедри англійської філології ЛДУ ім. І.Франка
1992-1999 асистент кафедри англійської філології
1986-1992 асистент кафедри іноземних мов

Різне

Як перекладач брала участь у програмах і семінарах міжнародних організацій, серед них   –  Канадське  бюро міжнародної освітиб фонд “ Відродження”, фонд “ “Євразія”

Доповіді на Всеукраїнських та міжнародних конференціях
Міжнародна науково-методична конференція викладачів іноземних вузів Львів 1992
Лінгвістика тексту за фахом та проблеми прикладного термінознавства Львів-Рівне 1993
Міжнародна наукова конференція до 100-річчя Ю.Р. Куриловича Львів 1995
English Teaching in Ukraine Lviv 1995
Лексикографічні та методичні концепції викладання чужоземних мов у вищих навчальних
закладах Львів 1996
New Strategies and PracDces in TESOL Vinnytsia 1996
Second NaDonal TESOL Ukraine Conference Vinnytsia 1997
Комп’ютерна лінгвістика та викладання чужоземних мов у вищому навчальному закладі Львів
1998
Лінгво-дидактичний плюралізм навчального процесу з іноземних мов у вищих навчальних
закладах Тернопіль 1999
Language Teaching: Classroom? Lab and Beyond Vinnytsia 2000
Україна і ЄвраЗЕС: аргументи “ за” і “ проти”. Актуальні проблеми міжнародних відносин :
політика, економіка, право. Львів 2011
Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі:проблеми та перспективи
Львів 2013
Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес
Тернопіль 2013
Роль письма у викладанні гуманітарних дисциплін Львів 2013
Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та
літератури Львів травень 2016
Мова і засоби комунікації на сучасному історичному етапі Львів вересень 2016

Нагороди

Проект “Партнери в громадянському суспільстві” , Канада, 1997

Стажування. Vienna University, 2013

Методичні матеріали

Курси:

Історія англійської мови.

Теоретична граматика

Актуальні проблеми перекладу

Синтаксична варіативність

Розклад