Дейчаківська Олександра Володимирівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Електронна пошта: oleksandra.deychakivska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

історія англійської мови
контрастивна граматика
синтаксична варіативність у синхронії
міжкультурний аспекти вивчення іноземних мов
актуальні проблеми перекладу
художній переклад

Організації
• IATEFL Ukraine
• TESOL Ukraine

Курси

Публікації

Наукова біографія

• диплом з відзнакою ЛДУ ім. Івана Франка/1986 р., філолог, викладач, перекладач англійської мови,
• кандидат філологічних наук (10.02.04 германські мови), Київ, 1997

1999 доцент кафедри англійської філології
1993-1996 аспірант кафедри англійської філології ЛДУ ім. І.Франка
1992-1999 асистент кафедри англійської філології
1986-1992 асистент кафедри іноземних мов

Різне

Як перекладач брала участь у програмах і семінарах міжнародних організацій, серед них   –  Канадське  бюро міжнародної освітиб фонд “ Відродження”, фонд “ “Євразія”

Доповіді на Всеукраїнських та міжнародних конференціях
Міжнародна науково-методична конференція викладачів іноземних вузів Львів 1992
Лінгвістика тексту за фахом та проблеми прикладного термінознавства Львів-Рівне 1993
Міжнародна наукова конференція до 100-річчя Ю.Р. Куриловича Львів 1995
English Teaching in Ukraine Lviv 1995
Лексикографічні та методичні концепції викладання чужоземних мов у вищих навчальних
закладах Львів 1996
New Strategies and PracDces in TESOL Vinnytsia 1996
Second NaDonal TESOL Ukraine Conference Vinnytsia 1997
Комп’ютерна лінгвістика та викладання чужоземних мов у вищому навчальному закладі Львів
1998
Лінгво-дидактичний плюралізм навчального процесу з іноземних мов у вищих навчальних
закладах Тернопіль 1999
Language Teaching: Classroom? Lab and Beyond Vinnytsia 2000
Україна і ЄвраЗЕС: аргументи “ за” і “ проти”. Актуальні проблеми міжнародних відносин :
політика, економіка, право. Львів 2011
Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі:проблеми та перспективи
Львів 2013
Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес
Тернопіль 2013
Роль письма у викладанні гуманітарних дисциплін Львів 2013
Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та
літератури Львів травень 2016
Мова і засоби комунікації на сучасному історичному етапі Львів вересень 2016

Нагороди

Проект “Партнери в громадянському суспільстві” , Канада, 1997

Стажування. Vienna University, 2013

Методичні матеріали

Курси:

Історія англійської мови.

Теоретична граматика

Актуальні проблеми перекладу

Синтаксична варіативність

Навчальні матеріали

Силабус курсу “ Варіативність синтаксису в сучасній англійській мові

Силабус курсу Актуальні проблеми перекладу

Силабус курсу Мова права

Силабус курсу Жанри мовлення та стратегії комунікації

Розклад