Теоретичні основи другої іноземної мови

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Черкас Н. В.Інн31, Інн32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Інн31доцент Черкас Н. В.
Інн32доцент Черкас Н. В.

Опис курсу

Дисципліна «Теоретичні основи другої іноземної мови» є нормативною дисципліною з спеціальності Філологія для освітньої програми бакалавра, яка викладається в 6 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Курс розроблено таким чином, щоб сформувати сформувати у студентів наукове уявлення про системний характер лексики англійської мови, оперувати основними поняттями лексикології; кваліфіковано аналізувати лексичне значення слова чи фразеологізму, і т.і.
Метою вивчення нормативної дисципліни «Теоретичні основи філології (Fundamentals of Philology)» є ознайомити студентів з головними теоретичними положеннями теоретичних основ філології сучасної англійської мови.

Ціль викласти особливості формування і структури лексичного значення, парадигматичних угруповань лексики, і т.д.

 

Рекомендована література

  1. Soloshenko O.D., Zavhorodniev Y. A., Latyk M.M. Modules on English Lexicology. – Львів: ПАЇС, 2013.
  2. Анікеєнко І.Г., Бойцан Л.Ф., Ганецька Л.В. Проблеми англійської лексикології у роботах провідних лінгвістів. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2002.
  3. Анікеєнко І.Г., Бойцан Л.Ф., Ганецька Л.В. Практикум з лексикології англійської мови для студентів ІІІ курсу. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 1999.
  4. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. – Москва: Издательский дом «Дрофа», 2001.

Силабус:

Завантажити силабус