Черкас Наталія Володимирівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Електронна пошта: nataliya.cherkas@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

• лексикологія та лексикографія
• фразеологія

Навчальні курси
• фразеологія англійської мови
• лексикологія англійської мови
• практичний курс англійської мови
• ділова англійська мова

Інший професійний досвід
Переклад у канадському проекті Community Roots Development, 1998 – 2002

Доповіді на наукових конференціях в Україні
• Language Teaching: Classroom, Lab and Beyond: 5th National TESOL Ukrainian Conference. Вінниця, Львів 2000
• Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики. Черкаси 2001
• Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов. Тернопіль 2004
• Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти. Львів 2009
• Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів. Тернопіль 2009
• Наука в інформаційному просторі. Дніпропетровськ 2010

Доповіді на міжнародних конференціях
• Актуальные проблемы сопоставительного языкознания и межкультурные коммуникации, Уфа1999
• International Journal of Arts and Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines, Торонто 2011

Курси

Вибрані публікації

1. Cherkas N.V. Predicative Evaluative Nomination: Linguocognitive Aspect// Collection of Scientific Papers “LOGOS” with Proceedings of the V-the International and Practical Conference: Education and Science of Today: Intersectoral Issues and Development of Sciences. – Cambridge – Vinnytsia: P.C. Publishing House and European Scientific Platform, 2023.

DOI 10.36074/logos-18.08.2023.48
ORCID ID: 0000-0003-0535-9031

2. Біблеїзми, що функціонують як алюзії на Святе Письмо у романі „Мойсей і десять заповідей” П.
Ілтона та М. Робертса // Гуманітарний вісник ЧДТУ: Проблеми сучасної зарубіжної літератури,
проблеми сучасної лінгвістики.– Серія: Іноземна філологія. – Черкаси, 2002 (стаття повністю: 1Bibleisms)

3. До питання метафоричності номінативних біблеїзмів // Гуманітарний вісник ЧДТУ. – Серія:
Іноземна філологія. – Черкаси, 2003 (стаття повністю: 2Metaphor)

4. До питання дослідження функціонування біблійних цитат у повоєнному американському романі //Гуманітарний вісник ЧДТУ. – СеріяІноземна філологія. – Черкаси, 2004 (стаття повністю: 3Citations)

5. Стилістичні функції алюзивних біблійних власних назв у художньому тексті// Мова і культура
(Науковий журнал). – Київ, 2005 (стаття повністю: 4Stylistic)

6. До проблеми дефініції пареміологічних одиниць // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна
філологія: Всеукр. зб. наук. праць.– Черкаси, 2007 (стаття повністю: 5Definition)

7. Стилістичні функції модифікованих біблійних фразеологізмів // Мова і культура (Науковий
журнал). – Київ, 2008 (стаття повністю: 6Functions)

8. Biblical Allusion as a Psychosemantic Phenomenon (based on Peyton’s monologue from the novel Lie
down in Darkness by W. Styron) // 
Мова і культура (Науковий журнал). – Київ, 2009 (стаття повністю: 7Allusion)

9. Стилістичні функції біблійних цитат у романі „Син ранку” Дж.К. Оутс // Гуманітарний вісник. Серія:
Іноземна філологія: Всеукр. зб. наук. праць. – Черкаси, 2009 (стаття повністю: 8Son)

10. Cherkas N.V. Stylistic Functioning of the Biblical Phraseological Units // Dyskurs Pedagogiczny: Wyzwania educacji wielokulturowej. – Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 2013. – Tom (стаття повністю: 9Jednostek)

 11. Cherkas N.V. Irony in the Substantive Predicatives of Evaluation // Dyskurs Pedagogiczny: Społeczno-kulturowe oraz pedagogiczne wimiary jakości życia. – Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 2015. – Tom .14 (стаття повністю: 10Irony)

Біографія

• диплом з відзнакою ЛДУ ім. Івана Франка, 1996 р., філолог, викладач англійської мови та літератури, перекладач
• аспірантка кафедри англійської філології, Львів 1998 – 2001
• кандидат філологічних наук (10.02.04 германські мови), Львів 2005
• доцент кафедри англійської філології, Львів, 2011

Професійна діяльність
2009 – доцент кафедри англійської філології
2001 – 2009 асистент кафедри англійської філології
1996-1998 асистент кафедри англійської філології

Методичні матеріали

Теми дипломних робіт для магістрів:

COMMUNICATIVE AND PRAGMATIC ASPECT OF THE FUNCTIONING OF BIBLICAL PROVERBS IN THE BELLES LETTRES TEXT (завантажити список рекомендованої літератури COMMUNICATIVE)

THEORETICAL APPROACH TO THE CLASSIFICATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS OF BIBLICAL ORIGIN (завантажити список рекомендованої літератури CLASSIFICATION)

Розклад