Теорія і практика перекладу (французької мови)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
620доцент Стецько Я. Т.Інф31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
612Інф31доцент Стецько Я. Т.

Опис курсу

Курс навчальної дисципліни  «Теорія та практика перекладу» передбачає ознайомлення студентів з теоретико-історичною основою розвитку перекладу іперекладознавства в Україні та у Франції. Практичний бік курсу зосереджено на ознайомленні зі всіма типами перекладу та спробі їх практикування із послідовним вдосконаленням.

Лінгвістичний компонент курсу допоможе студентам глибше засвоїти та вдосконалити практичні вміння у сфері різних видів перекладу. Програма призначена для студентів денної форми навчання Львівського національного університету імені Івана Франка.

Мета навчальної дисципліни: розвиток теоретичних знань з перекладу в його нормативному і теоретичному аспектах.

Вироблення практичного застосування перекладацьких засобів в спробах усного послідовного, а також письмового перекладів з фрагнцузької та на французьку мову.

Завдання навчальної дисципліни:

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

Знати: історія та розвиток перекладу і перекладознавства в Україні та Франції. Теоретичну основу перекладу і перекладознавства як лінгвістичної дисципліни.  Риси і властивості кожного з видів перекладу, головні підходи до їх реалізації.

Вміти: здійснювати кожен з типів усного та письмового перекладу. Розвивати в собі всі необхідні для якісного перекладу вміння.

Рекомендована література

  1. Стрілець-Запотічна Н.Я. Переклад науково-технічної літератури [Текст] : навч. посіб. для студентів 5-го курсу фр. філології / Н. Я. Стрілець-Запотічна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Каф. фр. філології. – Львів : Сорока Т. Б. [вид.], 2014.
  2. Терехова С.І. Вступ до перекладознавства. Сучасні проблеми і теорії. Діяльність перекладача. Основи техніки перекладу . Київ ; Видавничий центр КНЛУ. 2002.
  3. Чередниченко Олексадр . Про мову і переклад : Київ. Либідь . 2007.
  4. Ana Gutu. Théorie et pratique de la traduction. Chişinău. 2007.
  5. Vocabulaire expliqué dufrançais. CLEInternational. Niveau intermédiaire.

Силабус:

Завантажити силабус