Теорія літератури

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Мацевко-Бекерська Л. В.Іна-51М, Іна-52М, Іна53М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Іна-51Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Іна-52Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Іна53Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.

Опис курсу

Курс розроблено для того, щоб студенти могли зрозуміти, системно осмислити і засвоїти основні літературознавчі поняття. Водночас зміст курсу призначений для відпрацювання навичок компетентного читання, вмінь цілісно аналізувати літературно-художній твір, історико-літературний процес чи теоретичний концепт. Після вивчення курсу студенти оволодіють необхідним комплексом знань та вмінь для подальшої самостійної роботи у сфері літературознавства, навчаться самостійно проводити цілісний поетикальний аналіз, добирати й поєднувати різні методологічні підходи до вивчення і дослідження історико-літературних чи теоретико-літературних явищ.

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для завершення якісної філологічної освіти в ділянці літературознавства. Тому представлений огляд як концепцій літературознавчого дискурсу, так і процесів та інструментів, що потрібні для здійснення кваліфікованого літературознавчого аналізу певного явища, концепту, поняття тощо.

Метою вивчення курсу «Теорія літератури» є формування цілісної системи філологічного мислення та фахового аналізу художньо-літературних явищ; ознайомлення з основними поняттями літературознавства, його історії й сучасного стану розвитку, розгляд основних теоретичних концепцій у сфері цілісного аналізу літературно-художнього твору; застосування практичних умінь та навичок компетентного літературознавчого дослідження.

Рекомендована література

Основна література

Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія. – К., 2008.

Безпечний І. Теорія літератури. – К., 2009.

Білоус П. В. Теорія літератури. – К., 2013.

Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. – К., 2001.

Літературознавчий словник-довідник. – К., 1997.

Моклиця М. Вступ до літературознавства. – Луцьк, 2011.

Ткаченко А. Мистецтво слова: вступ до літературо­знавства. – К, 1998.

 

Додаткова література

Бандровська О. Т. Реальність як вигадка? Поняття «метамодернізм» і «метамодерн» у сучасному культурологічному і літературознавчому дискурсі. – Іноземна філологія. 2021. Випуск 134. – С. 152-164.

Брюховецький В. Специфіка і функції літературно-критичної діяльності. – К., 1986.

Гребенюк Т. Свобода в літературі метамодерного світу: український вимір. – Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». Вип. 78. – С. 160-164.

Домбровський В. Українська стилістика й ритміка. Українська поетика. – Дрогобич, 2008.

Коцюбинська М. Література як мистецтво слова. – К., 1965.

Ласло-Куцюк М. Засади поетики. – Бухарест, 1983.

Ласло-Куцюк М. Питання української поетики. – Бухарест, 1972.

Марко В. Основи аналізу літературного твору. – Кіровоград, 1997.

Наєнко М. Українське літературознавство: школи, напря­ми, тенденції. – К., 1997.

Парандовський Я. Алхімія слова. – К., 1993.

Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки / за ред. М. Зубрицької. Вид. 2-е, доповнене. – Львів, 2002.

Misunderstandings and clarifications. Timotheus Vermeulen, Robin van den Akker. Notes on Metamodernism. Theory. 2015. URL: http://www.metamodernism.com/2015/06/03/

Dember G. (2018). What Is Metamodern? https://whatismetamodern.com/

Terner L. Metamodernist Manifesto. 2011. URL: http://www.metamodernism.org/

Yousef T. Modernism, Postmodernism, and Metamodernism: A Critique. International Journal of Language and Literature. June 2017. Vol. 5. № 1. Рp. 33-43. DOI: 10.15640/ijll.v5n1a5

Силабус:

Завантажити силабус