Кафедра світової літератури

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Стратегія
  • Історія кафедри
  • Новини

Стратегія кафедри світової літератури

Програма завідувача кафедри

Своєю педагогічною діяльністю кафедра охоплює факультети Львівського національного університету імені Івана Франка, на яких читаються курси історії світової літератури (факультет іноземних мов, філософський факультет), курс дитячої літератури з методикою викладання (факультет педагогічної освіти) та відповідних національних літератур (факультет іноземних мов). Крім того, кафедра забезпечує викладання світової і національної літератур на гуманітарно-природничому факультеті Інституту післядипломної освіти.

При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 035 Філологія (література зарубіжних країн).

З 1990 року кафедра проводить Міжнародну наукову конференцію

Наукова робота кафедри здійснюється через активну діяльність наукових семінарів «Читати. Досліджувати. Навчати» та «Досліджуючи – навчати, навчаючи – досліджувати» (керівник – проф. Мацевко-Бекерська Л. В.), «Простір літератури» (керівник – проф. Бандровська О. Т.),  а також в організації науково-дослідницької роботи студентів (керівник студентського літературного наукового гуртка Плеяда-2  доц. Кушнір І. Б.).

Кафедра підтримує контакти з літературознавцями багатьох країн. Співробітництво з закордонними науково-дослідними центрами втілюється в обміні науковою продукцією та консультуванні з різноманітних питань дослідження світового літературного процесу, а також у спільних публікаціях. Розробляються наукові проєкти, якими кафедра інтегрується в європейську систему досліджень проблем зарубіжного літературознавства і літературної компаративістики.

Кафедра співпрацює з Полтавським національним педагогічним університетом імені Володимира Короленка Угода

Кафедра співпрацює з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника Угода

Кафедра здійснює активну міжнародну співпрацю для інтеграції у світовий академічний простір. Зокрема, у грудні 2021 року – січні 2022 року працював англомовний міжнародний науковий семінар «Перспективи світової літератури та компаративних культурологічних студій» («Perspectives of World Literature and Comparative Cultural Studies») для студентів і аспірантів Saitama University (Японія), Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка і Львівського національного університету імені Івана Франка. Детальніше…

29 листопада 2022 року – 31 січня 2023 року тривала робота Міжнародного англомовного семінару «Перспективи світової літератури та компаративних культурологічних студій» («Perspectives of World Literature and Comparative Cultural Studies»), учасниками якого були здобувачі вищої освіти Saitama University (Японія), Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка, Львівського національного університету імені Івана Франка. За підсумками роботи семінару укладений збірник наукових статей, у якому відображені основні напрямки зацікавлень молодих науковців України та Японії.
Студентський науковий семінар «Perspectives of Comparative World Literature and Cultural Studies 2022-2023», в якому беруть участь представники Saitama University, Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка і Львівського національного університету імені Івана Франка, є традиційним, він відбувається англійською мовою щорічно з 2020 року.

За результатами роботи міжнародного семінару опубліковані українсько-японські збірники наукових праць «Perspectives of World Literature and Comparative Cultural Studies» (VolII. – KyivLebedʼ, 2022. – 88 p.) та «Perspectives of World Literature and Comparative Cultural Studies» (VolIIІ. – KyivLebedʼ, 2023. – 81 p.)

2022_Perspectives of Comparative World Literature and Cultural Studies

2023_Perspectives of Comparative World Literature and Cultural Studies

Кафедра світової літератури здійснює активну міжнародну співпрацю Міжнародний грантовий проєкт «Development of Studies of World Literature through Cooperation with Literary Teaching in Ukraine»

Упродовж останніх років наукові зацікавлення співробітників кафедри світової літератури зосереджуються на таких питаннях: основні літературні процеси у світовій літературі (професори Мацевко-Бекерська Л. В., Бандровська О. Т., доценти Варецька С. О., Кравець Я. І., Маєвська О. Т., Поліщук Н. Ю., Сенчук І. А., Тарасюк Я. П., асист. Коминська Н. І.), проблеми розвитку роману у світовій літературі (проф. Бандровська О. Т., доценти Кравець Я. І., Кушнір І. Б., Поліщук Н. Ю., Тарасюк Я. П.), модифікація жанрів та проблеми часу і простору в сучасній літературі (проф. Мацевко-Бекерська Л. В.), проблеми стилю та образу автора (доц. Варецька С. О.), проблеми літературного постмодернізму (проф.  Бандровська О. Т., доценти Варецька С. О., Поліщук Н. Ю., Сенчук І. А.), проблеми перекладознавства (доценти Кравець Я. І., Кушнір І. Б., Тарасюк Я. П.).

Викладачі кафедри підготували до друку численні наукові, навчальні, навчально-методичні праці.

Історія кафедри втілена в монографіях, підручниках, посібниках, перекладах. Детальніше…

Науково-педагогічна діяльність кафедри здійснюється через викладання основних курсів Курси

дисциплін вільного вибору для студентів факультету іноземних мов ДВВС

та дисциплін вільного вибору для студентів університету ДВВС з циклу загальної підготовки

 

Список атестованих електронних курсів кафедри світової літератури 

Мацевко-Бекерська Л. В. Актуальні проблеми викладання літератури. Електронний навчальний курс. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 223-21 від 20 вересня 2021 р. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3764

Мацевко-Бекерська Л. В. Вступ до літературознавства. Електронний навчальний курс. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 224-21 від 20 вересня 2021 р. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2201

Мацевко-Бекерська Л. В. Метамодерні горизонти читання: теорія і практика викладання літератури. Електронний навчальний курс. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 95-23 від 10 лютого 2023 р. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4971

Бандровська О. Т. Історія англійського роману Нового часу. Електронний навчальний курс. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 237-21 від 21 грудня 2021 р. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3017

Бандровська О. Т. Історія світової літератури першої половини ХХ століття. Електронний навчальний курс. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 303-22 від 12 вересня 2022 р. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3074

Кушнір І. Б. Національна література (французька), 4 курс, 1 семестр. Електронний навчальний курс. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 220-21 від 20 вересня 2021 р. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2860

Кушнір І. Б. Національна література (французька), 4 курс, 2 семестр. Електронний навчальний курс. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 215-21 від 20 вересня 2021 р. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1296

Кушнір І. Б. Історія світової літератури (Просвітництво, ХІХ століття). Електронний навчальний курс. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 216-21 від 20 вересня 2021 р. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1327

Кушнір І. Б. Символізм у європейській літературі. Електронний навчальний курс. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 218-21 від 20 вересня 2021 р. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2368

Кушнір І. Б. Історія світової літератури ХХ століття. Електронний навчальний курс. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 219-21 від 20 вересня 2021 р. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2981

Кушнір І. Б. Французька драматургія. Електронний навчальний курс. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 299-22 від 12 вересня 2022 р. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2861

Кушнір І. Б. Література та кіно: кінематографічні адаптації світової літературної класики. Електронний навчальний курс. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 96-23 від 10 лютого 2023 р. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4950

Кушнір І. Б. Історія світової літератури: літературний процес першої половини ХХ століття. Електронний навчальний курс. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 97-23 від 10 лютого 2023 р. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4514

Кушнір І. Б. Історія світової літератури ХХ століття – перших десятиліть ХХІ століття (заочна форма здобуття освіти). Електронний навчальний курс. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 17-24 від 29 січня 2024 р. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=5719

Сенчук І. А. Фемінний дискурс у розвитку англійського роману. Електронний навчальний курс. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 212-21 від 20 вересня 2021 р. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2987

Сенчук І. А. Національна література (англійська література кінця ХІХ століття – ХХ століття). Електронний навчальний курс. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 213-21 від 20 вересня 2021 р. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2625

Сенчук І. А. Ірландський модернізм: Єйтс, Джойс, Беккет. Електронний навчальний курс. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 214-21 від 20 вересня 2021 р. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3365

Сенчук І. А. Національна література. Англійська література кінця ХІХ століття – ХХ століття (заочна форма здобуття освіти). Електронний навчальний курс. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 355-22 від 18 липня 2022 р. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4535

Сенчук І. А. Репрезентації Лондона в англійській літературі XVIII століття – початку ХХІ століття. Електронний навчальний курс. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 356-22 від 18 липня 2022 р. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3439

Сенчук І. А. Історія світової літератури. Літературний процес другої половини ХХ століття – початку ХХІ століття. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 192-23 від 04 липня 2023 р. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4978).

Сенчук І. А. Історія світової літератури. Література Західної Європи та Америки ХІХ століття – першої половини ХХ століття. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 193-23 від 04 липня 2023 р. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2626

Тарасюк Я. П. Історія світової літератури (Античність – XVII століття). Електронний навчальний курс. Курс атестовано Організаційно-методичним центром електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка. Протокол засідання атестаційної комісії № 211-21 від 20 вересня 2021 р. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4187

 

 

 

 

 

 

Співробітники

завідувачМАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА Лідія Василівназавідувач
професор (сумісник)БАБЕЛЮК Оксана Андріївнапрофесор (сумісник)
професорБАНДРОВСЬКА Ольга Трохимівнапрофесор
доцентВАРЕЦЬКА Софія Олександрівнадоцент
доцентКРАВЕЦЬ Ярема Івановичдоцент
доцентКУШНІР Ірина Богданівнадоцент
доцент (сумісник)МАЄВСЬКА Ольга Тадеушівнадоцент (сумісник)
доцентПОЛІЩУК Надія Юріївнадоцент
доцентСЕНЧУК Ірина Анатоліївнадоцент
доцентТАРАСЮК Ярина Петрівнадоцент
асистентЗАВАРИНСЬКА Марія Сергіївнаасистент
асистентКОМИНСЬКА Наталія Іванівнаасистент
асистентКУРІШКО Наталія Ігорівнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Методичні матеріали

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з історії світової літератури та кваліфікаційної магістерської роботи

Питання до семестрових і Державних іспитів на літню сесію 2023-2024 н.р. для студентів денної та заочної форм здобуття освіти факультету іноземних мов

Питання до іспиту з історії світової літератури для студентів груп ІНа-11с – ІНа-17с, ІНн-11с, ІНф-11с, ІНі-11с

Питання до іспиту з історії світової літератури для студентів груп ІНа-11з, ІНа-12з

Питання до іспиту з історії світової літератури для студентів груп ІНп-11с, ІНп-12с, ІНп-13с, ІНп-14с

Питання до іспиту з історії світової літератури для студентів груп ІНп-15с, ІНп-16с, ІНм-11с

Питання до іспиту з історії світової літератури для студентів груп ІНа-21с, ІНа-22с, ІНа-23с, ІНа-24с

Питання до іспиту з історії світової літератури для студентів груп ІНа-25с, ІНа-26с, ІНа-27с

Питання до іспиту з історії світової літератури для студентів груп ІНа-21з, ІНа-22з

Питання до іспиту з історії світової літератури для студентів груп ІНп-21с, ІНп-22с, ІНп-23с, ІНп-24с

Питання до іспиту з історії світової літератури для студентів груп ІНп-25с, ІНп-26с, ІНм-21с

Питання до іспиту з історії світової літератури для студентів груп ІНн-21с, ІНф-21с, ІНі-21с

Питання до іспиту з національної літератури для студентів груп ІНа-31с – ІНа-36с, ІНа-31з, ІНа-32з

Питання до іспиту з німецької літератури для студентів групи ІНн-31с

Питання до іспиту з національної літератури для студентів групи ІНф-31с

Питання до іспиту з національної літератури для студентів групи ІНі-31с

Питання до іспиту з національної літератури для студентів груп ІНа-41с – ІНа-46с

Питання до іспиту з національної літератури для студентів груп ІНа-41з, ІНа-42з

Питання до іспиту з національної літератури для студентів групи ІНн-41с

Питання до іспиту з національної літератури для студентів групи ІНф-41с

Питання до іспиту з національної літератури для студентів групи ІНі-41с

Питання до Державного іспиту з національної англійської літератури

Питання до Державного іспиту з національної німецької літератури

Питання до Державного іспиту з національної французької літератури

Питання до Державного іспиту з національної іспанської літератури

Дослідження

Наукова тема кафедри: «Світова література в сучасному науковому дискурсі: методологія, вектори інтерпретації, культурологічний контекст» (керівник – д.ф.н., проф. Мацевко-Бекерська Лідія Василівна)

Міжкафедральний цикл лекцій «Нобелівські лауреати з літератури» (керівник проєкту – к.ф.н., доц. Кравець Ярема Іванович)

Сучасна філологія: теорія, історія, методологія. Колективна монографія. 2024

Modern philology: theory, history, methodology. Сollective monograph. 2024

Кандидатські та докторські дисертації, захищені викладачами і аспірантами кафедри світової літератури

 Дисертант Тема дисертації Рік захисту Місце захисту
Кравець Я. І. Творчість Еміля Верхарна в українській критиці і перекладах (історико-літературний аналіз). 1992 Львівський національний університет імені Івана Франка.
Бандровська О. Т. (канд. дис.) Творчість Девіда Лоджа і англійський університетський роман 70-80-років ХХ століття. 1999 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
Коваль М. Р. Роль і місце ігрового чинника в романній творчості Джона Барта як явищі літератури постмодернізму. 2000 Інститут літератури імені Тараса  Шевченка НАН України.
Поліщук Н. Ю. Трансформація міфологеми Агасвера в західноєвропейській літературі ХІХ-ХХ століть. 2001 Львівський національний університет імені Івана Франка.
Тодчук Н. Є. Роман Івана Франка «Для домашнього огнища» в руслі традиції і новації європейської літератури кінця ХІХ століття. 2001 Львівський національний університет імені Івана Франка.
Цибенко Л. Б. Часово-просторова модель роману Крістофа Рансмайра «Останній світ». Феноменологічне наближення. 2001 Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України.
Шевчук Н. В. «Різдвяні оповіді» Чарльза Діккенса у хронотопно-типологічних зв’язках. 2001 Львівський національний університет імені Івана Франка.
Мочернюк Н. Д. Сновидіння в поетиці романтизму: часово-просторова специфіка. 2005 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
Гнідець У. С. Специфіка комунікації в літературі для дітей та юнацтва (на матеріалі сучасної німецькомовної прози). 2007 Таврійський національний університет імені Володимира Вернадського.
Яремко Р. В. Образ автора як форма експресивно-смислової оповіді у прозі Макса Фріша. 2007 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
Варецька С. О. Барокова парадигма у творчості Гюнтера Граса. 2008 Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Петрусь О. В. Особливості наративної стратегії в біографічній прозі Пітера Акройда. 2008 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
Пастух Х. А. Еволюція готичної поетики і роман Емілі Бронте «Буреверхи». 2009 Львівський національний університет імені Івана Франка.
Рітц-Ракул К. П. Поетика гіперроману в культурологічній та літературно-критичній перспективі (на прикладі романів Майкла Джойса, Стюарта Моултропа, Шеллі Джексон, Марджорі Каверлі). 2009 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
Мацевко-Бекерська

Л. В. (докт. дис.)

Наративні стратегії малої прози (на матеріалі української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століть). 2009 Інститут літератури імені Тараса  Шевченка НАН України.
Дробіт І. М. Історичний дискурс у британському романі 80-90-х років ХХ століття. 2010 Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Кушнір І. Б. Символ землі та специфіка його художнього втілення у франкомовній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століть (романи Еміля Золя, Каміля Лемоньє, Шарля-Фердинанда Рамюза). 2011 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
Мельник Д. М. Самоідентифікація як особистісний і філософський дискурс у прозі Інгеборг Бахман (роман «Мáліна», оповідання). 2012 Чорноморський державний університет імені Петра Могили.
Сенчук І. А. Міфопоетика Вільяма Батлера Єйтса. 2012 Чорноморський державний університет імені Петра Могили.
Левицька О. С. Принцип контекстуальності в організації художнього часопростору роману Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта». 2013 Львівський національний університет імені Івана Франка.
Бережанська Ю. В. Поетика експресіонізму у прозі Густава Майрінка. 2013 Таврійський національний університет імені Володимира Вернадського.
Пастушук Г. О. Генеза та еволюція образу блазня в англійській літературі Середньовіччя та Відродження. 2013 Чорноморський державний університет імені Петра Могили.
Тарасюк Я. П. Проблематика і поетика ранніх романів Франсуа Моріака. 2013 Чорноморський державний університет імені Петра Могили.
Горлач М. В. Концепт «Інший» у романній творчості Доріс Лессінг. 2013 Таврійський національний університет імені Володимира Вернадського.
Тимейчук І. М. Дискурс Іншого в романах-дистопіях Маргарет Етвуд. 2014 Чорноморський державний університет імені Петра Могили.
Яремчук В. В. Міфопоетичні моделі світу в творчості представників літературного гуртка «Інклінгів». 2014 Чорноморський державний університет імені Петра Могили.
Бандровська О. Т. (докт. дис.) Антропологічний дискурс англійського модерністського роману. 2015 Інститут літератури імені Тараса  Шевченка НАН України.
Павлова О. Б. Лондонський текст англійської літератури першої третини ХХ століття. 2017 Чорноморський національний університет імені Петра Могили.
Кохан Р. А. Поетологічна парадигма радості у світовій літературі про дітей кінця ХХ – початку ХХІ століть (на матеріалі творів Юстейна Гордера, Джонатана Сафрана Фоера, Анни Гавальди). 2018 Інститут літератури імені Тараса  Шевченка НАН України.
Маєвська О. Т. Концепція особистісної ідентичності в романній прозі Мігеля де Унамуно. 2019 Чорноморський національний університет імені Петра Могили.
Заваринська М. С. Мовні засоби творення невизначеності в англомовній постмодерністській мінімізованій прозі. 2024 Львівський національний університет імені Івана Франка.

 

 

 

Стратегія

28 листопада 2019 року на засіданні Вченої ради факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка затверджена стратегія розвитку кафедри світової літератури на 2020-2025 рр.

Стратегія розвитку кафедри 2020-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія кафедри

Кафедра світової літератури (перша назва – кафедра західноєвропейської літератури) як окремий структурний підрозділ почала діяти при філологічному факультеті наприкінці 1939 р. одночасно з поновленням занять у Львівському університеті. Першим керівником кафедри (1939-1947) став відомий літературознавець, письменник і перекладач Михайло Рудницький (1889-1975), спеціаліст з української літератури та порівняльного літературознавства. Після Михайла Рудницького кафедрою протягом короткого часу (до 1948 р.) завідували літературознавці Климент Забарило і Василь Воробйов. З 1944 р. на кафедрі почала працювати Марія Шаповалова (1915-1994). Захистивши кандидатську дисертацію «Іван Франко – дослідник і перекладач Шекспіра», вона ініціювала написання (у співавторстві) підручника «Історія зарубіжної літератури. Середні віки. Відродження», який мав дотепер уже чотири видання (зокрема, 1982 р., 1993 р. і 2011 р.) та залишається одним з найавторитетніших українських підручників з даного курсу для гуманітарних факультетів.
З 1948 р. кафедру західноєвропейської літератури (1949 р. перейменовану на «кафедру зарубіжних літератур») очолив Олексій Чичерін (1899-1989), який працював на кафедрі до останніх років життя.
З 1950 р. кафедра перебуває у структурі факультету іноземних мов. З 1974 по 1985 рр. кафедрою завідував Володимир Моторний (співавтор підручника «Історія зарубіжної літератури. Середні віки. Відродження»), а з 1985 по 1996 рр. – Альбіна Гаврилюк (автор монографії «Стиль форсайтівського циклу Джона Голсуорсі»).
З 1996 по 2010 рр. кафедру очолював Ярема Кравець, дослідник франкомовних літератур (зокрема, бельгійської та квебекської), їхніх взаємин з українською, дійсний член НТШ, автор понад 500 наукових публікацій, перекладач, член НСП.
З липня 2010 р. по даний час завідувачем кафедри є Лідія Мацевко-Бекерська (автор монографії «Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі наратології», підручника «Методика викладання світової літератури», численних наукових і науково-методичних статей з теорії літератури та методики викладання літератури).
У травні 1997 р. кафедра отримала назву «кафедра світової літератури».

 

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка «PLEYADA-2» в червні 2024 р.

07.06.2024 | 19:42

В червні 2024 р. учасники гуртка мали нагоду зібралися на честь відзначення 100 років від дня смерті Франца Кафки. Це стало підставою обговорити, що робить цього письменника актуальним і цікавим сьогодні. Бесіда під назвою «Зустрічі з Кафкою» дала можливість уявити автора у ХХІ сторіччі нашим сучасником, задати йому запитання та поспілкуватися з ним (нашим Кафкою став Роман Рябцев, ІНі-21с.) Підготована презентація про ймовірні перевтілення Кафки (Катерина Палош, ІНф-21с) показала різні грані його особистості і стала нагодою поміркувати над творчістю Кафки...

Читати »

Запрошення на засідання студентського літературного наукового гуртка «PLEYADA-2» на тему «Зустрічі з Кафкою»

03.06.2024 | 14:35

Запрошуємо
на засідання студентського літературного наукового гуртка «PLEYADA-2»
на тему
«Зустрічі з Кафкою»
Час: 06 червня 2024 р. (четвер) о 19.00
Покликання:
https://us04web.zoom.us/j/6453228529?pwd=WHFOZHlDQkluSUZUaHc1WTNUVXd5UT09&omn=74467779591
Ідентифікатор: 645 322 8529
Код: KM123456

Читати »

Оголошення про складання академзаборгованості за талонами № 2 та № К по кафедрі світової літератури

31.05.2024 | 10:38

До уваги студентів факультету іноземних мов!
Складання академзаборгованості (заліки та іспити з курсів кафедри світової літератури) відбудеться:
за талоном № 2 – 24 червня 2024 р.
за талоном № К – 27 червня 2024 р.  
Інформація (запрошення на платформу віддаленого навчання) буде надана на адресу корпоративної пошти всім студентам, які складатимуть академзаборгованість:
за талоном № 2 – до 23 червня 2024 року
за талоном № К – до 26 червня 2024 року
 
З повагою
кафедра світової літератури

Читати »

Консультація щодо курсової роботи зі світової літератури для студентів груп ІНа-21з, ІНа-22з

27.05.2024 | 20:47

Шановні студенти груп ІНа-21з, ІНа-22з!
Консультація щодо курсової роботи зі світової літератури (викладач – доц. Кушнір І. Б.)
відбудеться 29 травня 2024 р. (у середу) о 17.00 за таким покликанням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3anVqZo3zyux5SgDAVsXONTn7C6XPezS238RNuQHmWAZg1%40thread.tacv2/1716797205608?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22d320b4ad-89ac-4cb9-9101-989d37ce7d87%22%7d

Читати »

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка «PLEYADA-2» у травні 2024 р.

22.05.2024 | 17:54

У травні 2024 р. ми зібралися на презентацію наступного випуску Літературних Журналів 2024 року.

Перший Літературний Журнал «Антиутопії» авторства студентки групи ІНн-21с Катерини Саєнко мав на меті дати огляд літературних антиутопій. З презентації ми дізналися багато цікавих деталей про авторів і романи-антиутопії Дж. Орвелла, Б. Сансаля та ін.

Другий Літературний Журнал «Про їжу у світовій літературі» авторства доц. Кушнір І. Б., доц. Кохан Р. А., студентки групи ІНф-21с Катерини Палош звернувся до food studies (з англ. дослідження їжі), що є  міждисциплінарним полем для вивчення...

Читати »