Теорія перекладу в іменах

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Ляшенко Т. С.Інм41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Інм41доцент Ляшенко Т. С.

Опис курсу

Мета курсу – надати студентам базові теоретичні знання з перекладу як особливого виду людської діяльності. Курс знайомить студентів з розвитком поглядів перекладознавців, лінгвістів,
літературознавців і філософів на теорію перекладу, з представниками сучасних теорій і моделей перекладу та їхніми поглядами на принципи, процеси та закономірності перекладу, на поняття перекладності, еквівалентності та адекватності перекладу.
Основне завдання курсу – створити концептуальну базу для застосування практичних умінь та виконання наукових досліджень студентів у галузі перекладу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має знати:

  • розвиток поглядів перекладознавців, лінгвістів, літературознавців і філософів на теорію перекладу;
  • представників сучасних теорій і моделей перекладу, їхні погляди на принципи, процеси та закономірності перекладу;
  • погляди провідних перекладознавців на проблему перекладності, еквівалентності та адекватності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має вміти:

  • давати характеристику головним науковим і теоретичним школам перекладознавства;
  • розуміти сутність різних підходів і моделей перекладу, перекладу як міжкультурного трансферу та діяльності експерта;
  • розуміти головні терміни, процеси та закономірності сучасних теорій перекладу;
  • обґрунтовувати методику виконання наукових досліджень у галузі перекладознавства;
  • володіти методологічними принципами виконання перекладу;
  • вміти визначати комунікативно-прагматичні параметри тексту і відповідно до них стратегію перекладу;
  • визначати культурно-антропологічні засади перекладу як міжкультурної комунікації.

Рекомендована література

1. Prunč 2011: PRUNČ, E.: Entwicklungslinien der Translationswissenschaft. Von den Asymmetrien der Sprachen zu den Asymmetrien der Macht. Berlin 2011.
2. Snell-Hornby, Mary/Hönig, Hans G./Kußmaul, Paul/Schmitt, Peter A.: Handbuch Translation. Tübingen. Stauffenburg Verlag, 2006. 430.
3. Stolze R. Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Verlag Tübingen: Narr Verlag, 5., überarb. und erweiterte Auflage 2008, 285 S.

Силабус:

Завантажити силабус