Ляшенко Тетяна Степанівна

Посада: доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-80

Електронна пошта: tetyana.lyashenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

 • перекладознавство
 • методика викладання перекладу
 • лінгвістика тексту
 • лінгвостилістика
 • функціональна стилістика

Курси

Вибрані публікації

 1. Ляшенко Т.С. Типологічні риси та структурно-композиційні особливості різновидів мистецтвознавчої рецензії // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Вип. 9. – Львів, 2001. – С. 103-111.
 2. Ляшенко Т.С. (у співавторстві). Особливості перекладу романтичних балад Т.Г.Шевченка німецькою мовою. Збірка наукових статей Київського державного лінгвістичного університету. “Проблеми зіставної семантики”. К., 2001, с. 371-375.
 3. Ляшенко Т.С. Структурно-композиційні особливості зв’язності текстів мистецтвознавчої рецензії (на матеріалі німецької мови) // Українське мовознавство. Вип. 26. Міжвідомчий науковий збірник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – С. 82 – 86.
 4. Ляшенко Т.С. Прагмасемантичні особливості типів оцінної інформації у мистецтвознавчій рецензії // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Вип. 11. – Львів, 2003. – С. 113 – 125.
 5. Ляшенко Т.С. Особливості тематичної структури текстів мистецтвознавчої рецензії / Т. С. Ляшенко // Іноземна філологія. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – Вип. 113 :  Статті та повідомлення. – С. 208 – 215.
 6. Ляшенко Т.С. Функціонування зображальних та графічних засобів у тексті мистецтвознавчої рецензії / Т. С. Ляшенко // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 232 : збірник наукових праць. – С. 123 – 128.
 7. Laschenko T. “Einwirkung extralinguistischer Faktoren des Zeitungsdiskurses auf die Modellierung der Bewertung im Text der Kunstrezension“ // Ukrainisch-Bayerische Germanistentagung 23.-24. Mai 2005. Lwiw, 2005, S. 116 – 119.
 8. Ляшенко Т.С. „Про співвідношення слова та зображення (на матеріалі мистецтвознавчої рецензії)“ // Наукові записки. – Випуск 75(3). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2008. – С. 200 – 202.
 9. Ляшенко Т.С. Розвиток стилістики і поняття стилю у германістиці / Т. С. Ляшенко // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Випуск 81, ч. 2 : Статті та повідомлення. – С. 142 – 144.
 10. Lyashenko T. Die interkulturelle Kompetenz als Komponente der Übersetzungskompetenz // Перспективи німецької мови та германістики в Україні / Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (16-17 жовтня 2009 р.). – Чернівці: «Книги-XXI», 2009. – С. 63-65
 11. Lyashenko T. Pragmasemantische Typen der Bewertung in der Kunstrezension (mit einem Beispiel für den interkulturellen Vergleich) / T. Lyashenko // Ukrainisch-Bayerische Germanistentagung an der Nationalen Iwan-Franko-Universität Lwiw „Ukrainisch-deutsche Begegnungen: Sprache, Literatur,Didaktik“ = Матеріали Українсько-баварського конгресу германістів у Львівському національному університеті імені Івана Франка „Українсько-німецькі зустрічі: мова, література, дидактика“, 16-17 квітня 2010 р. – Львів : видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 66-72. Завантажити файл:Beitrag.Lyashenko
 12. Ляшенко Т. С. Функціональна стилістика німецької мови : навчальний посібник для студентів / Т. С. Ляшенко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 112 с.
 13. Ляшенко Т. Шляхи досягнення стилістичної адекватності на лексичному рівні (на матеріалі перекладу оповідання “Червоні коралі“ Юдіт Германн) / Т. Ляшенко // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 125. – С. 117–122.
 14. Ляшенко Т. Відтворення образності ліричних творів Гайнріха Гайне в перекладах Григорія Кочура / Т. Ляшенко // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 127. Ч. 2 – С. 104–110.
 15. Ляшенко Т. Доперекладацький аналіз тексту на прикладі літературного репортажу Й. Рота «Лемберґ, місто» / Тетяна Ляшенко // Наукові записки. – Випуск 154. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2017. – С. 349-355.
 16. Liashenko Т. Heinrich Heines politische Satire in der Übersetzung von Mykola Lukasch / Tetiana Liashenko // Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine : Матеріали XХІV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (29 вересня – 30 вересня 2017 р.). – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – С. 77–78.
 17. Lyaschenko T. Sprachliche Mittel der Subtextgestaltung und zur Kulturkompetenz des Adressaten beim Erschließen des Subtextes/ T. Lyashenko // Bayerisch-ukrainischer Germanistenkongress in München / Kloster Banz „Die Germanistik um die Jahrtausendwende“, 26.-30. April 2011. – Verlagszentrum der Nationalen Iwan-Franko-Universität Lwiw, 2012. – C. 63-68. Завантажити файл: Sprachliche Mittel

Біографія

1987 – 1992 – студентка Львівського державного університету ім. І. Франка кафедри німецької філології. Спеціальність “Німецька мова та література“;

1992-1996 – асистент кафедри німецької філології;

1996 – 2003 – аспірант кафедри німецької філології ЛДУ;

2004 – захистила кандидатську дисертацію на тему „Структурно-композиційні, лінгвостилістичні та прагматичні особливості тексту мистецтвознавчої рецензії (на матеріалі німецьких газет);

з 2006 – викладач у Центрі вивчення німецької мови (партнер Ґете-Інституту в Україні);

2008 – 2009 – асистент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу;

з 2009 – доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу;

2011 – отримала звання доцента кафедри міжкультурної комунікації та перекладу.

 

Різне

Підвищення кваліфікації та сертифікати

 • сертифікат Goethe-Zertifikat C2 / ZOP (Бонн, 2007)
 • сертифікат екзаменатора для іспитів Fit in Deutsch 1 і 2 (2013)
 • семінар з країнознавства“Verstehen Sie Deutschland?“
 • (Київ, 2007)
 • Intensivkurs I4 C1.2, ZOP (Бонн, 2007)
 • „Schritte international“ (Київ, 2009)
 • „Schritte international“ (Львів, 2010)
 • Aktuelle D-A-CH Landeskunde (Київ, 2010)
 • Neuere Tendenzen im Fremdsprachenunterricht (Львів, 2011)
 • Prüferschulung Fit in Deutsch 1 und 2 (Київ, 2012)
 • Handlungsorientierter Deutschunterricht (Львів, 2012)
 • “Anders” lehren – lernen – werten (Відень, 2012)
 • “Österreichische Landeskunde (Львів, 2013)
 • Wie kann man Übersetzen und Dolmetschen sinnvoll lehren? (Чернівці, 2015)
 • Prüferschulung A2/Fit 2 (neu) (Львів, 2016)
 • Erfolgreich unterrichten mit Menschen und Sicher! (Львів, 2017)

Ляшенко Т. С. – дійсний член Асоціації українських германістів

Розклад