Ляшенко Тетяна Степанівна

Посада: доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-80

Електронна пошта: tetyana.lyashenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

 • перекладознавство
 • методика викладання перекладу
 • лінгвістика тексту
 • лінгвостилістика
 • функціональна стилістика

Курси

Вибрані публікації

 1. Ляшенко T. Культурний напрям у перекладознавстві: передумови виникнення, концепції і постаті / T. Ляшенко // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факу-льтету іноземних мов за 2021 рік (4-5 лютого 2021 рік). – Львів : ПАІС, 2022. – С. 164–166.

https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Tezy-onovleni_11.02.2022_A5.pdf

 1. Liashenko Т. Metapher als Einzelphänomen und Übersetzungsproblem // Долаємо кордони разом з німецькою мовою = Mit der deutschen Sprache gemeinsam Grenzen überwinden : Матеріали XXIХ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (23 вересня 2022 р.). – Львів : ПАІС, 2022. – С. 84–85.

https://udgv.org/attachments/article/803/%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%202022.pdf

 1. Ляшенко Т. Поняття культури в перекладі та перекладознавстві: до питання визначення / Тетяна Ляшенко // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – Вип. 134. – С. 81–91.

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2021.134.3513

http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/article/view/3513/3877

 1. Liashenko, Tetiana. „Zur Erschließung von Kultur in literarischen Texten aus translationsrelevanter Sicht (am Beispiel der deutschen Übersetzung der Erzählung ‚Таку вже Бог долю судив‘ von Mychajlyna Roschkewytsch)“, Linguistische Treffen in Wrocław 20, 2021 (II): 121–131.

DOI: https://doi.org/10.23817/lingtreff.20-7.

https://www.linguistische-treffen.pl/articles/20/07_liashenko.pdf

 1. Ляшенко Т. До питання про перекладознавче тлумачення поняття культури / Тетяна Ляшенко // International scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and challenges» : conference proceedings, April 23–24, 2021. Vol. 2. Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021. – С. 123-127.

http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/128/3716/7828-1?inline=1

DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-073-5-2-31

 1. Liashenko T. Zu dem Begriff Kultur in der Übersetzungswissenschaft / T. Liashenko // Тези звітної наукової конференції професорсько викладацького складу факультету іноземних мов за 2020 рік (4 5 лютого 2021 рік). На пошану доктора філологічних наук, академіка Романа Семеновича Помірка. – Львів: ПАІС, 2021. – С. 103-104.

https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Tezy-zvitnoi-naukovoi-konferentsii-profesors-ko-vykladats-koho-skladu-fakul-tetu-inozemnykh-mov-za-2020-rik.pdf

 1. Ляшенко Т. С. Когнітивно-комунікативний вимір відтворення культурної інформації в художньому перекладі / Тетяна Ляшенко // Філологічні трактати: Науковий журнал. – Суми, 2020. – Т. 12. – № 2. – С. 46–57.

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82428

DOI https://doi.org/10.21272/Ftrk.2020.12(2)-6.

 1. Liashenko Т. Literarischer Text als kulturelles Objekt / Tetiana Liashenko // Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, завдання : Матеріали ХХV Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (28–29 вересня 2018 р.). – Львів : ПАІС, 2018. – С. 94–95.
 2. Liashenko Т. Heinrich Heines politische Satire in der Übersetzung von Mykola Lukasch / Tetiana Liashenko // Docendo discimus: ювілейний збірник на пошану С улима Володимира Трохимовича : збірник наукових праць / упоряд. Богдан Максимчук, Алла Паславська, Тарас Пиц ; Львівський на ціональний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 255–264.
 3. Ляшенко Т. Доперекладацький аналіз тексту на прикладі літературного репортажу Й. Рота «Лемберґ, місто» / Тетяна Ляшенко // Наукові записки. – Випуск 154. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2017. – С. 349-355.

https://www.cuspu.edu.ua/images/download-files/inmov/naukovi-zapiski/154.pdf

 1. Ляшенко Т. Відтворення образності ліричних творів Гайнріха Гайне в перекладах Григорія Кочура / Т. Ляшенко // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 127. Ч. 2 – С. 104–110

http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/article/view/205/208

 1. Ляшенко Т. Шляхи досягнення стилістичної адекватності на лексичному рівні (на матеріалі перекладу оповідання “Червоні коралі“ Юдіт Германн) / Т. Ляшенко // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 125. – С. 117–122.

http://old.lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_125/articles/17Lyashenko.pdf

Біографія

1987 – 1992 – студентка Львівського державного університету ім. І. Франка кафедри німецької філології. Спеціальність “Німецька мова та література“;

1992-1996 – асистент кафедри німецької філології;

1996 – 2003 – аспірант кафедри німецької філології ЛДУ;

2004 – захистила кандидатську дисертацію на тему „Структурно-композиційні, лінгвостилістичні та прагматичні особливості тексту мистецтвознавчої рецензії (на матеріалі німецьких газет);

з 2006 – викладач у Центрі вивчення німецької мови (партнер Ґете-Інституту в Україні);

2008 – 2009 – асистент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу;

з 2009 – доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу;

2011 – отримала звання доцента кафедри міжкультурної комунікації та перекладу;

2018 – 2020 – докторант кафедри міжкультурної комунікації та перекладу.

 

Різне

Підвищення кваліфікації та сертифікати

Сертифікат про успішне завершення курсу «ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ», базовий рівень (березень 2023)

сертифікат екзаменатора для іспитів ÖSD- ZERTIFIKAT A1/A2/B1/B2/C1 (лютий 2020)

сертифікат екзаменатора для іспитів GOETHE-ZERTIFIKAT A1/B1 (Gültig ab 01.01.2018)

сертифікат екзаменатора для іспитів GOETHE-ZERTIFIKAT B2 (30. Oktober 2018)

сертифікат екзаменатора для іспитів Fit in Deutsch 1 і 2 (2013)

сертифікат Goethe-Zertifikat C2 / ZOP (Бонн, 2007)

 

Стажування в університеті м. Потсдам (05.12.2022 – 05.06.2023)

Стажування в рамках програми Erasmus+ в Університеті м. Вроцлав (25.07.2022 – 29.07.2022)

Стажування в рамках програми Erasmus+ в Університеті м. Гданськ (30.05.2022 – 03.06.2022)

Стажування за програмою «Вдосконалення викладацької майстерності», Львівський національний університет ім. Івана Франка (з 27 січня по 4 червня 2022 року)

 

LERNERAKTIVIERUNG 3: Arbeits- und Sozialformen. Grünes Fortbildungsportfolio. Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw (Львів 2019)

LERNERAKTIVIERUNG 2: Arbeitsanweisungen und Fehlerkorrektur. Grünes Fortbildungsportfolio. Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw (Львів 2019)

Methodisch-didaktische Einführung in die Unterrichtsmateriaiien DaF. Hueber DaF-Zentrum (Мюнхен 2019)

MDS 2.5 Methodik/Didaktik für den Unterricht mit Jugendlichen. München (Мюнхен 2019)

LERNERAKTIVIERUNG 1: Sprechen. Grünes Fortbildungsportfolio. Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw (Львів 2019)

AUFGABEN UND ÜBUNGEN: Produktive Fertigkeiten fördern. Grünes Fortbildungsportfolio. Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw (Львів 2019)

Spracherwerb bei Jugendlichen von 12-16 Jahren. Ernst Klett Sprachen GmbH, SLZ Lwiw (Львів 2019)

Ausbildung für ÖSD-Prüfende. OeAD-Kooperationsbüro (Львів 2018)

Prüferschulung B2. Goethe-Institut Ukraine SLZ Lwiw (Львів 2018)

Erfolgreich unterrichten mit Menschen und Sicher! (Львів, 2017)

Prüferschulung A2/Fit 2 (neu) (Львів, 2016)

Wie kann man Übersetzen und Dolmetschen sinnvoll lehren? (Чернівці, 2015)

“Österreichische Landeskunde (Львів, 2013)

“Anders” lehren – lernen – werten (Відень, 2012)

Prüferschulung Fit in Deutsch 1 und 2 (Київ, 2012)

Handlungsorientierter Deutschunterricht (Львів, 2012)

Neuere Tendenzen im Fremdsprachenunterricht (Львів, 2011)

„Schritte international“ (Львів, 2010)

Aktuelle D-A-CH Landeskunde (Київ, 2010)

„Schritte international“ (Київ, 2009)

Intensivkurs I4 C1.2, ZOP (Бонн, 2007)

семінар з країнознавства“Verstehen Sie Deutschland?“ (Київ, 2007)

Методичні матеріали

Методичні напрацювання:

 1. Liashenko T. Sophie Scholl und die Weiße Rose: …Widerstand, wo immer Ihr auch seid… Lehrwerk für den DaF-Unterricht – Софі Шолль і Біла троянда: опір, де б Ви не були … Навчальний онлайн-посібник з німецької мови як іноземної // Alla Paslawska, Tetiana Laschenko, Oksana Molderf, Tetiana Sopila. – Lwiw : PAIS, 2022. – 80 с.

ISBN 978-617-7694-52-5

 1. Ляшенко Т. С. Функціональна стилістика німецької мови : навчальний посібник для студентів / Т. С. Ляшенко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 112 с.

 

Теми курсових і магістерських робіт

 1. Strategien, Taktiken und Verfahren der Wiedergabe von Phraseologismen als Kulturelemente in der Übersetzung.
 2. Strategien, Taktiken und Verfahren der Wiedergabe von Eigennamen als Kulturelemente in der Übersetzung.
 3. Strategien, Taktiken und Verfahren der Wiedergabe von Symbolen als Kulturelemente in der Übersetzung.
 4. Strategien, Taktiken und Verfahren der Wiedergabe von Dialektismen als Kulturspezifika in der Übersetzung.
 5. Strategien, Taktiken und Verfahren der Wiedergabe von Realien als Kulturelemente in der Übersetzung.
 6. Strategien, Taktiken und Verfahren der Wiedergabe von Metaphern als Kulturelemente in der Übersetzung.
 7. Die Wiedergabe von Kulturelementen in den deutschen Übersetzungen der Romane von Jurij Andruchowytsch.
 8. Die Wiedergabe von Kulturelementen in den ukrainischen Übersetzungen der Romane von Joseph Roth.
 9. Die Wiedergabe von Kulturelementen in der ukrainischen Übersetzung des Romans „Atemschaukel“ von Herta Müller.
 10. Die Wiedergabe von Kulturelementen in den deutschen Übersetzungen der ukrainischen Frauenliteratur.
 11. Textsortentypische Phraseologismen in Werbetexten: Kulturspezifik, Typen, Modifikationen.
 12. Rechts- und Verwaltungssprache in Fachsprache  Bernhard Schlinks Roman „Der Vorleser“.
 13. Okkasionalismen im Roman von W. Barka „Der gelbe Fürst“ und ihre Wiedergabe in der ukrainischen Übersetzung.
 14. Wiedergabe des Individualstils bei der Übersetzung: Probleme und Strategien.
 15. Kulturspezifische Elemente im Roman von Joseph Roth „Radetzkymarsch“ und ihre Wiedergabe in der ukrainischen Übersetzung.
 16. Übersetzungsmöglichkeiten von Titeln.
 17. Stilistische Leistung und Übersetzungsmöglichkeiten von Neuschöpfungen.
 18. Übersetzungsmöglichkeiten in der bildlichen Phraseologie.
 19. Übersetzungsmöglichkeiten von Metaphern.
 20. Übersetzungsmöglichkeiten von Sprichwörtern.
 21. Interkultureller Aspekt der Übersetzung von Werbetexten.
 22. Besonderheiten der Übersetzung von Werbetexten in Zeitungen und Zeitschriften.
 23. Semantisch-pragmatischer Aspekt der Übersetzung von Realien in den modernen Prosatexten.
 24. Nationales Kolorit und seine Wiedergabe im Ukrainischen in literarischen Texten.
 25. Übersetzungsverfahren für nulläquivalente Lexik (am Beispiel verschiedener Textsorten).
 26. Falsche Freunde des Übersetzers bei der Übersetzung von politischen Texten.
 27. Semantik, Funktionieren und Wiedergabe im Ukrainischen von Eigennamen in literarischen und publizistischen Texten.
 28. Wiedergabe von national-spezifischen Realien in den Übersetzungen von M. Lukasch (am Beispiel der Poesie von Heine).
 29. Zur Übersetzung rechtssprachlicher Begriffe.
 30. Taras Schewtschenko in den deutschen Übersetzungen.
 31. Olha Kobyljanska in den deutschen Übersetzungen.
 32. Übersetzungen von Jewhenija Gorewa aus dem Deutschen (Joseph Roth. Radetzkymarsch).
 33. Übersetzungen von Bohdan Lepkyjj aus dem Deutschen (H. Heine).
 34. Übersetzungen von Petro Tymotschko aus dem Deutschem (poetische Übersetzungen von Goethe).
 35. Kulturspezifische Realien in den Übersetzungen von Mykola Lukasch (poetische Übersetzungen von H. Heine)
 36. Phraseologismen in der Übersetzungen von Mykola Lukasch.
 37. Neologismen in den Übersetzungen von Mykola Lukasch.
 38. Linguostilistische Besonderheiten der Übersetzungen von Hryhorij Kotschur (poetische Übersetzungen von Goethe).
 39. Die Textsorte Bedienungsanleitung als Übersetzungsproblem.
 40. Die Textsorte Geschäftsbrief als Übersetzungsproblem.
 41. Die Textsorte Speisekarte als Übersetzungsproblem.
 42. Die Textsorte Kochrezept als Übersetzungsproblem.
 43. Die Textsorte Filmrezension als kulturelles Phänomen und Übersetzungsproblem.
 44. Die Textsorte Werbetext als kulturelles Phänomen und Übersetzungsproblem.
 45. Die Textsorte Anzeige als kulturelles Phänomen und Übersetzungsproblem.

 

Рекомендована література:

Die Wiedergabe von Kulturelementen in der deutschen Übersetzung

 1. Albrecht J. Kultur und Kulturwissenschaft. Ihre Bedeutung zum sterben Übersetzungswissenschaft und zum sterben Übersetzungspraxis. Lavinia Heller (Hg.). Kultur und Übersetzung. Studien zu eines begriffl Ichen Verhältnis. Bielefeld , 2017. S. 65–91.
 2. Bachmann-Medick D. Kultur Turns: Neuorientierungen in Tag Kulturwissenschaften. Reinbek bei Hamburg, 2009. 420 S.
 3. Dengscherz S. Kampf der Kulturbegriff e? Einer Fallstudie zum wissenschaftlich Schreiben über “Kultur” im BA – Studium “Transkulturelle Kommunikation”. HERMES – Tagebuch von Sprache und Kommunikation in Geschäft. 2018. Bd. 58. S. 231–256.
 4. Fleischer, Wolfgang & Helbig, Gerhard & Lerchner, Gotthard (Hg.). Kleine Enzyklopädie Deutsche Sprache. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2001. 845 S.
 5. Floros G. Kulturelle Konstellationen in Texte. Zur Beschreibung und Übersetzung aus Kultur in Texte. Tübingen: Narr Verlag, 234 S.
 6. Földes, Csaba. Die Beziehung zwischen Sprache und Kultur: Forschungsblick, Zugänge und Beschreibungständenzen. International Journal of Theoretical Linguistics 12, 2021. S. 9-46 URL: https://www.academia.edu/49489731/Das_Beziehungsgeflecht_zwischen_Sprache_und_Kultur_Forschungsrückblick_Zugänge_und_Beschreibungstendenzen
 7. Göhring H. Interkulturelle Kommunikation. Snell-Hornby et al. (Hrsg). Handbuch Übersetzung. 2. Aufl. Tübingen: Stauff enburg, 2006. S. 112–115.
 8. Hansen, G. Einführung in das Übersetzen. 3. Aufl. Kopenhagen: Handelshøjskolens Forlag. 2001.
 9. Koller, W. Einführung in die Übersetzungswissenschaft, Tübingen: Francke, 7. Aufl., Wiebelsheim : Quelle und Meier, 2004. 343 S.
 10. Kujamäki, P. Deutsche Stimmen der Sieben Brüder: Ideologie, Poetik und Funktionen literarischer Übersetzung. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 333 S.
 11. Kujamäki, P. Übersetzung von Realienbezeichnungen in literarischen Texten. In: Kittel, Harald / Frank, Armin Paul / Greiner, Norbert / Hermas, Theo / Koller, Werner / Lambert José / Paul, Fritz (Hg.): Übersetzung – Translation – Traduction. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2004. S. 920-925
 12. Markstein, E. Erzählprosa. In: Snell-Hornby, Mary at alt., Hg.; Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg, S. 288-291
 13. Mattheier, Klaus J.: Pragmatik und Soziologie der Dialekte: Einführung in die kommunikative Dialektologie der Deutschen. Quelle und Meyer. Heidelberg, 1980. S. 14
 14. Mudersbach K. Kultur braucht Übersetzung. Übersetzung braucht Kultur (Modell und Methode). Thome G., Giehl C., Gerzymisch-Arbogast H. (Hrsg.). Kultur und Übersetzung: Methodologische Probleme Dez Kulturtransfers. Tübingen: Narr, 2002. S. 169–225.
 15. Pilz, K. D. Phraseologie. Redensartforschung, Stuttgart, 1981. In: Skudlarska, Bogumila. Der phraseologische Gebrauch von Ethnonymen in der deutschen und russischen Phraseologie. Wien, 2011. 162 S.
 16. Rafejenko, W. Die Sprache Z. Warum ich nie mehr auf Russisch schreiben werde. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9. August 2022. S. 11
 17. Reiß K., Vermeer HJ Grundlegung einer Allgemeines Übersetzungstheorie. Tübingen: M. Niemeyer, 1984. 334 S.
 18. Römer, C./ Matzke, B. Lexikologie des Deutschen. Eine Einführung. Tübingen 2003. In: Skudlarska, Bogumila. Der phraseologische Gebrauch von Ethnonymen in der deutschen und russischen Phraseologie. Wien, 2011. 162 S.
 19. Sabine Jaki. Sprachvarietäten des Deutschen – Dialekte und Soziolekte. GRIN Verlag, 2004. 20 S.
 20. Snell-Hornby M. Übersetzung Studien. Ein Integriert Ansatz. Amsterdam [ua]: Benjamins, 1988. 170 S.
 21. Sommerfeld, B. Problemfelder der literarischen Übersetzungsanalyse. Lehr‐ und Übungsbuch für Studierende und Lehrende der Translationswissenschaft. Poznan, 2015. S.57-59
 22. Vermeer HJ Übersetzen als kulturell Übertragen. Snell-Hornby M. (Hrsg.) Übersetzungswissenschaft: Eine Neuorientierung. Tübingen: Francke, 1986. S. 30–53.
 23. Witte, H. Die Kulturkompetenz des Translators. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2007. 235 S.
 24. Андрієнко, Т.П. Відтворення фольклорних алюзій в перекладі художнього тексту: зб. наук. праць. Київ : Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. С. 48–54.
 25. Андрієнко, Т.П. Стратегії відтворення культурно-специфічних концептів і сценаріїв у перекладі художнього дискурсу. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2012. – Вип. 21. – С.10-18
 26. Кияк Т. Р. Перекладознавство (німецько-український напрям) : підручник / Т. Р. Кияк, А. М. Науменко, О. Д. Огуй.  ̶  К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008.  ̶  543 с.
 27. Ляшенко, Т.С. Когнітивно-комунікативний вимір відтворення культурної інформації в художньому перекладі. // Філологічні трактати, 2020. Т. 12, №2. – С. 46-57
 28. Ляшенко, Т.С. Поняття культури в перекладознавстві: до питання визначення. // Іноземна філологія, 2021. Випуск 134. С. 81–91
 29. Мащенко О. В. Неологізми та оказіоналізми в німецькій мові та мовленні (1999-2010 рр.): автореф. дис. канд. філол. наук / О. В. Мащенко;   Херсон. держ. ун-т. – Херсон: ХМД, 2011. – 20 с.
 30. Назаркевич Х. Я. Основи перекладознавства в 2 ч. Ч. 1 : Видавничий центр ЛНУ ім.. І. Франка, 2010. ̶  298 с.
 31. Ребрій О. В. Сучасні концепції творчості у перекладі : [монографія] / О. В. Ребрій. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 376 с.

 

Übersetzung von Realien

 1. Drößiger H.-H. 2007. Zum Problem der terminologisch-konzeptuellen Äquivalenz zwischen zwei Sprach-. und Kulturgemeinschaften.
 2. Grieswelle D. Politische Rhetorik: Macht der Rede, öffentliche Legitimation, Stiftung von Konsens
 3. Kittel Harald, Frank Armin Paul, Greiner Norbert, Theo Hermans, Werner Koller, José, Lambert, Fritz Paul mit Juliane House, Brigitte Schultze Kujamäki, Pekka (2004) “Übersetzungen von Realienbezeichnungen in literarischen Texten.” (Hg. Übersetzung – Translation –Traduction. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung. Berlin/New York), 920-926.
 4. Klein, Josef (2000): Textsorten im Bereich politischer Institutionen, in: Brinker, Klaus u.a. (Hg.): Text- und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. 1. Halbband, Berlin u.a., S. 732-755.
 5. Markstein, Elisabeth (1999): Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenberg Verlag. S. 288-291.
 6. Nord, (1993): Einführung in das funktionale Übersetzen. Tübingen Basel: Francke.
 7. Nord_ (2009): Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse.
 8. Niehr, Thomas (2014): Einführung in die Politolinguistik. Gegenstände und Methoden, Göttingen.
 9. Reiß, Katharina; Vermeer, Hans J., (1991), Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie, Tübingen, Gunter Narr Verlag.
 10. Werner, Holly. Politikersprache : Inszenierungen und Rollenkonflikte im informellen Sprachhandeln eines Bundestagsabgeordneten. 1. Auflage. Berlin : Walter de Gruyter & Co, 1990. 406 S.
 11. White J. B. (1995): On the Virtues of Not Understanding. Between Languages and Cultures, eds. Dingwaney A., Maier C. Pittsburgh London: University of Pittsburgh Press, 333–339.
 12. Гаман І.В. Національно-специфічна реалія як складова картина світу // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Зб. наук. праць. – Х. 2009. – Вип.23 – 24. – С.85 – 87.
 13. Дмитренко О.П. Реалія як компонент фразеологічних одиниць на позначення соціально-економічної сфери у сучасній німецькій мові // Наукові записки НДУ ім.М. Гоголя. – Філологічні науки. – 2009. – С.106 – 109.
 14. Жайворонок В.В. Етнолінгвістика в колі суміжних наук / В.В. Жайворонок // Мовознавство. – 2004. – № 5 – 6. – С.23 – 30.
 15. Зорівчак Р.П. Реалія в художньому мовленні: перекладознавчий аспект // Іноземна філологія. – Львів, 1994. – С.106 – 107.
 16. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). – Львів: Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. – 216 с.
 17. Зорівчак Р.П. Статус реалії як перекладознавчого терміна // Теория и практика перевода. – К., 1985. – С.23 – 24.

 

Übersetzung von Realien

 1. Шурма С.Г. Адекватний переклад метафор українською мовою (на матеріалі оповідань Е. По. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (220), Ч. ІІ, 2011. Доступний з http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2011_9_2/29.pdf)
 2. Кривонос Я. В. Нейролінгвістичні аспекти перекладу метафори, м. Черкаси; 201-202. Доступний з
 3. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/gv/2008_12/1/articles/Volume%201/Perekladoznavstvo/45_Krivonos.pdf
 4. Єщенко Т. А. Метафора в українській поезії 90-х років ХХ ст.: Дис. … канд. філол. наук. ‒ Донецьк, 2001
 5. Конепуд Н. І. Теорії метафори в сучасній лінгвістиці / Н. І. Конепуд // Стильові та жанрові особливості мовлення. Авторський стиль. Літературознавство : Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки, вип. 4, 2007
 6. Ясинецька Олена Анатоліївна. Переклад нових англомовних публіцистичних метафор українською мовою. : Дис… канд. наук: 10.02.16 (спеціальність перекладознавство)- 2009.
 7. B. Dagut. Can “metaphor” be translated? Babel xxii/1,1976; 21-33
 8. Schäffner. Metaphors in Political Texts and Consequences for Translation, http://www.art.man.ac.uk/SML/ctis/events/Conference2000/text1.htm
 9. Snell-Hornby, Mary/Hönig, Hans G./Kußmaul, Paul/Schmitt, Peter A.: Handbuch Translation. Tübingen. Stauffenburg Verlag, 2006. 430.
 10. Zybatow Lew N. Metaphern, Metaphernmodelle und metaphorische Abbildungsstereotypen im Vergleich und in der Übersetzung // Studia Translatorica: Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge 4. Hrsg. von Z. Bohušova u. a. Dresden ‒ Wrocław, 2011.

 

Wiedergabe der textsortenspezifischen und genderspezifischen Aspekte in der Übersetzung

 

 1. Ahrens N. Frauensprache oder Männersprache? Soziolinguistische Erkenntnisse zum geschlechtspezifischen Sprach- und Kommunikationsverhalten, / N. Ahrens – München: GRIN Verlag, 2006 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.grin.com/document/80369 – Дата перегляду: 23.10.2018
 2. Brinker K. Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. / K. Brinker. – Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2010. – 160 с. – (7. Auflage)
 3. Dr. Prof. Dürscheid C. Universität Zürich Deutsches Seminar: Varietätenlinguistik „SOZIOLINGUISTIK: SPRACHLICHE VARIATION UND SOZIALE HERKUNFT“ / C. Dürscheid – Zürich: 2012, 28 S
 4. Jürgen B. Interkulturelle Assessment-Center. In: Sarges W. (Hg.), Weiterentwicklungen der Assessment Center-Methode. / B. Jürgen – Göttingen, 2001.
 5. Habscheid S. Textsorten, Handlungsmuster, Oberflächen: Linguistische Typologien der Kommunikation. / Habscheid S. –  Berlin/New York: Walter de Gruyter GmbH&Co. KG, 2011, 697s.
 6. Hansen, K. Kultur und Kulturwissenschaft: Eine Einführung. / K. Hansen – Stuttgart: UTB., durchges. Aufl., 2003 – (Auflage 3)
 7. Kaňovská, M. Soziolinguistik. Eine Einführung. / M. Kaňovská – Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta. Olomouc. 2005. S. 90.
 8. Lasswell H. “The Structure and Function of Communication in Society” / H. Lasswell – Chicago: 1971 S.
 9. NORD Ch. Textanalyse und Übersetzen: theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. / Ch. Nord – Tübingen: 4., überarb. Aufl. Tübingen: Groos, 2009
 10. Pfammater D. Geschlechtsspezifische Sprache in der Anzeigenwerbung / D. Pfammater [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.grin.com/document/124779 – Дата перегляду: 16.10.2018
 11. Schwartz M. Einführung in die Kognitive Linguistik. / M. Schwartz – Tübingen; Basel; Francke: 2 überarb. Und aktualisierte Aufl., 1996, 324 S.
 12. Spender D. Taschenbuch:  Man Made Language (Englisch)  / D. Spender – Verlag: Rivers Oram/Pandora ; Auflage: 2, 1980, 250 S.
 13. Ulla F. Texte und Textsorten – sprachliche, kommunikative und kulturelle Phänomene. / F. Ulla. – Berlin: Frank&Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2008, 503s.
 14. Ulla F. Was ist kulturspezifisch an Texten? Argumente für eine kulturwissenschaftlich orientierte Textsortenforschung [Електронний ресурс] / F. Ulla –       Режим        доступу: https://www.unileipzig.de/~fix/Was%20ist%20kulturspezifisch%20an%20Texten.pdf –  Дата перегляду: 08.10.2016
 15. Vivelo F. R. Handbuch der Kulturanthropologie: eine grundlegende Einführung. Übers. v. Erika Stagl. Hg. v. Justin Stagl. / F. R. Vivelo – Stuttgart, 1995.

Розклад