Кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Новини

Стратегічний план розвитку кафедри

Кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів створена 16 червня 1998 року на базі загально-університетської кафедри іноземних мов, заснованої у 1959 році, як результат поділу загально-університетської кафедри іноземних мов на дві самостійні структури у зв’язку з необхідністю реорганізації підходу до навчання студентів гуманітарних та природничих факультетів.

Кафедра забезпечує викладання англійської та німецької мов на гуманітарних факультетах університету денної та заочної форм навчання, у групах магістрантів та аспірантів. Викладацький склад кафедри: 18 доцентів, кандидатів наук та 29 асистентів.

Кафедра зберегла та примножила здобутки і традиції що були започатковані її завідувачами – талановитими вченими та педагогами.

Першим завідувачем загальної кафедри іноземних мов був доцент Гурський С. О. Впродовж 20 років кафедру очолювала доктор філологічних наук, професор Кусько К. Я.

Викладачі кафедри працюють на всіх гуманітарних факультетах: факультет культури та мистецтв, факультет журналістики, факультет  філософський, факультет філологічний, юридичний факультет, історичний факультет та факультет педагогічної освіти.

Роботу кафедри здійснюють 2 секції: секція англійської мови (25 викладачів), завідувач секції кандидат філологічних наук, доцент Арцишевська А. Л.; секція німецької мови (5 викладачів), завідувач кандидат філологічних наук, доцент Шабайкович Е.А.

Кафедра є базою підвищення кваліфікації для випускників іноземних мов вищих навчальних закладів Львова та Львівській області.

ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ полягає у проведенні щорічних конкурсах на краще володіння іноземних мов серед студентів гуманітарних факультетів; екскурсії іноземними мовами; виїзне тематичне заняття.

Співробітники

завідувачДУДОК Роман Івановичзавідувач
професорСАВКА Ірина Володимирівнапрофесор
доцентАЛІЄВА Ольга Назарівнадоцент
доцентАРЦИШЕВСЬКА Анетта Леонідівнадоцент
доцентГРИНЯ Наталя Олександрівнадоцент
доцентДЖУЛИК Ольга Іванівнадоцент
доцентІВАСЮТА Олена Богданівнадоцент
доцентІВАЩИШИН Ольга Михайлівнадоцент
доцентКОВАЛЬЧУК Олена Петрівнадоцент
доцентКУЗНЕЦОВА Лілія Рафаїлівнадоцент
доцентМАРКЕЛОВА Світлана Петрівнадоцент
доцентМАТВІЄНКІВ Ольга Степанівнадоцент
доцентОСТРОВСЬКА Олександра Миколаївнадоцент
доцентРАДУ Алла Іванівнадоцент
доцентТЕПЛИЙ Іван Миколайовичдоцент
доцентХОМА Володимир Петровичдоцент
доцентШАБАЙКОВИЧ Евеліна Антонівнадоцент
доцентШАЙНЕР Ірина Ігорівнадоцент
асистентАНДРУЩАК Оксана Всеволодівнаасистент
асистентВИСОЦЬКА Ольвія Леонідівнаасистент
асистентГНАТІВ Роман Ярославовичасистент
асистентГОРНОСТАЙ Людмила Миколаївнаасистент
асистентГУК Зореслава Юріївнаасистент
асистентДЕВЛИШ Ігор Андрійовичасистент
асистентЗНАСЬ Олена Федорівнаасистент
асистентІВАНЕЙКО Уляна Ігорівнаасистент
асистентКІЦЕРА Наталія Орестівнаасистент
асистентКРАСІВСЬКИЙ Орест Михайловичасистент
асистентКРАСІЛЬНІКОВА Ольга Мирославівнаасистент
асистентКУЛЬЧИЦЬКА Олена Василівнаасистент
асистентЛОЗИНСЬКА Оксана Романівнаасистент
асистентМАЛИНОВСЬКА Галина Романівнаасистент
асистентМАСЮКЕВИЧ Юлія Миколаївнаасистент
асистентМИРОНЕНКО Наталія Володимирівнаасистент
асистентМІКУЛА Оксана Ігорівнаасистент
асистентМОНАСТИРСЬКИЙ Роман Ярославовичасистент
асистентПОПЛАВСЬКА Людмила Леонідівнаасистент
асистентПОТОЧНЯК Оксана Петрівнаасистент
асистентРИЖА Анастасія Василівнаасистент
асистентРИЖА Уляна Василівнаасистент
асистентСАМУСЕВИЧ Олена Миколаївнаасистент
асистентСТЕБЛЕВИЧ Оксана Григорівнаасистент
асистентЧОРНИЙ Василь Васильовичасистент
асистентШАБАЙКОВИЧ Ірина Вячеславівнаасистент
асистентЯРЕМКО Тетяна Іванівнаасистент
лаборантКРОХІНА Оксана Миколаївналаборант

Методичні матеріали

НАУКОВО – МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Основною концепцією розвитку кафедри, якою з 1998 р. керує доктор філологічних наук, професор Дудок Р.І.,є підготовка висококваліфікованих фахівців гуманітарного профілю з поглибленим знанням іноземної мови, що відповідає вимогам часу.  З огляду на вимогу часу поряд з програмними дисциплінами, які ведуться викладачами кафедри, розроблені та читаються нові спецкурси «Фахова іноземна мова», «Ділове спілкування», «Академічне письмо». Кафедра працює у тісному контакті з профілюючими кафедрами, що робить можливим укладати навчальні програми згідно тематики фахових дисциплін.

Науковцями кафедри опубліковано 7 монографій, серед яких З колективні, понад 600 наукових статей та тез доповідей, 6 підручників, 14 навчальних посібників, 206 методичних розробок та програм. Науковцями кафедри здійснюється керівництво дисертаційними роботами аспірантів та здобувачів.

Викладачі кафедри щорічно виступають з доповідями на регіональних та міжнародних науково-практичних конференціях. На кафедрі розроблено комплексну систему ступеневого вивчення іноземних мов на гуманітарних факультетах, укладено відповідні навчальні програми.

На кафедрі впродовж багатьох років здійснюється захист курсових та дипломних робіт іноземними мовами. Щорічно проводиться конкурс на краще володіння іноземними мовами (англ., нім.) серед студентів гуманітарних факультетів.

Колектив кафедри брав участь у європейській програмі Tempus-Tacis та партнерстві між Львівським національним університетом імені Івана Франка і Орегонським університетом США. Викладачі кафедри закінчили навчальні курси “AcademicWriting” та “ComputerassistedLanguageLearning” і отримали відповідні сертифікати Орегонського університету.

За сприяння програми партнерства створено Центр англомовної академічної комунікації, де працюють висококваліфіковані  викладачі, які можуть надавати якісні консультації та забезпечувати професійну підготовку студентів з академічної англомовної письмової комунікації.

10 викладачів кафедри пройшли наукове та мовне стажування у провідних вузах Європи та США. Викладачі кафедри співпрацюють з Британською Радою в Україні, з Гете Інститутом, є членами Європейської асоціації центрів академічного письма, Європейської асоціації для викладання академічного письма та Міжнародної організації викладачів англійської мови TESOL.

Основні_науково-методичні_праці

Максимук В. М. Англійська мова за фаховим спрямуванням підготовки доктора філософії

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Дослідження

На кафедрі регулярно працюють два семінари:

– Регіональний науковий семінар з проблем термінознавства,дискурсознавства та текстолінгвістики

(науковий керівник, доктор філологічних наук, професор Дудок Р. І.)

–  Семінар з сучасних методик викладання іноземної мови

(науковий     керівник,  кандидат філологічних наук, доцент Шабайкович Е. А.)

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

  – Тематика наукових та науково методичних досліджень кафедри пов’язана зі спеціалізацією кафедри й охоплює широкий спектр проблем пов’язаних з вивченням фахової термінології та методами викладання іноземних мов. Викладачі кафедри також беруть участь у 3-х науково-дослідних темах факультету іноземних мов пов’язаних з проблемами текстолінгвістики та термінознавчих студій;

– Проблеми текстолінгвістики / фахове дискурсознавство та лінгвостилістика (доценти: Арцишевська А. Л., Маркелова С. П.,

Максимук В. М., Островська О. М.);

– Семасіологічне термінознавство (професор Дудок Р. І.,доценти: Іващишин О. М., Мисик Я. В., Рудий В. Г., Шабайкович Е. А.).

Олімпіада з англійської мови між гуманітарними факультетами

27.02.2020 | 08:52

У понеділок, 24 лютого, відбувся другий тур Всеукраїнської олімпіади з іноземних мов серед студентів гуманітарних факультетів (юридичний, філологічний, історичний, культури і мистецтва та педагогічної освіти) Університету.

Читати »

НА ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ВИЗНАЧИЛИ НАЙКРАЩИХ ЗНАВЦІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

15.02.2020 | 19:52

У п’ятницю, 14 лютого, на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка пройшла олімпіада з іноземних мов, яку проводили викладачі кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів.
Програма олімпіади передбачала виконання тестових завдань та презентацію комунікативного повідомлення в межах запропонованої тематики. Роботи учасників оцінювались відповідно до розроблених критеріїв для кожного виду мовленнєвої діяльності.

Читати »

Вітаємо з успішним захистом дисертаційного дослідження

29.12.2019 | 08:51

Колектив факультету іноземних мов щиро вітає викладача кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Ковальчук Олену Петрівну та її наукового керівника доктора філологічних наук, професора Коцюбу Зоряну Григорівну з успішним захистом дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук!

Читати »