Кудринська Христина Володимирівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: khrystyna.kudrynska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

• методика навчання англійської мови
• художній переклад
• перекладознавство
• лінгвокраїнознавство

Курси

Вибрані публікації

Кудринська Х. Мотиваційні способи розвитку іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх програмістів / Х. Кудринська // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Вип. 91. – Херсон, 2020. – С. 74–80.
Kudrynska K. Main thematic groups of terms used in poetry of 1960’s / К. Kudrynska // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2019. – Вип. 40. – Том 3. – С. 71–74.
Kudrynska K. The analysis of the usage of jargon words in the novel by Anthony Burgess “Clockwork orange” and its Ukrainian translation done by Oleksandr Butsenko Butsenko / Матеріали третьої міжнародної мультидисциплінарної конференції “Чорноморські наукові студії” (Одеса, 19 травня 2017 р.). Одеса, 2017. С. 140 – 144.
Kudrynska K. Basiuk T. Reproduction of terminological vocabulary of Ukrainian poetry of 1960’s in the Anglophone translations / Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Wspolczesne problem I perspektywy rozwoju: zb. artykulow naukowych. – Warszawa: Wydawca: Sp. z. o. o. “Diamond trading tour”, 2017.  P. 46 – 53.
Kudrynska K. Terms and their distinctive features / K. Kudrynska // Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka: zb. artykulow naukowych. – Warszawa: Wydawca: Sp. z. o. o. “Diamond trading tour”, 2016. – P. 15 – 20.

Тези доповідей:

Dunets O. Critical thinking in English classrooms / T. Basiuk, O. Dunets, K. Kudrynska // Комунікація у сучасному соціумі: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 8 червня 2018 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 43-44.
Kudrynska K. The role of “Shestydesiatnyky” in the Ukrainian literary process in the 20th century / Х. Кудринська // Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення: Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 22-23 квітня 2016 р. – Одеса: Південноукраїнська організація “Центр філологічних досліджень”, 2016. – С. 79-80.
Kudrynska K. Metaphorization of terms in poetry / K. Kudrynska // Literatura I kulturoznawstwo. Wspolczesna nauka. Nowy wyglad: zb. raportow naukowych. – Warszawa: Wydawca: Sp. z. o. o. “Diamond trading tour”, 2015. – P. 121 – 124.
Kudrynska K. Translation of poetry. Methods and problems / Х. Кудринська // Актуальні питання розвитку філологічних наук у XXI ст.: Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 16-17 травня 2014 р. – Одеса: Південноукраїнська організація “Центр філологічних досліджень”, 2014. – С. 99-102.

Біографія

2011 диплом бакалавра Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю: бакалавр філології, перекладач з англійської мови, вчитель англійської мови.
2012 диплом магістра Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Перекладач з англійської мови”, “Викладач перекладу і англійської мови”.

Професійна діяльність:

2013 – дотепер асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. І. Франка

Розклад