Пелікан Мар'яна Романівна

Посада: асистент кафедри німецької філології

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

  • Стилістика
  • Лінгволітературознавство
  • Методика викладання

Курси

Публікації

Наукові публікації у вітчизняних фахових  виданнях:

Пелікан М. Поняття синестезії в інтердисциплінарному вимірі // Нова філологія. Збірник наукових праць. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 88. С. 85-91.

Тези доповідей на конференціях:

Пелікан М. Розуміння синестезії в сучасному науковому дискурсі. Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2022 рік (Львів, 2–3 лютого 2023 року). Рівне : Волин. обереги, 2023. C. 79.

Pelikan M. Textbildende Potenzen der Fragesätze im schöngeistigen Text. Долаємо кордони разом з німецькою мовою = Mit der deutschen Sprache zusammen Grenzen überwinden : Матеріали ХХIX Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів, 23 вересня 2022 р. Львів : ПАІС, 2022, S. 118–120.

Підручники та посібники:

Пелікан М. Р. (у співавторстві з Віталіш Л. П.). Актуальні розмовні теми німецькою мовою : посібник для студентів / Любов Віталіш, Мар’яна Пелікан. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 160 с.

Різне

Сертифікати:

Мовний сертифікат Goethe-Zertifikat C2 (2021)

Зелений Диплом Гете-Інституту (викладацька майстерність з фаху «Німецька мова як іноземна») (2019)

Сертифікат екзаменатора Гете-Інституту  FiD 1 (2018)

Сертифікат екзаменатора Гете-Інституту A2 (neu) (2018)

Сертифікат екзаменатора Гете-Інституту В1 (2018)

Сертифікат екзаменатора Гете-Інституту В2 (2018)

Онлайн стажування в рамках програми Гете-інституту «Вчимося навчати німецької»: DLL 7 – Prüfen, Testen, Evaluieren (15.03 – 23.05.2021р.)

Наукове стажування в університеті Ерлянген-Нюрнберг під керівництвом проф. Ш. Шіргольца, Німеччина, м. Ерлянген (30.06 – 31.08.2019)

Розклад