Перша іноземна мова

Тип: Нормативний

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
37Іспит
47Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3128Інн21Пелікан М. Р.
Інн22доцент Пиц Т. Б.
4128Інн21Пелікан М. Р.
Інн22доцент Пиц Т. Б.

Опис курсу

Програма з німецької мови як першої іноземної для студентів  відділення німецької філології  створена відповідно до вимог ступеневої освіти та змін у навчальному плані факультету іноземних мов. Разом з тим вона ґрунтується на європейських  стандартах рівня знань з німецької мови як іноземної та опирається на вимоги та принципи, закладені у відповідних німецькомовних дидактичних матеріалах, розрахованих на базовий рівень фахової підготовки.

Запропонований курс має на меті:

розвинути мовну компетенцію студента на основі побутової тематики (типових повсякденних ситуацій), а також країнознавчих (суспільно-політичних, економічних тем та тем стосовно культурного життя країни, мову якої вивчають) рівня В1;

Поряд з опануванням необхідного мінімуму лексичних одиниць метою є одночасне засвоєння морфологічної і синтаксичної структури даної мови, оволодіння граматичною базою даного курсу та здобуття навиків її практичного застосування.

Результати навчання

Студенти повинні знати

 • особливості фонетичної системи звуків німецької мови, види інтонацій різнотипних німецьких простих і складних речень та особливості ритму німецького речення;
 • теоретичний матеріал з таких граматичних тем як дієслово, іменник, прикметник, займенник, числівник, прислівник та прийменник;
 • необхідну кількість лексичних одиниць та фразеологічних зворотів, щоб спілкуватись на різні розмовно-побутові теми на рівні В 1 за системою Європейських стандартів вивчення іноземної мови.

Студент повинен вміти:

 • правильно вимовляти голосні та приголосні звуки німецької мови, наголошувати як окремі лексичні одиниці, так і словосполучення і речення, вміти їх інтонувати та визначити їхній ритм та мелодію;
 • виконувати та пояснювати вправи різної складності на задані граматичні теми;
 • застосовувати набуті теоретичні знання під час побудови речень різної складності, спілкування на різні розмовно-побутові чи наукові теми;
 • практично застосовувати вивчені лексичні одиниці та фразеологічні звороти;
 • вести діалог, бесіду чи дискусію в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири.

 

Рекомендована література:

 1. Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra ua. -Schritte 3, 4, 5,6 – Ismaning: Hueber -Verlag, 2007
 2. Login 1. Deutsch für Germanistikstudenten. – Під ред. Сидорова О.В. – Харків: Фоліо, 2005. – 400 с.
 3. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig- Berlin- München-Wien- Zürich-New York: Langenscheidt-Verl-: Enzyklopädie, 1993.
 4. Helbig G., Buscha J. Übungsgrammatik. Deutsch. – Leipzig – Berlin – Wien – Zürich – New Jork: Langenscheidt-Verl.: Enzyklopädie, 1998.
 5. Шендельс Е.И. Практическая грамматика немецкого языка. – М.: Высш. шк., 1986.

Рекомендована література

1. Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra ua. -Schritte 3, 4 international. –Ismaning:
Hueber-Verlag, 2007
2. Login 1. Deutsch für Germanistikstudenten. – Під ред. Сидорова О.В. – Харків: Фоліо, 2005.
– 400 с.
3. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht.
Leipzig- Berlin- München-Wien- Zürich-New York: Langenscheidt-Verl-: Enzyklopädie, 1993.
4. Helbig G., Buscha J. Übungsgrammatik. Deutsch. – Leipzig – Berlin – Wien – Zürich – New
Jork: Langenscheidt-Verl.: Enzyklopädie, 1998.
5. Шендельс Е.И. Практическая грамматика немецкого языка. – М.: Высш. шк., 1986.

Матеріали

 1. Apelt H.P., Apelt M.L. plus deutsch. Grundstufenlehrwerk in 3 Bänden. München: Hueber,2002.
 2. Aufderstraße H., Bock H., Gerdes M. u.a. Themen neu. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache in 3 Bänden. München: Hueber, 2001.
 3. Bock H., Langenscheidt-Redaktion. Grundwortschatz Deutsch. Lernwörterbuch. Berlin; München; Zürich: Langenscheidt, 1998.
 4. Bock H., Müller J. Grundwortschatz Deutsch. Übungsbuch. Berlin;München; Zürich: Langenscheidt, 1998.
 5. Busse J. Training Deutsch. Wortschatz-und Strukturübungen. München: Hueber, 1996.
 6. Dieling H., Fredrich R, Hirschfeld U. u.a. Phonothek. Lehr-und Übungsmaterial zur deutschen Phonetik. München: Langenscheidt, 2002.
 7. Dienst L., Koll R., Rabofski B. DaF in 2 Bänden. München: Verlag für Deutsch, 2002.

Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München: Verlag für Deutsch, 1999.

 1. Duden. Bd.6. Aussprachewörterbuch. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 2000.
 2. Fandrych Ch., Tallowitz U. Klipp und Klar. Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch. Stuttgart: Klett, 2002.
 3. Franke I. Video-Aussprachetrainer Deutsch. München: Verlag für Deutsch, 2000.

Gick G.,Graffmann H., Lemcke Ch., Müller M. u.a. Moment mal! Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache in 3 Bänden. München: Langenscheidt, 2001.

 1. Grammatiktraining Deutsch. Berlin; München: Langenscheidt, 2002.
 2. Häussermann U. u.a.Sprachkurs Deutsch. Band 1,2,3.Verlag M.Diesterweg. Verlag Sauerländer, 1992
 3. Heidermann W. Grammatiktraining Grundstufe. München: Verlag für Deutsch, 2000.
 4. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig- Berlin- München-Wien- Zürich-New York: Langenscheidt-Verl-: Enzyklopädie, 1993.
 5. Helbig G., Buscha J. Übungsgrammatik. Deutsch. – Leipzig – Berlin – Wien – Zürich – New Jork: Langenscheidt-Verl.: Enzyklopädie, 1998.
 6. Herzog A. Idiomatische Redewendungen von A-Z. Berlin; München: Langenscheidt, 1998.
 7. Hirschfeld U., Reinke K. Phonetik Simsalabim. Übungskurs für Deutschlernende. München: Langenscheidt, 2001.
 8. Lohfert W., Scherling Th. Wörter – Bilder – Situationen zu 20 Sachfeldern für die Grundstufe Deutsch als Fremdsprache. Berlin; München; Zürich: Langenscheidt, 2002.
 9. Lübke D. Lernwortschatz Deutsch. München: Hueber, 2001.

Luscher R. Übungsgrammatik DaF für Anfänger. München: Verlag für Deutsch, 2000.

 1. Rausch R., Rausch I. Deutsche Phonetik fürAusländer. Ein Lehr-und Übungsbuch. München: Langenscheidt, 2000.
 2. Schulz H., Sundermeyer W. Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Grammatik und Übungsbuch. München: Hueber, 1992.
 3. Van Eunen K., Gerighausen J.,Neuner G. u.a. Deutsch aktiv Neu. Grundstufe in 3 Bänden. München: Langenscheidt, 2000.
 4. Vorderwülbecke A., Vorderwülbecke K. Stufen in 4 Bänden. Stuttgart: Klett, 1999.
 5. Vorderwülbecke A., Vorderwülbecke K. Stufen international in 3 Bänden. Stuttgart: Klett, 2000.
 6. Zielinski W.-D. ABC der deutschen Nebensätze.München: Hueber, 1996.
 7. Арсеньева М.Г., Цыганова И.А. Грамматикка немецкого языка. – Санкт-Петербург: Союз, 2002.
 8. Шендельс Е.И. Практическая грамматика немецкого языка. – М.: Высш. шк., 1986

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
 2. http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/
 3. http://www.cornelia.siteware.ch/lehrer/
 4. http://www.nthuleen.com/teach.html
 5. http://www.goethe.de/lrn/deindex.htm

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус