Оршинська Тетяна Захарівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

• Лексикологія та лексикографія
• Когнітивна семантика
• Варіативність лексики


Навчальні курси
• Лексикологія англійської мови
• Практичний курс англійської мови
• Ділова англійська мова
• Лінгвокраїнознавство
• Спецкурс «Варіативність у мові та мовленні»

Організації
• IATEFL Ukraine
• TESOL Ukraine

Керівництво науковою роботою
• Керівництво науковою роботою студентів та аспірантів

Інший професійний досвід
• Голова ДЕК зі спеціальності «прикладна лінгвістика» на кафедрі прикладної лінгвістики ВНУ імені Лесі Українки (2005 – 2008)
• Голова ДЕК зі спеціальності «комп’ютерні науки» на кафедрі іноземних мов ІКНІ університету «Львівська Політехніка» (2009 – 2010)
• Голова ДЕК зі спеціальності «міжнародна економіка» на кафедрі гуманітарних наук НН інституту підприємництва та перспективних технологій університету «Львівська Політехніка» (2011)
• Член журі обласної учнівської олімпіади з англійської мови (2002-2012)
• Член журі Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови (2010-2012)

Доповіді на Всеукраїнських наукових конференціях
• Teacher’s portfolio for the Millennium – Львів, 2000.
• TEFL іnnovations and challenges – Вінниця, 2003.
• Гуманітарна освіта і проблеми духовного відродження України, Львів, 1994
• The future of our organization: strategy, ways of cooperation and integration – Львів, 2003.
• Сommunication in the Global Age – Львів-Київ, 2005.
• Сучасні проблеми лінгвістики та перекладознавства – Херсон, 2011.
• Проблеми та перспективи розвитку української науки на початку третього тисячоліття – Переяслав-Хмельницький, 2011.

Доповіді на міжнародних конференціях
• Семантика мови і тексту – Івано-Франківськ, 1993.
• Лексикографічні та методичні концепції викладання чужоземних мов у вищому навчальному закладі – Львів, 1994; 1995.
• The Fourth International IATEFL Conference – Gdańsk, Poland, 1995.
• Лінгвістика і вербальна комунікація у ХХІ столітті: тенденції та перспективи, Київ, 2000.
• Коммуникативные технологии в системе современных экономических отношений – Минск, Беларусь, 2006; 2008.
• Номинация и дискурс – Минск, Беларусь, 2006.
• Мова і культура – Київ, 2004; 2009.
• Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів – Тернопіль, 2007; 2009.
• Якість вищої мовної освіти: шляхи вдосконалення організації і проведення педагогічної практики студентів-філологів – Горлівка, 2009; 2010.
• Пріоритети сучасного германського та романського мовознавства – Луцьк, 2002; 2007; 2008.
• Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах – Львів, 2010, 2011.
• Психолінгвістика в сучасному світі – Переяслав- Хмельницький, 2011.

Курси

Вибрані публікації

1. Семантика прикметників моральної оцінки та їх похідних у лексикографічному відображенні// Іноземна філологія: Республіканський міжвідомчий збірник – Львів,1994. – Вип.107 – С. 36 – 41.
2. Word-Forming Typology and Part of Speech Correlations of Deadjectival Derivatives // Матеріли Міжнародної наукової конференції “Лінгвістика і вербальна комунікація у XXI столітті: тенденції та перспективи”. – К. – 2000. –С.60-64.
3. Лексикографічний аспект оцінних номінацій// Лінгвістичні дослідження: Науковий
збірник ГДПІІМ – Вип.3. – Горлівка, 2003. – С.153 – 160.
4. Семантична парадигма ономатопічних слів у книжках Льюіса Керрола “Alice in Wonderland” та “Through the Looking-Glass”// Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. наукових праць/ за ред.. В.Т.Сулима, С.Н.Денисенко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 101 -103.
5. On-line Activities: an Alternative Approach to Students’ Homework // Коммуникативные технологии в системе современных экономических отношений: Материалы международной научно-практической конференции. – Минск: БГЭУ, 2006. – С.145-146.
6. Комунікативні характеристики емоційних вигуків у сучасній англійській мові// Науковий часопис «Філологічні студії» – ВДУ ім. Л.Українки, Волинський академічний дім –Луцьк, 2007. – № 3 – С.206-210.
7. Роль вигуків в організації мовленнєвої діяльності // Науковий часопис «Філологічні студії» – ВДУ ім. Л. Українки, Волинський академічний дім, Луцьк, 2008.- № 5 – С. 194 – 197.
8. Language in Use vs. Metalanguage as Tools // Якість вищої мовної освіти: шляхи вдосконалення організації та проведення педагогічної практики майбутніх філологів// За ред. О.В. Рафієнко – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2009. – С.93-97 (у співавторстві з К. Лотоцькою).
9. Writing in the Context of External Independent Testing // Якість вищої мовної освіти: шляхи вдосконалення організації та проведення педагогічної практики майбутніх філологів// За ред. О.В. Рафієнко – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2010. – С.42-45 (у співавторстві з У. Потятиник).
10. Психо-семантичні характеристики англійських емоційно-експресивних вигуків// Психолінгвістика: Збірник наукових праць – Вип.8. – Переяслав-Хмельницький. – 2011. – С. 134-139.
11. Відонімні деривати сучасного англомовного медійного дискурсу у структурно- семантичному та функціональному аспектах // Проблеми та перспективи розвитку української науки на початку третього тисячоліття”// Збірник наукових праць/ – Переяслав-Хмельницький, 2011 – С.158-159 (у співавторстві з К. Лотоцькою).

Біографія

• філолог, викладач, перекладач англійської мови (диплом з відзнакою) ЛДУ ім. Івана Франка, Львів, 1983 р.
• кандидат філологічних наук (10.02.04 германські мови), Львів, 1995 р.
• доцент кафедри англійської філології, Київ, 2004 р.

Професійна діяльність
• 2004 – даний час – доцент кафедри англійської філології
• 1994 – 1998 – асистент кафедри англійської філології
• 1991 – 1994 – аспірант кафедри англійської філології
• 1986 – 1991 – асистент кафедри практики мови ВДУ імені Лесі Українки
• 1983 – 1986 – учитель англійської мови у середніх школах Волині

Розклад