Тимощук Світлана Василівна

Посада: доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Розклад